Begroting 2024 - wijziging budget en meerjarenplan

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

Voor onze fractie komt dit tegemoet aan een aantal noden, met extra middelen voor:

  • onderhoud van wegen, voetpaden en stadsgebouwen
  • stadskermissen en evenementen
  • sociale restaurants en UiTPAS

De volledige tussenkomst van fractievoorzitter Stijn De Roo kan je hieronder lezen:

"Naar goede gewoonte buigen we ons in de gemeenteraad van december over de budgetopmaak voor de volgende jaren. Hoewel het zware economische weer stilaan toch achter ons ligt, blijft de aanhoudende inflatie als gevolg van de energiecrisis druk zetten op het budget. Dat zien we op alle vlakken, zowel wat personeelsbudgetten betreft als in de werkings- en investeringsmiddelen.

Toch is het stadsbestuur er in geslaagd om de stabiliteit van het budget te waarborgen. De buffer van 10 miljoen euro wordt gevrijwaard. Dat moest ons de nodige ruimte geven om de laatste twee - eerder technische - rondes van deze legislatuur met relatief comfort aan te vatten.

Naast het verzekeren van de stabiliteit werd ook budgettaire ruimte gevonden om een aantal belangrijke noden te lenigen. Zo steken we middelen bij voor de sociale restaurants en de UiTPAS. Mijn fractie is in het bijzonder ook zeer tevreden dat er extra geld wordt uitgetrokken voor dossiers waar wij groot belang aan hechten, zoals de stadkermissen en het onderhoud van onze wegen, voetpaden en onze stadsgebouwen. 

Als we terugkijken naar de budgetoefeningen in de voorbije jaren, dan denk ik in eerste instantie terug aan de opeenvolgende crisissen: eerst corona en daarna de torenhoge inflatie. Het zijn zeer uitdagende tijden geweest, maar dit stadsbestuur is erin geslaagd het schip op koers te houden. En we hebben in die jaren veel dingen kunnen realiseren waar Gent en de Gentenaars beter zijn van geworden.

Om er een paar te noemen: We hebben meer dan ooit geïnvesteerd in wonen. We hebben de stedelijke dienstverlening toegankelijker en klantvriendelijker gemaakt, zowel digitaal als fysiek met de opening van het Administratief Centrum aan de Zuid. We hebben de groenpolen verder ontwikkeld. We hebben grote stappen gezet in de verduurzaming van ons patrimonium.

We gaan nu het laatste jaar van de legislatuur in. Veel nieuw beleid zal er de komende maanden niet meer op poten worden gezet. Er wordt vooral afgewerkt wat reeds werd opgestart.

De volgende rondes, de budgetwijziging van 2024 en de begrotingsopmaak van 2025, zullen veeleer technisch van aard zijn.

Maar toch moeten we er als verantwoordelijke bestuurders over waken dat we in de toekomst beter gewapend zijn tegen crisissen en economische volatiliteit. Het zal dus nodig zijn om in het volgende meerjarenplan méér robuustheid in te bouwen.

De voorbereidingen daartoe worden nu getroffen. Het managementteam bereidt een oefening voor die tot een herijking moet leiden, en de volgende bestuursploeg in staat moet stellen om zich te betuigen over de kerntaken van de Stad en keuzes te maken over beleidsprioriteiten. Ook dat is iets waar mijn fractie veel belang aan hecht.

Ik wil afsluiten met een woord van dank aan de leden van het college en hun medewerkers en aan de mensen uit de stadadministratie voor het vele werk en energie dat zijn ook aan deze budgetronde hebben besteed."

Nieuws

Cd&v Gent stelt twaalf sterke kandidaten voor, leden spreken zich positief uit over programma

Cd&v Gent heeft 2024 vol ambitie ingezet. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gekoppeld aan een partijcongres. De leden spraken zich daar positief uit over het verkiezingsprogramma, dat daarmee in de finale fase terechtkomt. Daarnaast werden de eerste twaalf namen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt.

Dit jaar al 572 overtredingen rond het niet in orde zijn van fietsverlichting !

Zichtbaarheid is cruciaal voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. In deze donkere winterdagen met heel wat regen en ook dit jaar weer wat sneeuw zijn de Gentse actieve weggebruikers extra kwetsbaar.

Nood aan structurele oplossingen voor grondslapers in Gentse gevangenis

Er is een toename van gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Vooral in de gevangenis van Gent is de instroom groter dan de uitstroom. De toename van het totaal aantal gedetineerden zorgt ervoor dat er gevangenen op de grond moeten slapen. In Gent zou het op dit moment gaan om 52 grondslapers.