Tewerkstellingsmaatregelen

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

De gemeente Laakdal engageert zich om haar inwoners zoveel mogelijk kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Ze neemt hiervoor verschillende tewerkstellingsmaatregelen. De gemeenteraad keurde in dit kader de deelname aan verschillende projecten goed.

De gemeente Laakdal maakt onderdeel uit van de Interlokale Vereniging (ILV) Tewerkstelling Zuiderkempen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Laakdal, Meerhout, Geel, Westerlo, Hulshout en Herselt. Ze zetten zich in om de meest kwetsbare personen in hun regio te ondersteunen en hen op weg te helpen op vlak van tewerkstelling. Ze dienen hiervoor projectaanvragen in en zetten samenwerkingen op tussen verschillende partners. De gemeenteraad keurde de verdere uitwerking van twee projecten goed.

Digibanken

Digibanken zijn er om het risico op digitale uitsluiting te verkleinen. In Vlaanderen en Brussel zijn er 54 Digibanken die, al naargelang de vragen en noden in hun werkgebied, ervoor zorgen dat iedereen meekan in de digitaliseringsgolf. Speciale aandacht gaat hierbij naar werkzoekenden met een digitale achterstand in de voorbereiding op hun traject naar werk.

Het project Digibanken startte op in 2022. Het is opgedeeld in verschillende fasen om een optimale uitwerking te garanderen. De gemeenteraad keurt de deelname aan de verlenging van het project goed. Hiermee wordt de werking verdergezet in 2025 en 2026. Onlangs startte in Laakdal het Klikpunt op. Elke donderdagvoormiddag kunnen volwassenen in de bib terecht met hun digitale vragen bij een begeleider. Dit is slechts één van de vele activiteiten die onze lokale Digibank organiseert.

 KANZ

De ILV Zuiderkempen diende eind vorig jaar het project ‘Lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek’ in. Met dit project richt de ILV Tewerkstelling Zuiderkempen zich op werkzoekenden en niet-beroepsactieven die geconfronteerd worden met verschillende problematieken die hen beletten om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De bedoeling van het project is dat er dynamische, duurzame partnerschappen aangegaan worden binnen de Zuiderkempen om zo in te spelen op de specifieke, vaak heel diverse, noden en vragen van mensen binnen de doelgroep.

De zes lokale besturen binnen de ILV Tewerkstelling Zuiderkempen gaan partnerschappen aan met verschillende regionale organisaties. Zo komt er een uitgebreid expertisepallet samen en kunnen mensen met verschillende problematieken gerichter geholpen worden. In de regio Zuiderkempen zijn dat Arktos vzw, Emino vzw, LIGO Kempen, CAW Kempen, CGG Kempen, Synkroon en Randstad RiseSmart.

Nu het projectvoorstel is goedgekeurd door ESF+, loopt het project tot eind 2029. De gemeenteraad keurt de partnerschapsovereenkomst ‘KANZ’ tussen alle betrokken partners goed. Met deze goedkeuring kan het project van start gaan.

Tewerkstellingsmaatregelen met een breed draagvlak

Schepen van Welzijn en Sociale Economie Raf Moons is tevreden met de draagwijdte van de tewerkstellingsmaatregelen: “De tewerkstellingsmaatregelen die we bieden bereiken veel mensen. We bouwden sterke partnerschappen op die ervoor zorgen dat we elke inwoner optimaal kunnen begeleiden in hun zoektocht naar werk, maar die ook mee inzetten op persoonlijke groei. Op die manier zetten we niet enkel in op tewerkstelling, maar ook op welzijn.”

Laakdal kent een relatief lage werkzoekendengraad. In Vlaanderen is 4,9% van de actieve bevolking werkzoekend. In Laakdal is dat 4%. Binnen de provincie Antwerpen scoort Laakdal heel goed. Het gemiddelde is daar 5,3%.

Nieuws uit Laakdal

Cashpunt Veerle wordt toegankelijker

Het voetpad voor het Cashpunt in Veerle wordt vlakker gemaakt. De helling om het Cashpunt binnen te gaan is nu te steil voor rolstoelgebruikers

Tine wil burgemeesterschap combineren met rol als volksvertegenwoordiger

Tine gaat voor een vierde ambtstermijn als burgemeester. Ze wil dit doen in combinatie met haar nieuwe functie als federaal parlementslid. Ze schreef een brief om uit te leggen wat de combinatie van deze twee functies kan betekenen voor onze gemeente. 

Rioleringswerken

De gemeenteraad keurt rioleringswerken goed aan de Huiperstraat, Mortelstraat, Toke Van Nestestraat, Eikenstraat en de Bennekensstraat.