Nieuws

Pelt maakt woonkernen vriendelijker voor voetganger en fietser

Vanaf maandag 24 april veranderen de verkeersregels in de tuinwijk van Pelt Fabriek en in de kern van Sint-Huibrechts-Lille. Dat is het gevolg van maatregelen in het kader van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen’. Kleine ingrepen moeten daarbij de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de Peltse woonkernen verbeteren, vooral voor de voetgangers en fietsers. Later komen ook de zeven andere Peltse woonkernen aan de beurt.

Nieuwe beweegbank in Lindelhoeven

Komend weekend wordt in Lindelhoeven, aan het pleintje aan de Hoevenstraat, een nieuwe beweegbank feestelijk in dienst genomen.

Peltse buurten krijgen feestbudget tijdens ‘Dag van de Buren’

Het gemeentebestuur wil lokale buurtwerkingen blijven aanmoedigen en ondersteunen. Daarom geeft het elk buurtinitiatief tijdens de ‘Dag van de Buren een budget van 90 euro. Dat bedrag kunnen buurten inruilen voor drank en/of hapjes bij een lokale handelaar naar keuze.

Start heraanleg Marktplein op 11 april

Op maandag 11 april starten de werken voor de heraanleg van het Marktplein in Neerpelt Centrum. Het wordt een gezellig ontmoetingsplein waar het fijn toeven is voor jong en oud, dat veel ruimte geeft aan groen en zwakke weggebruikers, en ook nog ruimte laat voor de auto. Over een jaar moet het plein klaar zijn.

Peltorama 2050: dossier goedgekeurd door gemeenteraad

Gisterenavond werd Peltorama 2050, het nieuw ruimtelijk beleidsplan, voorgelegd aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling. Hierdoor kan het openbaar onderzoek starten. De komende weken volgt uitgebreide communicatie zodat elke inwoner weet wat Peltorama betekent voor de toekomst van ruimtelijk beleid in Pelt.

Herinrichting De Koel en kruispunt met Leopoldlaan gaat van start

De Koel en het kruispunt met de Leopoldlaan worden vanaf 3 april heringericht. Het doel is om de verkeerscirculatie in en om de handelszone te verbeteren, maar vooral toch om de straat en het kruispunt veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker.

Pelt huldigt 455 sportkampioenen

Het gemeentebestuur huldigde de afgelopen week tijdens twee kampioenenhuldes niet minder dan 455 sportkampioenen, verdeeld over 28 disciplines en 35 sportverenigingen.

Pelt roept op tot Tegelwippen

Nog tot en met 31 oktober 2023 gaat het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen door. Het is daarbij de bedoeling om zo veel mogelijk tegels of andere verharding te vervangen door groen. Pelt doet mee en roept zijn inwoners op om op het eigen private terrein zoveel mogelijk verharding te verwijderen.

Pelt gaat voor een ontmoetingscentrum op maat in elke kern

De ontmoetingscentra zijn belangrijke pijlers van het Pelts dorpenbeleid. Ze zijn het kloppend hart van “leefbare dorpen”. De gemeente ziet voor de ontmoetingscentra een belangrijke rol in het buurtgericht werken, als ontmoetingsplaats en als plek voor individuele dienstverlening. In de toekomst wil Pelt de 10 bestaande ontmoetingscentra dan ook graag verder ondersteunen.

Peltorama 2050: dossier klaar om voor te leggen aan gemeenteraad

Eén van de grote speerpunten voor Pelt in deze legislatuur is de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan voor heel Pelt. Het plan kreeg de naam Peltorama 2050 en biedt oplossingen voor verschillende actuele uitdagingen zoals duurzaam ruimtegebruik, klimaat en mobiliteit. Samen met de inwoners doorliep de gemeente een participatietraject waarbij extra aandacht was voor de mening van kinderen en jongeren. Op 30 maart wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling en start het openbaar onderzoek.