Duurzaamheidsfonds

Publicatiedatum

Auteur

Erik Agten

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 18/09/2023 stelde raadslid Jan Vangenechten de volgende vraag.

In 2023 heeft Limburg.Net het duurzaamheidsfonds opgericht. Daarin wordt €16.000 subsidie gereserveerd voor Hechtel-Eksel. Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 februari 2023 tot en met 31 oktober 2023. Op dit moment heeft Hechtel-Eksel nog niet ingeschreven voor een of meerdere projecten.

Is er een reden waarom hier niet op wordt ingegaan? De subsidie vervalt immers na 31/10/2023, indien er geen aanvraag werd ingediend.

Het gaat om projecten die nauw aansluiten bij zorg om het milieu, met onder andere doelen als afvalpreventie, afvalarme evenementen, zwerfvuil, bestrijden van afval, quota, … enzoverder. Tot op vandaag stel ik vast dat geen enkele aanvraag is ingediend. Jammer om dit geld niet te gebruiken. Er zijn genoeg doelen waarop we zouden kunnen inzetten.

Antwoord van Schepen Theo Martens: ik zal het bekijken met de milieudienst.

Vandaag ben ik blij dat mijn oproep aan de schepen alsnog heeft geleid tot het indienen van vier projecten.

  1. Sensibilisatie omtrent sluikstorten, zwerfvuil en hondenpoep.
  2. Openbare reinheid. Het gaat hier om ondergrondse containers aan de parkbegraafplaatsen en hondenpoepzuilen.
  3. Zwerfvuilactiedienst (ZAD). Deze verdienstelijk groep van 25 vrijwilligers wordt verder ondersteund door deze subsidie.
  4. Aankoop herbruikbare bekers. Op de talrijke evenementen kunnen deze bekers op een duurzame wijze ingezet worden.

Het is aan mij als gemeenteraadslid om controle uit te oefenen op het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag was maar nipt op tijd.

Ik dank de schepen en de bevoegde dienst om mijn suggestie ter harte te hebben genomen.

Hechtel-Eksel_nieuws

Huldiging jubilarissen

Sinds jaar en dag huldigt het gemeentebestuur haar jubilarissen. Dat gebeurt niet alleen met woorden. Onze jubilarissen ontvangen ook een cadeaucheque van 250 EUR, bloemen en een vermelding in een gulden boek van de gemeente. Voorwaarde is wel dat de burgemeester die cheque in eigen persoon moet afgeven.

parochiecentrum

cd&v vraagt aanstelling architect voor parochiecentrum

Pastadag 2023

Naar jaarlijkse gewoonte vond afgelopen zondag 27/08 onze pastadag plaats.