Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

Publicatiedatum

Auteur

Dries Van Horebeek

Deel dit artikel

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

Van de vele hellingen stroomt bij neerslag een aanzienlijke hoeveelheid water naar de vallei van de Tieltse Motte. Dit leidt ​ geregeld voor wateroverlast voor de woonkernen in de omgeving. Via erosiebestrijding op de sterk hellende akkers wordt gedeeltelijk aan het probleem van te snelle afstroming gewerkt. Het water, dat toch kan doorstromen tot in de beekvallei, moet zo vertraagd mogelijk afgevoerd worden naar de woongebieden. En zoveel mogelijk ruimte krijgen in onbebouwde delen van de vallei.

Het Hazenpad in Tielt-Winge in 2021
Het Hazenpad in Tielt-Winge in 2021

Ter hoogte van een oude tramdijk langs de Tieltse Motte in Tielt-Winge, stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Hommelse beek, bevindt zich een laaggelegen weide waarvan de historische tramdijk reeds een dijklichaam vormt aan de westelijke zijde van het gebied. ​

​Door op deze plaats het water bij hoge debieten slechts beperkt door te laten via een knijpconstructie en ook aan de oostelijke zijde een dijk te voorzien, kan in dit gebied water tijdelijk gebufferd en vertraagd afgevoerd worden.
​Dit gecontroleerd overstromingsgebied kan tot 8.800 m3 water opslaan.

Locatie voor het gecontroleerde overstromingsgebied Tieltse Motte
Locatie voor het gecontroleerde overstromingsgebied Tieltse Motte

"Deze investering, waarbij het water van de Tieltse Motte hogerop wordt opgevangen in Tielt-Winge, draagt bij aan een betere bescherming van Rillaar tijdens hevige regenval" aldus een tevreden provincieraadslid Monique Swinnen.

De kosten worden geraamd op zo’n 202.703 euro. De provincie Vlaams-Brabant krijgt hiervoor 96.800 euro subsidies via het ‘Levend water’-programma van de Vlaamse Milieumaatschappij van de Vlaamse overheid.

Nieuws

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.

Cd&v verwelkomt nieuw raadslid en nieuw lid bijzonder comité sociale dienst in Aarschot.

cd&v Aarschot duidt Nele Pelgrims aan als lijsttrekker voor de lokale verkiezingen.

cd&v Aarschot kondigt met trots aan dat Nele Pelgrims (39) is aangesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Nele Pelgrims, Aarschottenaar in hart en nieren, is momenteel fractieleider in de Aarschotse gemeenteraad voor cd&v.