Nieuwe woonmaatschappij Thuisrand

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Thuisrand, zo heet de nieuwe woonmaatschappij die het sociaal wonen in Mortsel, Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Lint mee moet organiseren. Georges Nagels, fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad vertegenwoordigt de gemeente Lint in het bestuursorgaan en is aangesteld als ondervoorzitter van de nieuwe woonmaatschappij. 

 

Na het herschikken van de sociale woonmaatschappijen ontstond in de zeven Antwerpse gemeenten en de stad Mortsel Thuisrand. Thuisrand komt in de plaats van sociaal verhuurkantoor Woonweb en neemt een deel van de regio van de De Ideale Woning over.

Thuisrand beheert 1.700 woningen. In iedere gemeente wil Thuisrand verder groeien met kwalitatieve woongelegenheden want de nood aan sociale woningen is groot. Thuisrand wil dat  doen door de bestaande nieuwe projecten af te werken, door renovaties op te starten en door het inhuren van woningen op de private markt.

In Lint ontwikkelt Thuisrand belangrijke projecten. Ondermeer het Masterplan Kasteelpark en Kardinaal Cardijnlaan (221 woongelegenheden) die gefaseerd zullen worden aangepakt en Zevenhuizen (76 woongelegenheden) afhankelijk van het al dan niet bekomen van een bouwvergunning.

Ondervoorzitter Georges Nagels, voorzitter Cindy Vanbaeden en directeur Daan Janssen van Thuisrand. 

Nieuws

Uitnodiging! Plan generatie-ervaring door Katrien Schryvers in Lint

Cd&v Lint nodigt je uit... want oud is niet out! 

Katrien Schryvers, Vlaamse lijsttrekker voor cd&v, geeft toelichting bij het ouderenplan "Generatie Ervaring". Aansluitend gaan we in dialoog met u rond verschillende thema's. Wat vindt u belangrijk, als inwoner van Lint?

  • Woensdag 29 mei 2024 om 20 uur.
  • Zaal Roeland, Duffelsesteenweg 1, 2547 Lint 

Kom jij ook? Breng uw buur, vriend(in) gerust mee. Iedereen is welkom!

Kliminaraad Lint organiseert film- en discussieavond over de wolf

Op donderdag 23 mei werd een open KliMiNa-raad (Klimaat-, milieu- en natuurraad) gehouden en de leden van de raad kozen voor de film "Wolf" en een toelichting van Jan Loos van "Welkom Wolf". Heel wat geïnteresseerden zakten af en stelden hun vraag. Ook bevoegd schepen Caroline Van der Heyden stelde enkele kritische vragen aan Jan Loos.  

Subsidie voor buurt- en straatfeesten

Organiseert u ook binnenkort een buurtfeest in uw wijk? Vergeet dan niet je eenmalige jaarsubsidie van € 100 aan te vragen. Het Lintse bestuur zorgde voor een eenvoudige procedure zonder overdreven bewijslast.

Minder regeltjes, meer respect!