We willen investeren in het openbaar domein

Publicatiedatum

Auteur

Arjen T'Sjoen

Deel dit artikel

Een goed ontworpen en goed onderhouden openbaar domein is op heel veel manieren belangrijk voor de levenskwaliteit van de Gentenaars, niet enkel voor de mobiliteit en de toegankelijkheid, maar ook voor de sociale interactie, de economie, de cultuur, de recreatie en tal van andere aspecten van het dagelijkse leven. Een kwaliteitsvolle openbare ruimte is essentieel om iedereen te laten deelnemen aan de samenleving.

Een goed ontworpen en goed onderhouden openbaar domein is op heel veel manieren belangrijk voor de levenskwaliteit van de Gentenaars, niet enkel voor de mobiliteit en de toegankelijkheid, maar ook voor de sociale interactie, de economie, de cultuur, de recreatie en tal van andere aspecten van het dagelijkse leven. Een kwaliteitsvolle openbare ruimte is essentieel om iedereen te laten deelnemen aan de samenleving.

Wij willen de komende legislatuur flink extra investeren in een kwaliteitsvol en leeftijdsvriendelijk openbaar domein. Meer publiek sanitair, drinkwaterpunten en rustbanken bieden meer comfort en gemak aan ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, maar ook aan gezinnen met jonge kinderen. Op die manier vergroten we de inclusiviteit van de openbare ruimte.


De voorbije jaren is er terecht veel geld gestoken in infrastructuur en voorzieningen voor de fietsers. Maar veel mensen gaan vooral te voet in de stad. En die infrastructuur laat nog veel te wensen over. De voetpaden liggen er op vele plaatsen heel slecht bij. Bovendien staan fietsen, vuilniszakken en andere obstakels in de weg. Voor wie jong en fit is, is dat allemaal niet zo’n probleem. Maar voor wie al wat ouder is, in een rolstoel zit of om een andere reden minder goed te been is, of wie kleine kinderen heeft, is dat vaak een reden waarom men niet naar buiten gaat. Een grote inhaaloperatie dringt zich daar op.


Voor kinderen en jongeren is het noodzakelijk dat er meer speelruimte en spelelementen komen. Buiten spelen biedt kinderen kansen om hun verbeelding te gebruiken, sociale vaardigheden te ontwikkelen en fysiek actief te zijn. Ook voor de al wat oudere kinderen en jongeren zijn buitensportfaciliteiten en ontmoetingsplekken bijzonder belangrijk.


Een aangenaam openbaar domein vergt ook dat wordt opgetreden tegen zwerfvuil en sluikstorten, vandalisme en leegstand. Ondanks volgehouden inspanningen blijven deze problematieken alomtegenwoordig in de stad. Bijkomende actie op het vlak van preventie én repressie is nodig.

Onze speerpunten

Compactere lokale overheid en een zorgvuldiger financieel beleid

Ambitie is goed, maar de bomen groeien niet tot in de hemel. De voorbije decennia is de stadsorganisatie almaar groter, logger en duurder geworden, met de financiële gevolgen van dien: een grote personeelskost, te veel gebouwen die onderhoud vergen, oplopende schulden enzovoort.

Geen plaats meer voor een polariserend mobiliteitsbeleid

De voorbije jaren is het mobiliteitsbeleid in onze stad almaar meer gepolariseerd geraakt. We zijn ervan overtuigd dat het gros van de Gentenaars dezelfde doelstelling deelt: veilig, vlot en duurzaam verkeer. De manier waarop zorgt echter voor veel conflict en maakt dat die gezamenlijke doelstelling uit het oog wordt verloren.

Nood aan een stad die groeit op mensenmaat

Gent Groeit. Bijkomende huisvesting is noodzakelijk als we willen dat er ook voor onze kinderen nog een betaalbare woning te vinden is in Gent. Op dezelfde oppervlakte moeten de noden worden opgevangen van almaar meer mensen. Zeker in de deelgemeenten, met nog eerder landelijke gebieden, hebben inwoners echter de indruk dat de uitdijende stad hun omgeving opslokt en dat ze hun identiteit verliezen.