Compactere lokale overheid en een zorgvuldiger financieel beleid

Publicatiedatum

Auteur

Arjen T'Sjoen

Deel dit artikel

Ambitie is goed, maar de bomen groeien niet tot in de hemel. De voorbije decennia is de stadsorganisatie almaar groter, logger en duurder geworden, met de financiële gevolgen van dien: een grote personeelskost, te veel gebouwen die onderhoud vergen, oplopende schulden enzovoort.

Ambitie is goed, maar de bomen groeien niet tot in de hemel. De voorbije decennia is de stadsorganisatie almaar groter, logger en duurder geworden, met de financiële gevolgen van dien: een grote personeelskost, te veel gebouwen die onderhoud vergen, oplopende schulden enzovoort.


Goed bestuur betekent dat we als Stad moeten nadenken over wat een lokale overheid moet doen (en wat niet!), en op welke manier. Met een duur woord heet dat een ‘kerntakendebat’. Aan het begin van de volgende legislatuur willen we onafhankelijke doorlichting van de gehele stadsorganisatie en een bevraging van de Gentenaars. Op basis daarvan bepalen we de prioriteiten voor de volgende bestuursperiode en nemen we maatregelen om tot een lichtere en meer efficiënte lokale overheid te komen.


Wij vinden dat het financieel beleid strakker moet worden gevoerd. De schuldenberg moet worden afgebouwd. Er moeten meer investeringsmiddelen gaan naar het onderhoud van wat er is, in plaats van allerlei nieuwe projecten op poten te zetten. Decennia van gebrekkig onderhoud van gebouwen en wegen wreken zich nu. Om meer te kunnen doen met de beperkte middelen maken we ook vaker gebruik van publiek-private samenwerkingen en spreken we ook privaat geld aan om te investeren in duurzame stedelijke projecten.


Meer soberheid en efficiëntie geldt ook voor het politieke apparaat. In de toekomst moet onze stad met minder politiek personeel worden bestuurd. Ook de politieke cultuur moet anders, vinden wij. We pleiten voor langetermijndenken en rust, niet de waan van de dag. Voor bestendigen, versterken en verbeteren van wat er is, eerder dan altijd vernieuwen. Minder emotie, en meer redelijkheid. Minder dogmatisme, en meer nuance en pragmatiek. Om zo op een evenwichtige en gedragen manier verder te bouwen aan het Gent van morgen.

Onze speerpunten

Geen plaats meer voor een polariserend mobiliteitsbeleid

De voorbije jaren is het mobiliteitsbeleid in onze stad almaar meer gepolariseerd geraakt. We zijn ervan overtuigd dat het gros van de Gentenaars dezelfde doelstelling deelt: veilig, vlot en duurzaam verkeer. De manier waarop zorgt echter voor veel conflict en maakt dat die gezamenlijke doelstelling uit het oog wordt verloren.

We willen investeren in het openbaar domein

Een goed ontworpen en goed onderhouden openbaar domein is op heel veel manieren belangrijk voor de levenskwaliteit van de Gentenaars, niet enkel voor de mobiliteit en de toegankelijkheid, maar ook voor de sociale interactie, de economie, de cultuur, de recreatie en tal van andere aspecten van het dagelijkse leven. Een kwaliteitsvolle openbare ruimte is essentieel om iedereen te laten deelnemen aan de samenleving.

Nood aan een stad die groeit op mensenmaat

Gent Groeit. Bijkomende huisvesting is noodzakelijk als we willen dat er ook voor onze kinderen nog een betaalbare woning te vinden is in Gent. Op dezelfde oppervlakte moeten de noden worden opgevangen van almaar meer mensen. Zeker in de deelgemeenten, met nog eerder landelijke gebieden, hebben inwoners echter de indruk dat de uitdijende stad hun omgeving opslokt en dat ze hun identiteit verliezen.