Zeker van ons West-Vlaanderen

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Zeker van ons West-Vlaanderen

 

1. cd&v is tegen verplichte gemeentefusies
2. Een West-Vlaming is evenveel waard
3. Een bestuur dichtbij de West-Vlaming
4. Ventilus op gelijkstroom en ondergronds
5. De windprovincie als winprovincie
6. Openbaar vervoer in landelijke regio's is een must 
7. Toegankelijke basisvoorzieningen in ons West-Vlaanderen
8. Een kern zonder leegstand via ons West-Vlaams Winkelfonds
9. Een Masterplan Jeugdinfrastructuur
10. Vrijheid van onderwijs als kwaliteitsgarantie
11. Zij-instromers in het onderwijs verdienen meer aandacht

 

1. cd&v is tegen verplichte gemeentefusies

cd&v is tegen verplichte fusies. Schaalvergroting moet op een doordachte manier aangepakt worden en kan alleen maar werken wanneer ze van onderuit, vrijwillig vanuit de lokale besturen zelf en gedragen door de bevolking, gerealiseerd wordt.

Voor wat de schuldovername bij een eventuele vrijwillige fusie betreft wil cd&v een vernieuwd systeem. Fuserende gemeenten verdienen begeleiding en eerlijke steun, gericht op kleinere gemeenten, niet voor het vullen van stadskassen van grootsteden zoals Antwerpen. De financiële tegemoetkoming moet erop gericht zijn om de bestuurskracht na een vrijwillige fusie te vergroten, niet om grote entiteiten aan te moedigen om nog groter te worden. 

2. Een West-Vlaming is evenveel waard

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. Door de vele projectsubsidies en de ruimere structurele financieringen ontving de stad Antwerpen per inwoner 2.078 euro aan subsidies, terwijl West-Vlaanderen gemiddeld 685 euro per inwoner ontving.

In totaal kwam zo 828 miljoen euro naar West-Vlaanderen terwijl de stad Antwerpen 1,1 miljard mocht ontvangen. Nochtans is West-Vlaanderen met 1,2 miljoen inwoners meer dan dubbel zo groot als Antwerpen met 530.630 inwoners.

West-Vlaanderen verdient zijn deel van de koek. Publieke middelen moeten eerlijk verdeeld worden. We koesteren zowel onze grote steden als onze kleine en middelgrote gemeenten en willen dat fondsen eerlijk verdeeld worden. Kleinere gemeenten die uitstekend werk leveren voor hun inwoners moeten ondersteund worden, niet afgestraft. De verdeling van de middelen van het gemeentefonds is daarom aan een grondige herdenking toe.

3. Een bestuur dichtbij de West-Vlaming

cd&v West-Vlaanderen gelooft in de kracht van onze provincie als bestuursniveau. Ze combineren slagkracht met nabijheid, zijn bruggenbouwers tussen lokale en centrale overheden en dragen zorg voor onze fietspaden, groen, opleidingen, en duurzaamheid, voorzieningen op maat van inwoners en gemeenten. Dag in dag uit bewijst het provinciaal niveau dat ze het antwoord zijn op uitdagingen die de gemeenten overstijgen en op de ontbrekende terreinkennis vanuit Brussel. 

4. Ventilus op gelijkstroom en ondergronds

cd&v West-Vlaanderen en Bart Dochy gaan voorop in de strijd voor een innovatief Ventilus-project. De basis daarbij is de ondergrondse gelijkstroomverbinding die de energie op een leefbare manier voor de omwonenden van op zee langs West-Vlaanderen brengt. Dit project speelt een sleutelrol in het versterken van ons elektriciteitsnet en het ondersteunen van de groei van duurzame energie, waardoor West-Vlaanderen een leider wordt in de groene energietransitie.

5. De windprovincie als winprovincie

We willen het potentieel voor wind- en zonne-energie in West-Vlaanderen en op de Noordzee zo goed mogelijk benutten. Het opschalen van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen, maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen afkomstig uit onbetrouwbare landen buiten de EU, drukt de prijs van elektriciteit en verlaagt onze klimaatimpact. 

We mogen en kunnen onze ambities voor groene stroom niet enkel beperken tot ons eigen grondgebied. De ruimte in het Belgische deel van de Noordzee is te schaars. Belgen en vooral West-Vlamingen moeten voorop lopen om samen met de andere Noordzeelanden in te zetten op een goede verdeling van de capaciteit in de Noordzee. 

6. Openbaar vervoer in landelijke regio's is een must 

We moeten bushaltes in landelijke gebieden en deelgemeenten behouden. Dit zorgt ervoor dat alle burgers, ongeacht waar ze wonen, toegang hebben tot betrouwbaar openbaar vervoer. Samen met De Lijn maken we de komende legislatuur werk van een verbonden en toegankelijk West-Vlaanderen.

7. Toegankelijke basisvoorzieningen in ons West-Vlaanderen

Banken, postkantoren, artsenpraktijken, mutualiteiten, overheidsdiensten… meer en meer diensten verdwijnen uit onze kernen en schrappen elke vorm van fysieke dienstverlening. Mensen hebben nood aan menselijk contact van dienstverleners en verdienen meer dan wachtmuziek. Bij cd&v zorgen we ervoor dat essentiële voorzieningen bereikbaar blijven voor elke inwoner. Persoonlijk contact en fysiek toegankelijke diensten moeten zelfs in onze meest landelijke gebieden mogelijk zijn.

8. Een kern zonder leegstand via ons West-Vlaams Winkelfonds

Om de vitaliteit van onze stadscentra en dorpskernen te garanderen, introduceert cd&v West-Vlaanderen een innovatief West-Vlaams winkelfonds.  Het kernversterkend beleid dat de provincie vorm gaf met Krak West wordt hierin verder gezet, door actief leegstand aan te pakken en onze lokale handelaars een steun in de rug te geven. Een levendige lokale economie begint bij ondersteuning waar die het meest nodig is.

9. Een Masterplan Jeugdinfrastructuur

Ons jeugdwerk bloeit als nooit tevoren. Elke week trekken bijna 60.000 jonge West-Vlamingen naar 437 verschillende jeugdbewegingen in onze provincie. Een record. Willen we dergelijke cijfers blijven voorleggen, dan moeten de investeringen in jeugdlokalen volgen. Daarom wil cd&v samen met de jeugdsector bouwen aan een Masterplan Jeugdinfrastructuur met focus op veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid.

10. Vrijheid van onderwijs als kwaliteitsgarantie

Voor cd&v zijn het de scholen zelf die het best geplaatst zijn om hun project vorm te geven. De vrijheid van onderwijs – die door sommige partijen als een vervelende hindernis wordt beschouwd - is voor cd&v net een van de beste garanties voor kwaliteitsvol onderwijs. De overheid mag die rol niet op zich nemen door een staatspedagogie af te kondigen of te denken dat zij beter in staat is om op de eurocent te bepalen waar scholen hun geld aan moeten uitgeven.

11. Zij-instromers in het onderwijs verdienen meer aandacht

Kwalitatief onderwijs begint bij het werven van sterke leraren. Daar behoren ook zij-instromers (mensen die via de lerarenopleiding, vanuit een andere sector het lerarenkorps versterken) toe. Ze brengen vaak waardevolle ervaring binnen in de werking van scholen. Vanuit cd&v willen we met de lerarenopleidingen, de begeleidingsdiensten en de mentoren in de school de aanvangsbegeleiding voor zij-instromers op maat aanpassen, zodat meer nog dan vandaag de overstap een succes wordt.

 

Onze kandidaten

Gerelateerde standpunten