parochiecentrum

Publicatiedatum

Auteur

Erik Agten

Deel dit artikel

cd&v vraagt aanstelling architect voor parochiecentrum

Tijdens de gemeenteraad van 27/03/2023 diende CD&V Hechtel Eksel een extra agendapunt in over de ingrijpende werken aan het Parochiecentrum  in Eksel. Het is een gezamenlijk initiatief van Jan Vangenechten, Sven Saenen en Jacky Snoeckx. Dit naar aanleiding van een bezoek ter plaatse op 22/03/2023 aangevraagd door Jan Vangenechten.

 Het is al een aantal jaren bekend dat in de vleugel die het dichtst aan de Kapelstraat grenst het nieuwe lokaal van de KAJ zal komen. Dat is ook nodig, want aan de overkant, waar de KAJ al jaar en dag zijn intrek heeft, is het gebouw ook dringend toe aan renovatie. Het is afgeleefd. Daarom werd er reeds in de vorige legislatuur beslist om in de vleugel die nu in de stellingen staat een nieuw onderkomen voor de KAJ te voorzien. Iedereen is het daarover eens.

 Het huidig bestuur heeft dan ook de kans gehad om die verbouwing goed voor te bereiden opdat de KAJ een gezellig en aangepast lokaal zal krijgen. Maar daarnaast dient dat lokaal en de hele site te voldoen aan de gangbare wetgeving inzake energie, toegankelijkheid, geluidsnormen, veiligheid en milieunormen. Op het gelijkvloers is naast het lokaal voor de KAJ immers nog een tweede lokaal voorzien dat via een afzonderlijke toegang bereikbaar is.  Dat lokaal zou bestemd zijn voor verenigingen, zo werd ons meegedeeld door het gemeentebestuur.

Voor het eerste verdiep is er vandaag door het bestuur geen bestemming voorgesteld. Meer nog, de renovatie en afwerking van de traphal en eerste verdieping zou in een latere fase gebeuren. Net zoals het plaatsen van de lift. Mogelijk wordt dat op die wijze een taak voor de volgende legislatuur.

En daar knelt nu juist het schoentje. De hele vleugel is tot ruwbouw herleid. Als je alleen het gelijkvloers aanpakt in een eerste fase, dan is daar op zich niets mis mee. Maar je dient dan wel te weten hoe je de verdieping gaat inrichten en wat de technische en veiligheidsvoorschriften zijn voor het plaatsen van de lift, het aanpassen van de trap enz. Zodat je later niet nodeloos de afgewerkte ruimtes van het gelijkvloers dient te ontmantelen om leidingen, buizen en voorzieningen door te trekken. M.a.w. een gecoördineerde aanpak via een architect is noodzakelijk. 

Bovendien zijn er reeds enkele aanpassingen gebeurd die uitsluitend mogelijk zijn nadat een omgevingsvergunning is afgeleverd. Als je binnen openingen maakt in dragende muren, als je van een raam een deur maakt, zijn dat aanpassingen die onderworpen zijn aan een geldige vergunning die afgeleverd moet worden door het gemeentebestuur. En die is er vandaag niet. Het bestuur stelt laconiek dat ze na het beëindigen van de verbouwing een regularisatie zal aanvragen. De wereld op zijn kop! Ook het gemeentebestuur dient te beschikken over de juiste omgevingsvergunningen alvorens een werf op te starten. Zeker als er werken plaats vinden die onder andere een studie vragen over de stabiliteit. Daarvoor stel je een architect aan. Op voorhand!

En dat is het enige wat wij gevraagd hebben in het toegevoegd punt. Ons voorstel luidt als volgt: 

Voor de werken aan het parochiecentrum Eksel wordt

  • een architect aangeduid 
  • met als opdracht het maken van een plan, lastenboek, de conformiteit aan de regelgeving en een budgettering.

Dat getuigt van goed bestuur. De bemerking die gemaakt werd tijdens de gemeenteraad door de bevoegde schepen en de burgemeester dat de werken daardoor heel veel vertraging zullen oplopen, is ongegrond. Men had een hele tijd geleden reeds een architect kunnen aanstellen om zo op een gecoördineerde wijze een degelijke, veilige en toegankelijke verbouwing tijdig voor te bereiden. Een plan van aanpak dat tevens beantwoordt aan de meest actuele milieunormen in maximale mate die mogelijk is in een ouder gebouw. De vertraging die er nu eventueel zou komen door het aanstellen van een architect is het gevolg van een dossier dat niet voorbereid is en dat met haken en ogen aan elkaar hangt. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de oppositie maar van het huidige College van Burgemeester en Schepenen. 

Daar dient uiteraard ook het nodige budget tegenover te staan: voldoende middelen opdat de KAJ voor een hele tijd kan rekenen op een duurzaam lokaal dat klaar is voor de toekomst. En dat geldt uiteindelijk voor de ganse site van het Parochiecentrum. 

Ons voorstel is ingegeven door de bezorgdheid over de kwaliteit, de veiligheid en de efficiëntie van deze verbouwing waarbij de uiteindelijke gebruikers centraal staan. De KAJ en de andere verenigingen hebben het recht om op een comfortabele wijze gebruik te maken van lokalen die veilig, toegankelijk en duurzaam zijn.

Hechtel-Eksel_nieuws

Huldiging jubilarissen

Sinds jaar en dag huldigt het gemeentebestuur haar jubilarissen. Dat gebeurt niet alleen met woorden. Onze jubilarissen ontvangen ook een cadeaucheque van 250 EUR, bloemen en een vermelding in een gulden boek van de gemeente. Voorwaarde is wel dat de burgemeester die cheque in eigen persoon moet afgeven.

Duurzaamheidsfonds

Op de gemeenteraad van 18/09/2023 stelde raadslid Jan Vangenechten de volgende vraag.

In 2023 heeft Limburg.Net het duurzaamheidsfonds opgericht. Daarin wordt €16.000 subsidie gereserveerd voor Hechtel-Eksel. Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 februari 2023 tot en met 31 oktober 2023. Op dit moment heeft Hechtel-Eksel nog niet ingeschreven voor een of meerdere projecten.

Pastadag 2023

Naar jaarlijkse gewoonte vond afgelopen zondag 27/08 onze pastadag plaats.