Provincie steunt hemelwaterplan van Aarschot

Publicatiedatum

Auteur

Nele Pelgrims

Deel dit artikel

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 37.512 aan de stad Aarschot voor de opmaak van hun hemelwaterplan. Zo'n plan is nuttig voor de aanpak van de waterproblemen, zoals overlast en droogte, op lokaal vlak.

Strijd tegen wateroverlast

Vlaams-Brabant kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.

 Aarschot maakt er werk van

In opdracht van rioolbeheerder Riopact stelde NV Aquafin voor de stad Aarschot een hemelwaterplan op, dat op 24 juni 2021 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De studiekost bedroeg 84.361,29 euro.

Het hemelwaterplannen van Aarschot omvatten een analyse van de waterhuishouding in de verschillende deelgebieden van hun grondgebied. Het plan bevat ook een oplijsting van de bestaande waterproblemen.

Een hemelwaterplan omvat een omschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem in verschillende deelgebieden van Aarschot. Hierbij komen de waterlopen, de afstromingskaart, reliëf, erosie en infiltratiepotentieel aan bod. Daarnaast is een opsomming van de problemen in de waterhuishouding erin terug te vinden.

In het plan staan ook maatregelen die het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse moeten houden. Het gaat hierbij onder meer over ontharding, nuttig gebruik, infiltratie, het plaatselijk bufferen van afstromend water om instroom in het rioleringsstelsel te verminderen, de inrichting van overstromingszones, de aanpassing aan het rioleringsstelsel, de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en aanpassingen aan grachtenstelsels en waterlopen om het waterbufferend vermogen te verhogen.

Hemelwaterplan is belangrijk

Zo’n hemelwaterplan is belangrijk om de nodige maatregelen te kunnen voorzien bij beslissingen over de aanleg of vernieuwing van hemelwater- en zuiveringsinfrastructuur, wegeninfrastructuur, gemeentelijk patrimonium en onthardingsprojecten, bij de uitvoering van water- en droogtetoetsen, bij de aanduiding van publieke grachten en bij de ruimtelijke beleidsplanning.

Nieuws

Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.

Cd&v verwelkomt nieuw raadslid en nieuw lid bijzonder comité sociale dienst in Aarschot.