Realisatie Interregionaal Hoppinpunt Pelt start met verkeerstellingen

Publicatiedatum

Auteur

Niels Valkenborgh

Deel dit artikel

Op 22 april startten op 28 plaatsen in Pelt verkeerstellingen, die het verkeer in en rond Pelt in kaart moeten brengen. De tellingen zijn het startschot van een grootschalige studie in opdracht van de gemeente Pelt, het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, De Werkvennootschap, De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het project krijgt de naam Connectie Noord en zal de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in Noord-Limburg sterk verbeteren.

 

Connectie Noord

Connectie Noord is een grootschalig onderzoek. Het kijkt niet alleen naar het nieuwe Hoppinpunt Noord-Limburg, maar onderzoekt ook alternatieven voor de spoorwegovergangen in Pelt en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Nolimpark en de toekomstige Campus Noord.

We gaan na hoe we trein, bus, trambus en de fietssnelweg op één plek kunnen combineren. Zo geven we vorm aan de centrale knoop voor openbaar vervoer in deze regio (met een nieuw trein- en busstation, de eindhalte voor de trambus Spartacus III en een fietssnelweg). Tegelijkertijd spelen we ook in op het toekomstige tweede spoor en het drukkere treinverkeer en zoeken we naar mogelijke alternatieven voor de vele overwegen in de gemeente. In het verlengde daarvan willen we het verkeer van en naar het Nolimpark en Campus Noord beter organiseren. “We zoeken naar slimme oplossingen, die zowel de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen als het verkeer vlotter laten verlopen,” zegt burgemeester Dennis Fransen.

Studiebureaus Arcadis, PLOT en Createlli zijn aangeduid om het onderzoek samen in goede banen te leiden. Ze onderzoeken nu de gehele mobiliteit op het grondgebied van Pelt.

Verkeerstellingen

Om de juiste keuzes voor het nieuwe Hoppinpunt en de alternatieven voor de overwegen in de toekomst te plannen moeten we eerst een helder beeld van het huidige verkeersgebruik hebben. De verkeerstellingen en de expertise van de onderzoeksbureaus zullen de basis vormen van rapporten, waarmee de verschillende partners de grote lijnen van het project vastleggen. “Pas daarna komen de ontwerpplannen op tafel. Tegen eind 2025 moeten we dit proces kunnen afronden en plannen kunnen omzetten in bouwprojecten,” vertelt Liesbeth Fransen, schepen voor onder andere fietsbeleid en duurzame mobiliteit van de gemeente Pelt.

Vanaf 22 april tot 30 april vinden daarom verkeerstellingen plaats. Cijfers over het weggebruik worden op 28 locaties verzameld aan de hand van camera’s en tellussen, die weggebruikers kunnen detecteren en onderscheiden. Voetgangers, fietsers en het gemotoriseerd verkeer worden dus afzonderlijk geteld.

Participatie

Om tot een breed gedragen oplossing te komen, brengen we voor de zomer een klankbordgroep samen. Deze groep zal bestaan uit vertegenwoordigers van adviesorganen, belangengroepen, onderwijs- en zorginstellingen en ondernemers. In het najaar start een traject met de brede bevolking.

Meer informatie over het project is terug te vinden op www.gemeentepelt.be/connectienoord .

Dronebeeld van een deel van het studiegebied                                                          © Jens Veraa                                                            

Nieuws

Stem Dennis en Els: uw beste keuze voor Pelt!

Op zondag 9 juni zijn het Vlaamse, nationale en Europese verkiezingen.

Pelt is gebaat met een sterke afvaardiging in Brussel.

Geef daarom uw waardevolle stem aan onze Peltse kandidaten Dennis en Els.

 

Selectieve vallen Aziatische hoornaar: nog tot half juni koninginnen vangen

Begin mei stelde de gemeente Pelt selectieve vallen ter beschikking om de koninginnen van de Aziatische hoornaar te vangen. Sindsdien werden al elf koninginnen gevangen en twee embryonesten vernietigd. De vallen kunnen nog tot half juni blijven staan. Tegen dan zullen de laatste koninginnen uitgevlogen zijn.  

Fotoclub Digipelt toont hun werk in nieuwe tentoonstelling ‘Artistic in the Street’

Nog tot zondag 8 september kan je in CC Palethe naar de tentoonstelling ‘Artistic in the Street’ van de Peltse fotoclub Digipelt. Het is al zes jaar geleden dat de fotoclub haar werken nog kon tonen aan het grote publiek.