Meer dan 600.000 euro LEADER-steun voor Hagelandse initiatieven

Publicatiedatum

Auteur

Dries Van Horebeek

Deel dit artikel

​13 Hagelandse plattelandsprojecten krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 600.000 euro steun. Het gaat om projecten die uitgewerkt worden voor heel het Hageland of in specifieke Hagelandse gemeenten.

Het Europees subsidiëringsprogramma LEADER verdeelt middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant om het platteland te versterken en te laten bloeien. Binnen het afgebakende gebied van het Hageland lanceert LEADER Hageland+ hiervoor projectoproepen waarop steden, gemeenten, lokale organisaties, verenigingen en sectororganisaties kunnen intekenen. Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen: ‘innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet’, ‘biodiversiteit en landschapskwaliteit’, en ‘leefbare en levendige dorpen’.

“Met deze middelen steunen we een waaier aan diverse initiatieven gedragen door enthousiaste Hagelanders. De weerhouden projecten spelen hiermee in op de noden van de streek.” zegt Monique Swinnen, voorzitter LEADER Hageland+.
​​​​

​Naar aanleiding van de projectoproep, die eind 2023 gelanceerd werd, ontvangen nu 13 Hagelandse initiatieven subsidies om hun projectidee te realiseren. ​Naast deze reguliere projecten, keurde LEADER Hageland recent ook 12 kleinere microprojecten uit deze oproep goed. Zij ontvangen samen 67.158,55 euro subsidies om hun initiatief te realiseren. ​ ​Ook voor 2025 werd intussen een projectoproep gelanceerd.

None

Steun voor 3 projecten uit Aarschot

Kerk en pastorijtuin Langdorp: luwteplek als sociale hefboom' (Kerkfabriek HH. Maria, Pieter en Antonius ​ 49 200 euro)

De Sint-Pieterssite in Langdorp, vlakbij Aarschot, is een landelijke parel: de historische kerk, het kerkhof en de pastorij(tuin) sluiten mooi aan bij het groen rond de Demertrefplaats en de voormalige parochiezaal, het voetbalveld en het sportlokaaltje. De site heeft een enorm potentieel als buurtplek voor bewoners en als onthaalplek voor bezoekers, toeristen en rustzoekers, dat men verder wil uitbouwen.
In een volgende stap wil men de site herin groenen en de zaal een duurzame sociale toekomst geven. Via dit LEADER-project wordt de Sint-Pieterssite eerst versterkt als luwteplek én sociale hefboom: een levendige, groene plek maken waar samenwerken met kwetsbaren en vrijwilligers hand in hand gaan met het verwelkomen van bezoekers. 

Opfrissing van opvang- en ontmoetingshuis Bekaf (Ons Thuis VZW 7 200 euro)

Het project beoogt het opfrissen en moderniseren van het opvang- en ontmoetingshuis BEKAF en het betrekken van de buurt bij hun werking. Het opvanghuis op Bekaf in Aarschot biedt tijdelijk onderdak aan ongeveer twaalf mensen met een migratieachtergrond. In dit huis worden ook diverse activiteiten georganiseerd, zoals lessen Nederlands en conversatiecursussen, handwerklessen, scholing voor vrijwilligers en vakantielessen voor kinderen. Daarnaast is er een bibliotheek aanwezig waar boeken over migratie en leermateriaal voor Nederlands kunnen worden uitgeleend.

Vanaf 2024 worden er inleefmomenten georganiseerd waarbij buren en sympathisanten uit Aarschot de kans krijgen om in contact te komen met de bewoners van het opvanghuis. Deze ontmoetingen zijn een belangrijke pijler voor de naamsbekendheid van het project en bieden de lokale bevolking een breder perspectief op hun nieuwe medeburgers. In de zomer van 2024 staat hiervoor een opendeurdag gepland, die in de toekomst herhaald kan worden.

Het opvanghuis heeft dringend behoefte aan een opfrisbeurt en de vervanging van enkele ramen. Deze verbeteringen zijn noodzakelijk om de toekomstbestendigheid en de duurzame onthaalfunctie van het project voor zowel de buurt als de nieuwkomers te waarborgen.

Verborgen veerkrachtpaden in het Hageland (Landschapspark De Merode vzw, 7 139 euro)

Met dit project bouwen de partners een brug tussen landschapsbeleving en de professionele geestelijke gezondheidszorg. Een verborgen veerkrachtpad is een tool om buitensessies te integreren in een therapeutische relatie. Een draaiboek met oefeningen gelinkt aan verschillende landschapstypes wordt uitgebreid met 3 routes op kaart en gpx die duidelijk de weg wijzen naar de meest geschikte oefenplekken. Bij de lancering van elke route hoort ook een praktisch gerichte opleiding outdoortherapie geënt op de route. Op die manier krijgen therapeuten handvaten om de overstap te maken naar outdoorsessies,complementair aan andere therapie. Het lokale karakter (per gemeente een route) maakt dit type therapie ook lokaal toegankelijker voor inwoners en zorginstellingen van het Hageland.
Het project is gelokaliseerd in delen van het Hageland die ook in Landschapspark de Merode liggen (Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Aarschot).

Nieuws

Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.

Cd&v verwelkomt nieuw raadslid en nieuw lid bijzonder comité sociale dienst in Aarschot.