Leentje Grillaert

Gedeputeerde

Beroep en politiek mandaat: schepen gemeente Wetteren en provincieraadslid

Zetelt in volgende commissies in de provincieraad:
- Eerste Commissie - landbouw en platteland, economie, POM, middenstand, EROV, toerisme, buitenlandse betrekkingen en Europese projecten, ruimtelijke planning, mobiliteit, integraal waterbeleid, energie, milieubeleidsplanning en natuureducatie - Effectief lid
- Centrale commissie - Financiële voorbereiding van het beleids- en budgetdebat, de rekening en specifieke thema's' - Effectief lid

Mijn speerpunten voor de komende provincieraadsverkiezingen:
- De provincie als streekmotor: actoren samenbrengen over bovengemeentelijke materies zoals waterhuishouding, ruimtelijke planning, e.d.
- Qua mobiliteit is er zeker een sterke rol weggelegd voor de provincies, zoals ze voorbije jaren ook aangetoond hebben met de lange afstandsfietspaden en fietssnelwegen.

Hobby's: Geen tijd ;-) - en indien toch, wandelen met het ganse gezin. En oh zo graag een boek lezen (meestal op vakantie).
Mijn favoriete plek in Oost-Vlaanderen: Den Blakken (provinciaal domein) en Zandbergen in Wetteren. Ontdek ook de fiets- en wandelenwegen langs Schelde en Durme is, voor jong en oud een aanrader.
Mijn favoriete streekproduct: Ganda ham met tierentijnmosterd.

nieuws van Leentje Grillaert

Provincie subsidieert 14 toeristische evenementen in 2024

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van bovenregionaal belang ondersteunen. In 2024 krijgen 14 toeristische evenementen subsidies van de Provincie voor een totaal bedrag van 75 000 EUR. De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, versterken de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente, toeristische regio of provincie en hebben een bovenregionale toeristische impact.