Provincie Vlaams-Brabant stelt haar toekomstplannen voor

Publicatiedatum

Auteur

Nele Pelgrims

Deel dit artikel

Wat is de financiële situatie van de provincie Vlaams-Brabant? Welke zijn de beleidsprioriteiten? Tijdens de provincieraad van 10 november stelt de deputatie het budget en de toekomstplannen voor en de week erna is er de bespreking en stemming in de raad.

“Wij willen een modern en actief streekbestuur zijn waar de gemeenten, de vele organisaties en de Vlaams-Brabanders, zeker in deze moeilijke tijden, op kunnen rekenen”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Wij werken verder aan een duurzaam, ondernemend en slim Vlaams-Brabant dat fier is op haar eigenheid en troeven”.

Om dit alles te realiseren zijn er middelen en mensen nodig. Het meerjarenplan voorziet de nodige budgetten en blijft goed in evenwicht.

Het coronavirus  heeft een kater van bijna 3 miljoen euro achtergelaten en de investeringen vertraagd. Maar de organisatie blijft wel operationeel. De personeelsuitgaven stijgen en de informatica-kosten zijn door de verder doorgedreven digitalisering van het thuiswerk gestegen met 400.000 euro. Inkomsten uit concessie, verhuur van zalen en toegangsgelden van de provinciedomeinen vallen weg.

In volle corona-periode werd door Vlaanderen een audit uitgevoerd op de financiële middelen van de provincie Vlaams-Brabant.

“De auditeurs loven In het rapport, goede praktijken die als voorbeeld kunnen gelden  voor andere besturen. Het Rekenhof heeft een positief advies gegeven over deze aanpassing van het meerjarenplan”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

 Blijven investeren in vrije tijd nu mensen hun eigen streek ontdekken

2020 was door het coronavirus geen gewoon jaar. Mensen trokken erop uit in hun eigen streek. Daarom gaat de provincie ook volgend jaar volop investeren in vrije tijd.

Met een werkingstoelage van 1.880.000 euro zal de vzw Toerisme Vlaams-Brabant de horeca blijven inspireren en ondersteunen. 400.000 euro beleefbonnen blijven geldig tot eind juni 2021.

De Icoonroutes en meerdaagse fietsroutes worden afgewerkt. De Groene Gordel krijgt een volledig nieuw fietsknooppuntennetwerk.

Naar aanleiding van het WK Wielrennen zal Toerisme Vlaams-Brabant de hele logiessector “wereldwijd” promoten. Ook in 2022 verwacht men nog interesse van wielertoeristen die het WK-parcours willen verkennen.

Door corona hebben alle wandelgebieden tot 30% meer wandelaars op de teller staan. Dit biedt een unieke kans om Vlaams-Brabant als #dewandelprovincie in beeld te brengen.

Zo komt er een nieuwe streek-GR Hageland en worden de ‘blinde vlekken’ op de wandelkaart volledig ingevuld met digitale knooppunten.

De digitale weg wordt verdergezet met de wereldprimeur Holo-lensen voor de Dirk Bouts-tentoonstelling  in de Sint-Pieterskerk in Leuven.

Toerisme Vlaams-Brabant werkt ook aan een vernieuwd digitaal onthaal van toeristen met ‘slimme’ stadsgidsen in de gemeenten.

 Provinciedomeinen spelen belangrijke rol in ontspanning voor de inwoners

De provinciedomeinen spelen een belangrijke rol in de ontspanning van de Vlaams-Brabanders. Ze zijn nog steeds open voor gezinnen en kinderen die willen ravotten, voor wie zijn hoofd leeg wil maken in een groene omgeving, voor wie een stevige wandeling wil maken in een park..

In 2021 gaat de provincie 4.566.000 euro investeren in haar 4 domeinen:

In De Halve Maan in Diest krijgt horecazaak De Badmeester een duurzame nieuwbouw. Het zwembad wordt duidelijker gescheiden van de rest van het domein  waardoor de bezoekerscapaciteit in 2021 verhoogt.

In Kessel-Lo wordt het skatepark vervangen en wordt een bijkomende fietsverbinding door het domein getrokken.

In Huizingen worden het inkomplein en de parking duurzaam heraangelegd. De Terborght-brug wordt hersteld.

Deze winter wordt er stevig doorgewerkt in het Vinne in Zoutleeuw. De watervogels zullen er opnieuw een broednest kunnen maken. In de nieuwe speeltuin kunnen kinderen creatief aan de slag gaan.


Water. Soms teveel, soms te weinig

Vlaams-Brabant is steeds een voorloper geweest op vlak van waterbeheersing. Zo zijn er de reglementen op verharding, subsidies voor groendaken, de  overname van de 3de categorie waterlopen van de gemeenten, met hemelwaterplannen, erosiemaatregelen, individuele bescherming van woningen.

De provincie gaat verder met een integraal waterbeleid, gekoppeld aan droogtemaatregelen, niet alleen op crisismomenten maar in samenhang met  het Blue Dealproject in Vlaanderen en doet dit op alle fronten tegelijk.

De ‘groen-blauwe dooradering’ van het landschap wordt een speerpunt in het klimaatbeleid. De vzw Bosgroepen zal complementair werken aan de vijf regionale landschappen.

 

Ook landbouw draagt bij aan klimaatbeleid

Ook voor de landbouw  staat het waterthema hoog op de agenda, met praktijkprojecten rond erosie en bodemkwaliteit, maar evengoed met de beperking van waterverbruik door bij voorbeeld druppelirrigatie of het meer opvangen en het gebruik van hemelwater.

Het Praktijkpunt Landbouw in Herent kan zo watermakelaar worden voor de boeren.  De succesvolle teelt van quinoa wordt nog verder ontwikkeld.

De nieuw ingerichte ruimtes en percelen van het Provinciaal Proefcentrum Pamel zijn klaar om zowel traditionele telers als klimaatneutrale biotelers maximaal te ondersteunen.

 

Levenslang leren

Levenslang leren is een uitdaging voor iedereen. Het begint bij de basis met het project ‘lezen op school’ dat de provincie in 20 gemeenten gaat uitrollen.

De provincie investeert ook in haar eigen onderwijs- en vormingsinstellingen:

- 5 miljoen euro in klaslokalen en serres in de school De Wijnpers in Leuven. 300.000 euro voor een talud rond de school
- 1,3 miljoen euro voor een nieuwe keuken in de school PISO in Tienen
- 5,5 miljoen euro voor PIVO in Asse
De nieuwe schietstand en het horecapunt in het oude stookgebouw moeten in september 2021 klaar zijn. Het naastgelegen terrein, de BOMACO-site, wordt aangekocht voor bijna 20 miljoen euro. Vooral de rij- en verkeersopleidingen krijgen daardoor meer ruimte.

 

Investeren in fietspaden

Om de modal shift mee mogelijk te maken, blijft de provincie investeren in de aanleg van fietspaden.

Vlaanderen wil eind 2021 de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) zelf inrichten. Tot zolang zet de provincie deze werking verder.

Betaalbaar wonen blijft grote uitdaging

Naast mobiliteit blijft betaalbaar en duurzaam wonen één van de grootste uitdagingen voor Vlaams-Brabant.

De centrale ligging van Brussel, zorgt voor heel wat drukte en tegelijk voor dure woonvoorzieningen in de regio’s rond Brussel.  Een hele uitdaging voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant en tegelijk voor betaalbare huisvesting in de Rand.

Volgend jaar investeert de provincie 2,5 miljoen euro extra in het Noodkoopfonds waarmee ze 100 renovaties begeleidt in 16 gemeenten.

Erfgoed beschermen voor de volgende generaties

Met de oprichting in januari 2021 van de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant, als extern verzelfstandigd agentschap van de provincie, werkt ze zowel aan het eigen historisch patrimonium als aan dat van de gemeenten.

Nieuws

Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.

Cd&v verwelkomt nieuw raadslid en nieuw lid bijzonder comité sociale dienst in Aarschot.