Rutten houdt oppositie doofstom over Schoonhoven

Publicatiedatum

Auteur

Nele Pelgrims

Deel dit artikel

Opmerkelijke timing voor de persconferentie over Schoonhoven. Een gemeenteraadscommissie in de avond, terwijl ’s morgens de plannen wereldkundig worden gemaakt. “Het is alsof je eerst lekker gaat dineren en daarna pas het dieetboek krijgt”, klinkt CD&V Aarschot gefrustreerd. 

De gemeenteraadscommissie stond gepland op woensdagavond 16 juni, terwijl de pers ingelicht wordt op woensdagvoormiddag. Een kritische en of constructieve stem wordt monddood gemaakt. De oppositie, die nochtans mee de beslissingen moet nemen over miljoenen investeringen, wordt zo doofstom gemaakt.

Schoonhoven dreigt zelfde richting uit te gaan als Bekaf

Recent nog bekritiseerde raadslid Paglialunga op de gemeenteraad dat een Facebookpost vlugger plaats vindt, dan een inhoudelijk gesprek over een beleidsvisie rond jeugdruimte. “In het dossier van Bekaf zijn er gesprekken rond overname en erfpachten, nochtans een voorrecht van de gemeenteraad en niet het College van Burgemeester en Schepenen, en als raadslid moet je dan op Facebook een post van de schepen van omgeving en de Burgemeester lezen.” Ook nu is er een gebrek aan transparantie van de meerderheid in het dossier Schoonhoven

Kritische noten te plaatsen bij het project?

Zijn er dan kritische noten te plaatsen bij het project? Misschien wel, vervolgt raadslid Bart Den Hondt. Terwijl de laaksite een heel boel plannen kent, van jeugd- en sportruimte tot een mooie waterdragende parkzone, komt er maar geen schot in de zaak, met uitzondering van een geïsoleerde kunstgrasveld. “Voor ons is de goede uitbouw van de laaksite prioritair op de aanschaf van nieuwe terreinen. Maar als het evenwel een haalbare combinatie wordt én er een duidelijke visie is dan kan elk terrein zijn meerwaarde bieden voor de Aarschottenaar. Naar die visie is het wel gissen”, stelt Den Hondt. 

4 parken, mits voorwaarden

De CD&V fractie wil met een duidelijke visie en strategie de ambitie om tot vier duidelijke parken te komen, wel onderschrijven. Raadslid Dries Van Horebeek formuleert wel enkele voorwaarden: “Bij visie hoort inspraak, niet alleen van de oppositie maar ook van andere Aarschottenaren. We hopen dat de aankoop van de gronden niet gefinancierd wordt met een ruil van pakweg het zwembad. De parken moet gratis toegankelijk zijn en de infrastructuur betaalbaar. De nieuwe plannen mogen de bestaande plannen in de Laak, Orleans en Elzenhof niet doorkruisen. Ten slotte dient er een oplossing gevonden te worden in samenspraak met en voor de huidige bewoners"

Nieuws

Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.

Cd&v verwelkomt nieuw raadslid en nieuw lid bijzonder comité sociale dienst in Aarschot.