cd&v-Aalst is niet te spreken over het schrappen van de UiTPAS voor sport

Publicatiedatum

Auteur

Yves De Graeve

Deel dit artikel

Cd&v, Groen en Vooruit zijn niet te spreken over schrapping UiTPAS in subsidiereglement

Het stadsbestuur wil het subsidiereglement voor cultuur, jeugd en sportverenigingen op de eerstvolgende gemeenteraad aanpassen, waardoor een UiTPAS niet langer een verplichting zou zijn voor de sportclubs. Oppositiepartijen Groen, cd&v en Vooruit zijn hierover niet te spreken.

Door het gebruik van een kansenpas krijgen Aalstenaars die het financieel niet breed hebben toch toegang tot cultuur, jeugd en sportactiviteiten in onze stad. Door de beslissing van het stadsbestuur dreigen kwetsbare mensen uitgesloten te worden van sportactiviteiten, maar worden ook kansen ontnomen voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor hun inclusie in de samenleving. Onbegrijpelijk, als je weet dat Aalst 1 van de pionierssteden was in Vlaanderen bij de ontwikkeling van de UiTPAS enkele jaren terug.

Alle stadsdiensten en adviesraden die het stadsbestuur hierover heeft geraadpleegd hebben een negatief advies gegeven. Ze komen allemaal aan dezelfde conclusie namelijk dat het plan van het stadbestuur alleen maar tot meer kansarmoede en uitsluiting zal leiden. Het negatieve advies werd gegeven door drie stadsdiensten, waaronder de dienst Samenleving, en verschillende adviesraden, waaronder de sportraad en de jeugdraad, alsook verschillende organisaties van jeugdbewegingen die actief zijn in onze stad zoals Chiro Gewest Aalst en KSA Gewest Land van Aalst.

Onbegrijpelijk aldus de oppositiepartijen, dit is de foute redenering. In plaats van clubs en verenigingen extra ondersteuning te bieden, waardoor mensen met een kansenpas toegang krijgen tot sportactiviteiten, zet het stadsbestuur deze in de kou.

N-VA heeft de mond vol van integratie, sport is 1 van de beste mogelijkheden om dit te bewerkstellingen. Immers voor kinderen uit gezinnen waar Nederlands geen thuistaal is, is sport een belangrijk middel om hun taalkennis te oefenen buiten de schoolmuren en zich volop te integreren in onze samenleving. Door het huidige subsidiereglement aan te passen werpt het stadsbestuur extra drempels op. Om clubs die zeer veel leden met een UiTPAS hebben te ondersteunen stelt de oppositie een bijkomende subsidie van de stad voor. Clubs die meer dan 25% van de leden hebben die gebruik maken van een kansenpas zouden van de stad een extra financiële impuls moeten ontvangen. Zo kies je er als stadsbestuur bewust voor om deze mensen te helpen en wordt dit voor de clubs geen financiële aderlating. Het is goed voor de sportievelingen, goed voor de integratie van nieuwkomers, goed als structurele aanpak tegen armoede en dus goed voorde samenleving in haar geheel.


Lander Wantens, Theo Nsengimana en Deniz Özkan

Aalst Nieuws

Krachtlijnen voor ons verkiezingsprogramma

De partijraad van Cd&v-Aalst heeft vijf krachtlijnen vastgelegd die in haar verkiezingsprogramma zullen worden verwerkt. De krachtlijnen zullen als een rode draad door het verkiezingsprogramma lopen dat in het voorjaar van 2024 zal worden voorgesteld. Politiek in Aalst moet over inhoud gaan, over het beleid dat zal worden gevoerd, over de accenten die we daarin willen leggen. In welk Aalst willen we wonen, werken, leven en genieten? Wat is onze droom voor Aalst? Hoe zullen we in Aalst met elkaar samenleven en niet langer naast elkaar leven?

Met deze vijf krachtlijnen wordt daarbij een eerste stap gezet. Ze zullen verwerkt worden in onze voorstellen die zullen handelen over betaalbaar wonen, mobiliteit, dienstverlening aan de bevolking, inrichten van de open ruimte, sociaal beleid en armoedebeleid, een beleid dat ondernemen ondersteunt, de steun aan het verenigingsleven etc.

Verbindend besturen

Op de gemeenteraad van 20 september deed Theo Nsengimana een oproep voor verbindend bestuur. Het stadsbestuur moet initiatieven nemen en ondersteunen die de diverse samenleving bij elkaar houden, die ervoor zorgen dat we in Aalst samen leven en niet naast elkaar.