Dit jaar al 572 overtredingen rond het niet in orde zijn van fietsverlichting !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Zichtbaarheid is cruciaal voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. In deze donkere winterdagen met heel wat regen en ook dit jaar weer wat sneeuw zijn de Gentse actieve weggebruikers extra kwetsbaar.

Heel wat scholen, organisaties en bedrijven ondernemen actie om de zichtbaarheid te verhogen, bijvoorbeeld via fluohesjes. 

Voor fietsers is een degelijke fietsverlichting onmisbaar, en dan ook verplicht.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de burgemeester op de gemeenteraad:

  1. Welke acties onderneemt de Stad inzake het sensibiliseren van fietsers omtrent zichtbaarheid?
  2. Hoe vaak controleerde de politie dit jaar al op fietsverlichting? Hoeveel aanmaningen en boetes werden daarbij uitgeschreven? 
  3. Hoe vervolgen gecontroleerde fietsers zonder fietsverlichting hun weg? Worden zij doorverwezen naar het aanbod (bijvoorbeeld een fietsautomaat), worden er fietslichtjes uitgedeeld (zoals bijvoorbeeld in Mechelen),… ?
  4. Welke gerichte controles zal de Gentse politie deze winter nog houden inzake fietsverlichting?

Burgemeester De Clercq antwoordde:

"Zoals u terecht aangeeft, is zichtbaarheid in het verkeer van levensbelang, zeker voor de zwakke weggebruikers. Zien en gezien worden, is de boodschap. Als je onvoldoende zichtbaar bent, loop je een hoger risico op een ongeval.

Daarom dat de politie hier de voorbije jaren ook heel veel acties rond heeft ondernomen en zal blijven ondernemen.

Ten eerste gaat het om informeren en sensibiliseren. Het gaat daarbij om meer dan enkel en alleen te wijzen op de verplichte fietsverlichting. Ook andere zaken zoals heldere kledij, kledij met reflectoren, maken dat je lichten goed zichtbaar zijn,… zijn zaken waarop via verschillende kanalen wordt op gewezen door de politie. Zo bracht de politie op 14 november ook de campagne om een fluo-vestje te dragen onder de aandacht.

In oktober organiseert de Politiezone Gent steeds een uitgebreide sensibiliseringscampagne met een oproep om je fietsverlichting te controleren en in orde te brengen.

Ook de Fietsambassade zet in op sensibilisering rond zichtbaarheid en adequate verlichting voor fietsers. Er zijn informatieve en sensibiliserende postkaartjes waarbij er gewezen wordt op de noodzaak en het nut van voldoende fietsverlichting en reflectoren. Daarnaast heeft de Fietsambassade Gent reflecterende stickers die je op je fiets kan kleven. Deze stickers hebben een positieve boodschap (bijv. Zie mij gaan / Fellen bak) en een hoge reflectiegraad waardoor ze in het donker goed reflecteren. Beide producten liggen in de fietspunten beschikbaar voor de fietsers en worden bij publieksacties ook aan fietsers aangeboden.

Naast sensibilisering wordt er doorheen het jaar ook gehandhaafd. De Verkeersdienst en de Wijkdienst voerden dit jaar 27 acties ‘fiets’ uit. Hierbij werden er 572 overtredingen vastgesteld rond het niet in orde zijn van de verlichting en zichtbaarheid. Fietsers kunnen uiteraard ook naast deze specifieke acties gecontroleerd worden op hun verlichting en dergelijke.

Deze maand volgen er nog verschillende acties, minstens 1 grote actie van de Verkeersdienst, alsook 2 acties door de wijkpolitie. En ook de eerste wintermaanden van 2024 zullen er acties blijven volgen. Denk maar bijvoorbeeld aan een gelijkaardige grootschalige actie rond Valentijn die de politie dit jaar heeft gedaan. Er werden toen net geen 1.000 fietsers gecontroleerd. 121 onder hen hadden geen of onvoldoende werkende lichten, dit is meer dan 1 op de 10 fietsers die niet in orde was. 

Wat uw vragen betreft rond wat fietsers doen als ze niet in orde zijn bij een controle. De meeste zetten dan hun weg te voet verder, sommigen parkeren hun fiets om die later op te halen.

Wat betreft het uitdelen van fietslichtjes, bij grote controleacties in het verleden werden die uitgedeeld. Op dit moment is er evenwel geen voorraad meer. De korpsleiding zal onderzoeken of het uitdelen van fietslichtjes bij grote controleacties opnieuw kan gebeuren in 2024.

Vanaf volgend jaar zullen de Politiezone Gent en het Mobiliteitsbedrijf bovendien de krachten verder bundelen om gezamenlijke sensibiliseringsacties rond verkeersveiligheid te ontplooien. Zichtbaarheid is een belangrijk onderdeel waarop blijvend zal ingezet worden."

Stijn De Roo: "Zien en gezien worden, dat is de boodschap. Meer dan 12 % van de gecontroleerde fietsers blijkt niet in orde. Sensibilisering is belangrijk, maar ook handhaving blijft een noodzaak. Fietsers die twee keer nadenken over hun eigen veiligheid: dat is het voornaamste voor de fietsers zelf én voor iedereen die zich in het verkeer begeeft."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Cd&v Gent stelt twaalf sterke kandidaten voor, leden spreken zich positief uit over programma

Cd&v Gent heeft 2024 vol ambitie ingezet. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gekoppeld aan een partijcongres. De leden spraken zich daar positief uit over het verkiezingsprogramma, dat daarmee in de finale fase terechtkomt. Daarnaast werden de eerste twaalf namen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt.

Begroting 2024 - wijziging budget en meerjarenplan

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

Nood aan structurele oplossingen voor grondslapers in Gentse gevangenis

Er is een toename van gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Vooral in de gevangenis van Gent is de instroom groter dan de uitstroom. De toename van het totaal aantal gedetineerden zorgt ervoor dat er gevangenen op de grond moeten slapen. In Gent zou het op dit moment gaan om 52 grondslapers.