Verkeersveilig Gelrode, een prioriteit?!

Publicatiedatum

Auteur

Nele Pelgrims

Deel dit artikel

CD&V Aarschot kreeg vanuit Gelrode meermaals opmerkingen over de verkeersveiligheid in hun gemeente. Fractieleider Nele Pelgrims bracht deze gevaarlijke punten ter sprake op de gemeenteraad van 11 februari.

Kruispunt Pastoor – Dergentlaan en Leuvensesteenweg

Het Kruispunt aan de Pastoor Dergentlaan en de Leuvensesteenweg is levensgevaarlijk voor fietsers. Groen haalde dit reeds aan in 2016. Deze onveilige verkeerssituatie is dus al even aan de gang. Zowel voor automobilisten als fietsers is de situatie heel onduidelijk. Jongeren moeten veilig naar school kunnen, ouderen moeten zonder schroom naar het stadscentrum kunnen en de recreatieve fietser moet veilig tot in het mooie Gelrode komen voor een fietstochtje. Met het donker winterweer wordt de zichtbaarheid van deze fietsers er niet beter op. Er werd al meermaals op maatregelen aangedrongen, maar gelukkig vernam CD&V dat Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met de stad werk zou maken van een ‘fietsoversteekplaats’. De volledige heraanleg van de Leuvensesteenweg zal ook een rioleringstraject inhouden, het wordt dus op de lange baan geschoven, maar een fietsoversteekplaats, dat zou toch moeten kunnen! Zo werd er melding gemaakt vanuit de stad dat deze fietsoversteekplaats er begin 2021 zou komen. CD&V stelt echter vast dat dit nog niet het geval is. Tevens maakt AWV melding dat de fietsoversteekplaats pas voor eind 2021, begin 2022 zou zijn. Ook nu geeft de stad toe dat de belofte ‘begin 2021’ niet nagekomen zal kunnen worden. De fietsoversteekplaats is voorzien voor eind 2021 (aldus Annick Geyskens – schepen van mobiliteit). Gezien de verkeersveiligheid hier zeer precair is en ongevallen zich blijven voordoen, zal CD&V vinger aan de pols houden om dit kruispunt zo snel mogelijk ‘op punt’ te stellen.

 De schoolomgeving in Gelrode

CD&V is blij dat er rond verkeersveiligheid in schoolomgevingen al stappen gezet zijn. De schoolomgeving in Gelrode kan echter nog wel wat hulp kan gebruiken bij de uitbouw van een veiligere schoolomgeving. CD&V vroeg dan ook om hier een nauwe samenwerking met de politie op te zetten. De schepen van mobiliteit, Annick Geyskens, maakte de belofte hier werk van te maken. CD&V hoopt dat hier aan de verzuchtingen van de inwoners omtrent een ‘onveilige schoolomgeving’ een antwoord kan geboden worden.

 Fietssuggestiestrook op de Rillaarsebaan.

Op dit moment is men bezig met de werken aan de Rillaarsebaan. CD&V is verheugd dat er acties rond verkeersveiligheid ondernomen worden. Vanuit CD&V kwam dan ook om de fietsuggestiestroken in een duidelijk zichtbare en slijtvaste kleur aan te brengen. De stad zal hier bij de heraanleg rekening mee houden.

Nieuws

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.

Cd&v verwelkomt nieuw raadslid en nieuw lid bijzonder comité sociale dienst in Aarschot.

cd&v Aarschot duidt Nele Pelgrims aan als lijsttrekker voor de lokale verkiezingen.

cd&v Aarschot kondigt met trots aan dat Nele Pelgrims (39) is aangesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Nele Pelgrims, Aarschottenaar in hart en nieren, is momenteel fractieleider in de Aarschotse gemeenteraad voor cd&v.