Subsidie voor buurt- en straatfeesten

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Organiseert u ook binnenkort een buurtfeest in uw wijk? Vergeet dan niet je eenmalige jaarsubsidie van € 100 aan te vragen. Het Lintse bestuur zorgde voor een eenvoudige procedure zonder overdreven bewijslast.

Minder regeltjes, meer respect!

Vanuit cd&v erkennen we het belang om een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken te bouwen en te onderhouden. Buurt- en straatfeesten zijn een ideale gelegenheid om samen te komen en met elkaar in verbinding te gaan. We zorgden er dan ook voor dat er vanuit het Lokale Bestuur Lint een ondersteuning komt om deze feesten te ondersteunen, zonder te veel regellast. 

Elke buurt van minimum 10 woongelegenheden die een straat- of buurtfeest wil organiseren, kunnen eenmaal per jaar een subsidie van 100 euro bekomen. 

Werkwijze:

  • De organisator dient de aanvraag voor een straat- en/of buurtfeest in via het evenementenloket
  • Hij duidt bij de aanvraag aan dat hij een subsidie wenst
  • Na afloop van het evenement, bezorgt hij dit ingevuld formulier met foto, als bewijs dat het straat- of buurtfeest plaatsvond.

Het volledige reglement kan je hier nalezen. 

Nieuws

Uitnodiging! Plan generatie-ervaring door Katrien Schryvers in Lint

Cd&v Lint nodigt je uit... want oud is niet out! 

Katrien Schryvers, Vlaamse lijsttrekker voor cd&v, geeft toelichting bij het ouderenplan "Generatie Ervaring". Aansluitend gaan we in dialoog met u rond verschillende thema's. Wat vindt u belangrijk, als inwoner van Lint?

  • Woensdag 29 mei 2024 om 20 uur.
  • Zaal Roeland, Duffelsesteenweg 1, 2547 Lint 

Kom jij ook? Breng uw buur, vriend(in) gerust mee. Iedereen is welkom!

Kliminaraad Lint organiseert film- en discussieavond over de wolf

Op donderdag 23 mei werd een open KliMiNa-raad (Klimaat-, milieu- en natuurraad) gehouden en de leden van de raad kozen voor de film "Wolf" en een toelichting van Jan Loos van "Welkom Wolf". Heel wat geïnteresseerden zakten af en stelden hun vraag. Ook bevoegd schepen Caroline Van der Heyden stelde enkele kritische vragen aan Jan Loos.  

Mobiliteitsplan bijna klaar!

Mede onder impuls van CD&V is het lang beloofde mobiliteitsplan eindelijk klaar, kan het nu voorgelegd worden aan de projectstuurgroep en kan gestart worden met de uitvoering. Het gaat om een tienjarenplan.
Dit mobiliteitsplan levert een belangrijke bijdrage tot de verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze gemeente en heeft een gunstige impact op klimaat en volksgezondheid als gevolg van verlaagde CO2 uitstoot.