Nood aan structurele oplossingen voor grondslapers in Gentse gevangenis

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Er is een toename van gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Vooral in de gevangenis van Gent is de instroom groter dan de uitstroom. De toename van het totaal aantal gedetineerden zorgt ervoor dat er gevangenen op de grond moeten slapen. In Gent zou het op dit moment gaan om 52 grondslapers.

Het is niet de eerste keer dat er onvoldoende bedden beschikbaar zijn in de gevangenis van Gent. In de zomer van 2022 liep de overbevolking al op tot 70 à 80 grondslapers. Toen schreef de burgemeester een bevel uit dat tegen juni 2023 geen enkele gedetineerde nog op de grond mocht slapen. Toen is de overbevolking fel teruggedrongen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover op de gemeenteraad volgende vragen aan de burgemeester:

  1. In hoeverre is de burgemeester van plan om ook nu op te treden tegen grondslapers?
  2. In welke mate is er op dit moment overleg met de minister van Justitie?

Burgemeester De Clercq antwoordde:

"Ik moet samen met u vaststellen dat het aantal grondslapers opnieuw zorgwekkende proporties aanneemt. Ik ben mij bewust van de impact van de overbevolking op de gedetineerden en al het personeel dat werkzaam is in de Gentse gevangenis.

Daarom heb ik al meermaals de overbevolking in de Gentse gevangenis aangeklaagd. Begin dit jaar vaardigde ik een burgemeestersbesluit uit om tegen 1 mei geen enkele grondslaper meer te hebben in de Nieuwewandeling.

Er zijn toen duidelijk inspanningen gedaan zodat er tegen half mei geen grondslapers meer waren.

De Commissie van Toezicht heeft ons vorige week op de hoogte gebracht dat het nu opnieuw de slechte kant op gaat. Het aantal grondslapers is de voorbije maanden weer aan het stijgen tot meer dan 50. Dit is onmenselijk en noopt mij opnieuw tot handelen.

Samen met de gouverneur hebben we besloten dit opnieuw te bespreken op een overleg tussen parket, gevangeniswezen, lokale overheden (stad en provincie) en de Toezichtscommissie.

Daarenboven gaan we ook een herbezoek aan de gevangenis inplannen om zich ter plaatse van de situatie te vergewissen.

We hebben dit opnieuw aangekaart bij het kabinet van de minister van Justitie. We kregen de feedback dat er verbetering zit aan te komen, maar dat is niet onmiddellijk realiseerbaar.

Zo is er sprake van extra plaatsen in de nieuwe gevangenis van Dendermonde waarbij het aantal duocellen wordt uitgebreid, begin 2024 gaat de nieuwe gevangenis van Ieper open, en na verfraaiingswerken van de oude gevangenis van Dendermonde komt er ook daar nog bijkomende capaciteit.

Goed wetende dat een burgemeestersbesluit geen structurele oplossing biedt voor de overbevolking, wacht ik nog even de impact van deze maatregelen af maar zal niet twijfelen om desgevallend een nieuw burgemeestersbesluit op te stellen om te eisen dat het aantal grondslapers weer daalt."

Stijn De Roo: "De toestanden zijn niet alleen onmenselijk voor de gedetineerden, maar ook onwerkbaar voor de cipiers. Grondslapers in gevangenissen moeten we absoluut vermijden. Ik roep de burgemeester dan ook op om bij de minister van Justitie aan te dringen op structurele oplossingen.”

Je kan de volledige tussenkomst van Stijn (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Cd&v Gent stelt twaalf sterke kandidaten voor, leden spreken zich positief uit over programma

Cd&v Gent heeft 2024 vol ambitie ingezet. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gekoppeld aan een partijcongres. De leden spraken zich daar positief uit over het verkiezingsprogramma, dat daarmee in de finale fase terechtkomt. Daarnaast werden de eerste twaalf namen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt.

Begroting 2024 - wijziging budget en meerjarenplan

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

Dit jaar al 572 overtredingen rond het niet in orde zijn van fietsverlichting !

Zichtbaarheid is cruciaal voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. In deze donkere winterdagen met heel wat regen en ook dit jaar weer wat sneeuw zijn de Gentse actieve weggebruikers extra kwetsbaar.