Nood aan een stad die groeit op mensenmaat

Publicatiedatum

Auteur

Arjen T'Sjoen

Deel dit artikel

Gent Groeit. Bijkomende huisvesting is noodzakelijk als we willen dat er ook voor onze kinderen nog een betaalbare woning te vinden is in Gent. Op dezelfde oppervlakte moeten de noden worden opgevangen van almaar meer mensen. Zeker in de deelgemeenten, met nog eerder landelijke gebieden, hebben inwoners echter de indruk dat de uitdijende stad hun omgeving opslokt en dat ze hun identiteit verliezen.

Gent Groeit. Bijkomende huisvesting is noodzakelijk als we willen dat er ook voor onze kinderen nog een betaalbare woning te vinden is in Gent. Op dezelfde oppervlakte moeten de noden worden opgevangen van almaar meer mensen. Zeker in de deelgemeenten, met nog eerder landelijke gebieden, hebben inwoners echter de indruk dat de uitdijende stad hun omgeving opslokt en dat ze hun identiteit verliezen.


Doordachte verdichting is maatwerk en dient rekening te houden met de eigenheid van elke wijk en deelgemeente. Daarenboven moet verdichting ook voldoende meerwaarde voor de omgeving met zich meebrengen, op het vlak van middenstand, openbaar domein, sport- en cultuuraanbod, openbaar vervoer enzovoort.


Voor een duurzame groei die ook door de inwoners wordt omarmd, is het in onze ogen noodzakelijk om te werken naar een ‘vijftienminutenstad’, waarbij alle dagelijkse behoeften binnen een straal van vijftien minuten lopen of fietsen te bereiken zijn: supermarkten, scholen, gezondheidscentra, parken, sport- en cultuurfaciliteiten enzovoort.


Cd&v kiest resoluut voor de schaal van de wijk en de deelgemeente. We moeten blinde vlekken in kaart brengen en daar prioritair op inzetten. Op het vlak van kinderopvang, bijvoorbeeld, zijn de noden in verschillende buurten heel hoog. Voor ons is het essentieel dat we als lokale overheid overal in de stad aanwezig zijn en alle Gentenaars een gelijkwaardige dienstverlening bieden, ongeacht hun woonplaats. Daarom blijven we bijvoorbeeld inzetten op stedelijke dienstencentra in alle hoeken van de stad.


Het concept van de vijftienminutenstad draagt ook bij aan het creëren van levendige gemeenschappen en sociale interactie. Mensen gebruiken dezelfde voorzieningen, ontmoeten elkaar in de buurt en zijn betrokken bij lokale activiteiten. Die sociale cohesie en dat gevoel van verbondenheid is essentieel om een dam op te werpen tegen de toenemende individualisering en vereenzaming die onze stedelijke samenleving kenmerkt.


Om die reden hecht cd&v erg veel belang aan het unieke karakter en de lokale tradities van de wijken en de deelgemeenten. De stadskermissen, bijvoorbeeld, zijn prachtige initiatieven die elk jaar opnieuw vele duizenden mensen samenbrengen en daarvoor onze blijvende steun verdienen.


Gent is meer dan de kuip alleen. De focus op het hart van de stad is goed voor de city marketing en trekt veel bezoekers, wat leuk is voor ons imago en het toerisme, maar daar heeft het gros van de Gentenaars weinig aan. Investeren in de wijken en de deelgemeenten is essentieel. En niet enkel door straten en pleinen te heraanleggen, maar door blijvend in te zetten op veiligheid, groenonderhoud, netheid en het ondersteunen van lokale handelaars en verenigingen.

Onze speerpunten

Compactere lokale overheid en een zorgvuldiger financieel beleid

Ambitie is goed, maar de bomen groeien niet tot in de hemel. De voorbije decennia is de stadsorganisatie almaar groter, logger en duurder geworden, met de financiële gevolgen van dien: een grote personeelskost, te veel gebouwen die onderhoud vergen, oplopende schulden enzovoort.

Geen plaats meer voor een polariserend mobiliteitsbeleid

De voorbije jaren is het mobiliteitsbeleid in onze stad almaar meer gepolariseerd geraakt. We zijn ervan overtuigd dat het gros van de Gentenaars dezelfde doelstelling deelt: veilig, vlot en duurzaam verkeer. De manier waarop zorgt echter voor veel conflict en maakt dat die gezamenlijke doelstelling uit het oog wordt verloren.

We willen investeren in het openbaar domein

Een goed ontworpen en goed onderhouden openbaar domein is op heel veel manieren belangrijk voor de levenskwaliteit van de Gentenaars, niet enkel voor de mobiliteit en de toegankelijkheid, maar ook voor de sociale interactie, de economie, de cultuur, de recreatie en tal van andere aspecten van het dagelijkse leven. Een kwaliteitsvolle openbare ruimte is essentieel om iedereen te laten deelnemen aan de samenleving.