Zeker van uw welzijn

Gepubliceerd

Deel onze visie

Voor ons geen samenleving waar het enkel om werken en centen draait. Werk en privé moeten hand in hand gaan. Dat begint bij een goede gezondheid waarbij je kan rekenen op betaalbare zorg en betaalbare kinderopvang in je buurt. In een samenleving waar mentale gezondheid geen taboe is en deconnecteren een recht is. Met onderwijs waar de lat hoog ligt en er in elke klas een leerkracht staat.

Zeker van uw welzijn

 

1. Iedereen heeft recht op basiszorg in de buurt
2. Zorgzame buurten
3. Voor elk kind een plaats in de kinderopvang
4. Een groeipakket met vertrouwen als basis
5. Meer tijd via ons familiekrediet
6. Structurele financiering voor de West-Vlaamse MUG-Heli
7. OverKop-huizen in elke West-Vlaamse eerstelijnszone
8. West-Vlaanderen verdient een tweede Zorgcentrum na Seksueel Geweld
9. Per ziekenhuisnetwerk een endometriosecentrum
10. Zwembadenplan
11. Geen leegstaande serviceflats

 

1.Iedereen heeft recht op basiszorg in de buurt

cd&v wil ervoor zorgen dat elke West-Vlaming toegang heeft tot een huisarts en tandarts in de buurt. Wij willen dat medische zorg voor iedereen bereikbaar en vanzelfsprekend wordt. Dit is cruciaal voor een gezondere regio’s en versterkt onze gemeenschappen op het platteland. Stem voor zorgzekerheid en welzijn in West-Vlaanderen.

2. Zorgzame buurten

cd&v lanceerde in Vlaanderen en Brussel 132 Zorgzame Buurten, waarvan 30 in West-Vlaanderen. Hiermee versterkten we het sociaal weefsel en gaven we buurtgerichte oplossingen op maat.  Zorgzame buurten zorgen voor verbinding en ondersteuning waar dat het meest nodig is, en verzekeren dat elke inwoner toegang heeft tot de benodigde zorg, direct in hun eigen leefomgeving.

3. Voor elk kind een plaats in de kinderopvang

cd&v voert een harde strijd via minister Hilde Crevits om voor elk West-Vlaams kind toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang te verzekeren, met de juiste verloning voor kinderverzorgers en maximum 5 kinderen per verzorgende. Dit beleid ondersteunt ouders in hun combinatie van werk en gezinsleven door de beschikbaarheid van kinderopvangplaatsen te vergroten. Zo krijgt elk kind de kans op een goede start.

4. Een groeipakket met vertrouwen als basis

Wij blijven de gezinspartij. Ouders en grootouders die de nieuwe generaties goed opvoeden, bewijzen de grootst mogelijk dienst aan de samenleving. Dat verdient respect. Als maatschappij willen wij ouders dan ook de nodige zekerheid bieden door hen te helpen met de grote kosten die het kwalitatief opvoeden van kinderen met zich meebrengt.

Daarom zorgen wij voor een stevig en onvoorwaardelijk groeipakket voor elk kind, mét volwaardige indexering. Voorstellen om middelen uit het groeipakket te trekken vanuit een wantrouwen ten opzichte van onze gezinnen, zijn voor ons onbespreekbaar. Ouders moeten de vrijheid hebben hun eigen keuzes te maken in de opvoeding van hun kinderen.

5. Meer tijd via ons familiekrediet

cd&v wil het familiekrediet introduceren, een baanbrekende oplossing ontworpen om ouders en grootouders te ondersteunen bij het spenderen van tijd met hun gezin of kleinkinderen. Een familiekrediet met meer verlofweken die door beide ouders kunnen opgenomen worden tot de kindleeftijd van 18 jaar. Met de mogelijkheid om uit te uitbreiden naar grootouders en plusouders zodat gezinnen kunnen geholpen worden door familieleden.  Dit geïntegreerde systeem heeft lage drempels en maakt het toegankelijk voor iedereen, waardoor het makkelijker wordt om familiale verplichtingen met werk en vrije tijd te balanceren.

6. Structurele financiering voor de West-Vlaamse MUG-Heli

cd&v wil nu eindelijk een stabiele en structurele overheidsfinanciering voor de West-Vlaamse MUG-Heli. Deze levensreddende dienst moet operationeel blijven, zodat snelle en efficiënte medische hulp gewaarborgd is voor onze provincie. De MUG-Heli redt elk jaar 40 levens in West-Vlaanderen, daarvoor willen wij vechten!

7. OverKop-huizen in elke West-Vlaamse eerstelijnszone

cd&v bevordert de mentale gezondheid van jongeren via o.a. de OverKop-huizen in Vlaanderen. Deze huizen bieden een veilige haven waar jongeren steun en begeleiding kunnen vinden, wat essentieel is voor hun welzijn. Met dit initiatief tonen we ons engagement voor een veerkrachtige jeugd.

8. West-Vlaanderen verdient een tweede Zorgcentrum na Seksueel Geweld

cd&v West-Vlaanderen gaat - na de opstart in Roeselare - voor de oprichting van een tweede ‘Zorgcentrum na Seksueel Geweld’ in West-Vlaanderen, waar slachtoffers alle noodzakelijke hulp onder één dak vinden. Dit centrum is essentieel voor een vlot herstel van slachtoffers en bevordert actief hun zoektocht naar gerechtigheid.

9. Per ziekenhuisnetwerk een endometriosecentrum

cd&v zet zich via Nathalie Muylle al jaren in voor betere zorg voor endometriosepatiënten door het bevorderen van geavanceerde chirurgie en het inrichten van gespecialiseerde centra per ziekenhuisnetwerk in West-Vlaanderen. Deze centra bieden niet alleen gespecialiseerde zorg maar ook een multidisciplinaire aanpak die essentieel is voor effectieve behandeling en herstel van patiënten. 1 op de 10 vrouwen lijdt aan deze aandoening, zij moeten geholpen worden!

10. Zwembadenplan

Door de sluiting van 1 op 4 zwembaden in de laatste 20 jaar, presenteert cd&v West-Vlaanderen een zwembadenplan voor sport- en schoolzwemmen. Dit omvat een basisfinanciering en een investeringsfonds voor energetische ingrepen. Met slimme investeringen in energiezuinige technologieën maken we zwemmen betaalbaarder en klimaatvriendelijker.

11. Geen leegstaande serviceflats

cd&v West-Vlaanderen zet zich in om onbenutte serviceflats en assistentiewoningen in Vlaanderen open te stellen voor een bredere doelgroep, waaronder mensen met een beperking en zorgverleners. Dit plan omvat ook de transformatie van deze woningen in sociale assistentiewoningen, als een antwoord op de toenemende wooncrisis en zorgnood. Een inclusieve aanpak die toegankelijkheid en ondersteuning bevordert voor wie het hard nodig heeft.

 

Onze kandidaten

Onze andere thema's