Niet voor Gent, maar met en door Gent

Publicatiedatum

Auteur

Arjen T'Sjoen

Deel dit artikel

Cd&v Gent wil beleid voeren. Niet door als stadsbestuur alles zelf te doen, maar door anderen te ondersteunen. Want het zijn vooral de Gentenaars zelf die met hun inzet en enthousiasme onze Stad tot leven brengen. En dan hebben we het zowel over de vele organisaties en verenigingen, als over burgerinitiatieven en buurtcomités, als over de individuele inzet van de talrijke Gentenaars die mee hun schouders onder onze Stad zetten.

Cd&v Gent wil beleid voeren. Niet door als stadsbestuur alles zelf te doen, maar door anderen te ondersteunen. Want het zijn vooral de Gentenaars zelf die met hun inzet en enthousiasme onze Stad tot leven brengen. En dan hebben we het zowel over de vele organisaties en verenigingen, als over burgerinitiatieven en buurtcomités, als over de individuele inzet van de talrijke Gentenaars die mee hun schouders onder onze Stad zetten.


Gent moet een bruisende stad zijn die de mens centraal stelt en waar ondernemers en verenigingen alle kansen krijgen. Te vaak botsen Gentenaars op overmatige en onnodig complexe regelgeving en administratieve rompslomp. De stedelijke administratie is gebonden door rigide regelgeving en laat weinig of geen ruimte voor pragmatiek, waardoor initiatief wordt gefnuikt. Wij willen meer vrijheid voor wie zich engageert, met een proactieve en oplossingsgerichte dienstverlening, meer eenvoudige reglementen, redelijke termijnen en eenduidige antwoorden.


Wij zijn ervan overtuigd dat je de stad het best bestuurt door zoveel mogelijk mensen mee te nemen in een geleidelijk proces. Door samen stappen vooruit te zetten om onze doelstellingen te bereiken en er telkens over te waken dat er voldoende draagvlak is, en niet door als overheid een radicale hervorming te willen doorduwen. Bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit is er de voorbije jaren te bruusk gehandeld, waardoor er tegenstand is gerezen die had kunnen worden vermeden.


Een samenleving, ook lokaal, krijgt vorm door het samenspel van overheid, middenveld, ondernemers, kennisinstellingen, burgers, enz. Het is de taak van de lokale overheid om dat samenspel in goede banen te leiden en drempels weg te nemen. Ook financiële en/of materiële ondersteuning kan, maar het is voor ons essentieel dat elke speler zijn onafhankelijkheid kan bewaren en zijn kritische rol ten aanzien van de overheid kan blijven spelen. Te vaak zien we hoe initiatieven – vanuit goede bedoelingen – door de lokale overheid worden ingepalmd en zo voor hun voortbestaan afhankelijk worden van steeds verdere ondersteuning. Subsidiestromen dienen helder in kaart te worden gebracht om dat tegen te gaan en een gelijk speelveld te garanderen.


‘Participatie’ is een belangrijk onderdeel van de besluitvorming, maar er bestaan op vandaag veel verschillende invullingen en verkeerde verwachtingen rond. We moeten duidelijker zijn over wat we aan de Gentenaars voorleggen, welke ruimte er is voor inspraak en hoe die wordt aangepakt. Niet elk dossier leent zich immers in dezelfde mate tot participatie. In elk geval moeten beleidskeuzes wel worden toegelicht om draagvlak te creëren.

Onze speerpunten

Compactere lokale overheid en een zorgvuldiger financieel beleid

Ambitie is goed, maar de bomen groeien niet tot in de hemel. De voorbije decennia is de stadsorganisatie almaar groter, logger en duurder geworden, met de financiële gevolgen van dien: een grote personeelskost, te veel gebouwen die onderhoud vergen, oplopende schulden enzovoort.

Geen plaats meer voor een polariserend mobiliteitsbeleid

De voorbije jaren is het mobiliteitsbeleid in onze stad almaar meer gepolariseerd geraakt. We zijn ervan overtuigd dat het gros van de Gentenaars dezelfde doelstelling deelt: veilig, vlot en duurzaam verkeer. De manier waarop zorgt echter voor veel conflict en maakt dat die gezamenlijke doelstelling uit het oog wordt verloren.

We willen investeren in het openbaar domein

Een goed ontworpen en goed onderhouden openbaar domein is op heel veel manieren belangrijk voor de levenskwaliteit van de Gentenaars, niet enkel voor de mobiliteit en de toegankelijkheid, maar ook voor de sociale interactie, de economie, de cultuur, de recreatie en tal van andere aspecten van het dagelijkse leven. Een kwaliteitsvolle openbare ruimte is essentieel om iedereen te laten deelnemen aan de samenleving.