Krachtlijnen voor ons verkiezingsprogramma

Publicatiedatum

Auteur

Yves De Graeve

Deel dit artikel

De partijraad van Cd&v-Aalst heeft vijf krachtlijnen vastgelegd die in haar verkiezingsprogramma zullen worden verwerkt. De krachtlijnen zullen als een rode draad door het verkiezingsprogramma lopen dat in het voorjaar van 2024 zal worden voorgesteld. Politiek in Aalst moet over inhoud gaan, over het beleid dat zal worden gevoerd, over de accenten die we daarin willen leggen. In welk Aalst willen we wonen, werken, leven en genieten? Wat is onze droom voor Aalst? Hoe zullen we in Aalst met elkaar samenleven en niet langer naast elkaar leven?

Met deze vijf krachtlijnen wordt daarbij een eerste stap gezet. Ze zullen verwerkt worden in onze voorstellen die zullen handelen over betaalbaar wonen, mobiliteit, dienstverlening aan de bevolking, inrichten van de open ruimte, sociaal beleid en armoedebeleid, een beleid dat ondernemen ondersteunt, de steun aan het verenigingsleven etc.

  1. We kiezen voor fysieke dienstverlening dicht bij de mensen, in de deelgemeenten en in de wijken van Aalst. We kiezen voor ‘nabij’ bestuur, bv. via dorpspunten of via nabijheidspolitie. Digitale dienstverlening is top, maar is niet voor iedereen toegankelijk. Het bestuur moet daarom ook nabij zijn.
  2. We willen in de voetsporen van Ilse verder bouwen aan een ambitieuze stadsvernieuwing, op weg naar de stad van de toekomst;
  3. Nederlands verbindt alle Aalstenaars. We investeren in de kennis van het Nederlands door iedereen. Er is nood aan voldoende, kwalitatief aanbod van lessen Nederlands. Aalstenaars moeten met elkaar kunnen praten en dat doen we in het Nederlands; het is zoals rechts rijden op de weg; het hoort bij onze samenleving. Het is van belang dat je met je buren vlot kan converseren, dat je elkaar kan helpen, dat iedereen kan converseren met de leerkrachten op school en de kinderen kan opvolgen.
  4. We vragen respect voor alle Aalstenaars. We willen met iedereen samenleven en niet naast elkaar leven. We hebben een hekel aan de zondebokkenmentaliteit die de schuld voor problemen en ongemakken altijd bij een ander zoekt.
  5. Bij beleidsbeslissingen houden we onze kinderen voor ogen: wat goed is voor onze kinderen geeft Aalst een toekomst.

 

Yves De Graeve

Afdelingsvoorzitter

Aalst Nieuws

cd&v-Aalst is niet te spreken over het schrappen van de UiTPAS voor sport

Cd&v, Groen en Vooruit zijn niet te spreken over schrapping UiTPAS in subsidiereglement

Het stadsbestuur wil het subsidiereglement voor cultuur, jeugd en sportverenigingen op de eerstvolgende gemeenteraad aanpassen, waardoor een UiTPAS niet langer een verplichting zou zijn voor de sportclubs. Oppositiepartijen Groen, cd&v en Vooruit zijn hierover niet te spreken.

Door het gebruik van een kansenpas krijgen Aalstenaars die het financieel niet breed hebben toch toegang tot cultuur, jeugd en sportactiviteiten in onze stad. Door de beslissing van het stadsbestuur dreigen kwetsbare mensen uitgesloten te worden van sportactiviteiten, maar worden ook kansen ontnomen voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor hun inclusie in de samenleving. Onbegrijpelijk, als je weet dat Aalst 1 van de pionierssteden was in Vlaanderen bij de ontwikkeling van de UiTPAS enkele jaren terug.

Verbindend besturen

Op de gemeenteraad van 20 september deed Theo Nsengimana een oproep voor verbindend bestuur. Het stadsbestuur moet initiatieven nemen en ondersteunen die de diverse samenleving bij elkaar houden, die ervoor zorgen dat we in Aalst samen leven en niet naast elkaar.