Provincie subsidieert 13 projecten die ontmoeting en groene beleving in publieke ruimte stimuleren

Op 7 december 2023 besliste de Oost-Vlaamse Deputatie om een bedrag van 602 273,15 EUR te verdelen onder 13 plattelandsinitiatieven. De projecten moeten zorgen voor meer ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte.

“Met deze 13 plattelandsinitiatieven ondersteunen we stuk voor stuk kwaliteitsvolle, klimaatbestendige ontmoetingsplekken. Ze zijn toegankelijk voor iedereen mét aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Zo werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving,” aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor landbouw en platteland.”

Sinds 1 oktober 2021 ondersteunt de Provincie plattelandsinitiatieven met aandacht voor integrale ontwikkeling. Daarvoor riep ze dit subsidiereglement in het leven. Met dit reglement speelt de Provincie vlot in op (nieuwe) uitdagingen, ontwikkelingen en noden. Jaarlijks wordt een oproep gelanceerd en worden specifieke voorwaarden bepaald.

Lees hier het volledige persbericht

Nieuws

cd&v Oost-Vlaanderen stelt kandidatenlijsten voor provincieraadsverkiezingen voor

cd&v Oost-Vlaanderen stelt met trots de kandidatenlijsten voor de aankomende provincieraadsverkiezingen voor. De lijsten voor de kiesdistricten Gent, Aalst-Oudenaarde en Dendermonde-Sint-Niklaas zijn een evenwichtige mix van ervaren politici en veelbelovende nieuwkomers. Met deze diverse teams, die zorgvuldig zijn samengesteld om een brede vertegenwoordiging van de verschillende steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen te waarborgen, is cd&v klaar om zich in te zetten voor de toekomst van onze provincie.

Niet alleen sensibiliseren, ook handhavingsmaatregelen nodig om de parkings in Oost-Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil!

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Cd&v wil van de Vlaamse Ardennen winnende regio maken

Wie aan de landelijke Vlaamse Ardennen denkt, denk aan de koers. En toch hangt de regio in de staart van het peloton wanneer het gaat over de verdeling van middelen vanuit Vlaanderen. In een nieuw plan voor de Vlaamse Ardennen, opgemaakt in samenwerking met burgemeesters en schepenen uit de regio, pleit Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter cd&v, Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kruisem) voor een eerlijkere verdeling van middelen. “Dit gaat over de centen uit het Gemeentefonds, maar evengoed over onderwijs, werkgelegenheid en mobiliteit. De regio Vlaamse Ardennen is onderbedeeld op heel wat vlakken en dat moet in de toekomst anders. Wie in onze regio woont, is evenveel waard als iemand die in Antwerpen woont.”