Monique Swinnen (CD&V) geeft mandaat in gemeenteraad Aarschot door aan nieuwe generatie

Publicatiedatum

Auteur

Nele Pelgrims

Deel dit artikel

Na 35 jaar in de Aarschotse gemeentepolitiek heeft Monique Swinnen (CD&V) besloten haar mandaat door te geven aan de nieuwe generatie. Swinnen, één van de sterke vrouwen van CD&V Aarschot, nam dit jaar op 1 januari al afscheid van haar functie als gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant.

Ze blijft zich wel inzetten als provincieraadslid. Monique Swinnen heeft zichtbaar haar stempel gedrukt op onder meer de culturele uitstraling van de stad, plattelandsontwikkeling en welzijnsprojecten in de regio. Dries Van Horebeek volgt Swinnen op in de gemeenteraad, Pieter Schuermans schuift door naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

Monique Swinnen kan terugblikken op een indrukwekkende en rijkgevulde politieke carrière. In 1985 werd Monique OCMW-raadslid in de stad Aarschot. Vanaf 1995 was zij gemeenteraadslid en ze bleef dit onafgebroken tot vandaag. “Vooral vanuit haar functie als gedeputeerde hield zij in Aarschot mee een oogje in het zeil. Haar tomeloze inzet heeft een zeer positieve afstraling gehad op onze stad”, legt CD&V-fractieleider Nele Pelgrims uit.


Welzijn en cultuur

Monique Swinnen: “De combinatie van gedeputeerde in de provincie Vlaams-Brabant en raadslid in onze stad Aarschot gedurende 14 jaar was bijzonder geslaagd. Belangrijke dossiers voor Aarschot die we vanuit de provincie konden realiseren op vlak van welzijn hebben ondertussen hun vruchten afgeworpen: de dagopvang in het OCMW kwam er in samenwerking met Julia Mellaerts, de vzw Apojo is uitgebreid, het Hof van Vlaanderen levert knap werk, en de verbouwing van het oude postgebouw biedt onderdak aan bijzondere jeugdzorg.”

Naast welzijn in Aarschot is het werk van Monique Swinnen ook blijvend zichtbaar op cultureel vlak: “We openden verschillende tentoonstellingen in het museum en de stadsbrouwerij werd een topper. Ook rond WOI werd veel historisch werk geleverd. Op die manier kunnen we ons erfgoed bewaren door onder meer herstellingen uit te voeren op onze kerkhoven of actief verhalen levendig te houden over bijvoorbeeld het pittoreske Wolfsdonk”, vertelt Monique. Daarnaast kregen de vredesbeiaard, de kinderopvang, de brug achter het station en vele andere projecten een duw in de rug met Europese middelen.


Toeristische Parel van het Hageland

Monique Swinnen is ook fier op de toeristische realisaties: “De unieke, meanderende picknickbank aan de Demer in Langdorp is de ideale startplaats geworden voor wandelaars en fietsers. De hele Merode-regio is nu verbonden met wandelknooppunten en straks lanceren we een nieuwe streek GR met de Grote Route Paden. Ook het fietsknooppuntennetwerk is helemaal vernieuwd. Aarschot speelt hier als Parel van het Hageland uiteraard een centrale rol in. Ook de fietssnelweg die Aarschot met Leuven zal verbinden komt eraan.”


Monique Swinnen kijkt de toekomst hoopvol tegemoet: “De boeren kunnen blijvend op mij rekenen, en zeker ook al wie aan de slag is om de korte keten te promoten. Niets is zo lekker als producten van bij ons! Uiteraard blijf ik ook fan van onze Brabantse trots: het Brabants trekpaard en de Voermannen van nu. En als de bloesems opengaan in de lente en de wijn vloeit, zullen we misschien opnieuw mogen samenkomen. Daar kijk ik naar uit”, vertelt Monique met aanstekelijk enthousiasme. 


Hard gewerkt aan waterbeheersing

Natuurkracht is prachtig maar tegelijk is wateroverlast tegengaan in de regio geen eenvoudige zaak. Vooral de Aarschotse deelgemeentes kregen hier al mee te kampen. Ook voor waterbeheersing heeft Monique Swinnen zich niet aflatend ingezet. Het Sigmaplan in de Demervallei krijgt nu uitvoering door de aansluiting van de oude Demermeanders, er worden erosiedammen ingebouwd, de waterbekkens krijgen een onderhoudsbeurt en ook De Motte wordt deze winter geruimd om overstromingen tegen te gaan. Wie waterschade heeft geleden kan trouwens rekenen op een tussenkomst voor aanpassingswerken van de provincie. Het sluitstuk, het hemelwaterplan voor Aarschot, is bovendien bijna gefinaliseerd. 


Bedankt!

Swinnen stelt zelf “Het is een boeiende periode geweest. Ik rond ze nu in dankbaarheid af.” 

“CD&V Aarschot wil Monique Swinnen langs deze weg ook expliciet bedanken voor haar jarenlange tomeloze inzet, ze is een inspiratievol voorbeeld voor onze jongeren en we zijn blij dat ze als provincieraadslid mee blijft bouwen aan onze regio! Monique is zelf eigenlijk de enige échte parel van het Hageland”, aldus de voorzitster van CD&V Aarschot Rozane De Cock. 

Nieuws

Meer dan 600.000 euro LEADER-steun voor Hagelandse initiatieven

​13 Hagelandse plattelandsprojecten krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 600.000 euro steun. Het gaat om projecten die uitgewerkt worden voor heel het Hageland of in specifieke Hagelandse gemeenten.

Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.