Mobiliteitsplan bijna klaar!

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Mede onder impuls van CD&V is het lang beloofde mobiliteitsplan eindelijk klaar, kan het nu voorgelegd worden aan de projectstuurgroep en kan gestart worden met de uitvoering. Het gaat om een tienjarenplan.
Dit mobiliteitsplan levert een belangrijke bijdrage tot de verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze gemeente en heeft een gunstige impact op klimaat en volksgezondheid als gevolg van verlaagde CO2 uitstoot.

Op 29 augustus 2022 is de opdracht voor het herschrijven van een mobiliteitsplan gegund aan het studiebureau Vectris cvba uit Leuven. Het mobiliteitsplan bestaat uit 3 fasen; de oriëntatiefase, de synthesefase en de beleidsfase. De laatste fase, de beleidsfase, is nu afgerond, en werd goedgekeurd door het college. Daarna wordt het mobiliteitsplan overgemaakt aan de verplichte projectstuurgroep, waarna het mobiliteitsplan kan uitgevoerd worden.

Een greep uit de korte termijn maatregelen:

1. Een weloverwogen zone 30wordt ingevoerd in de kern van gemeente en aan de schoolomgevingen:

- As Koning Albertstraat – Liersesteenweg: vanaf de Schoolstraat tot voorbij het woonzorgcentrum en een dynamische zone 30 aan De Wilg

- As Duffelsesteenweg – Statiestraat): van voor de spooroverweg tot aan de Moederhoefstraat

- Het binnengebied

2. In alle andere straten zal een snelheidsbeperking van50 km per uur gelden.

3. De schoolomgevingen van Eikhof, Torfsstraat en Schoolstraat zullen worden opgewaardeerd en nog verkeersveiliger worden gemaakt, in samenspraak met de scholen. 

4. De Kardinaal Cardijnlaan wordt een fietsstraat en in verscheidene andere straten (ondermeer Veldstraat, Uitbreidingstraat, Nieuwstraat, Brantstraat, Molenstraat, Fabriekstraat, Moederhoefstraat, Torfsstraat, Eikhof en Schoolstraat zal de fietsinfrastructuur worden verbeterd. 

Nieuws

Uitnodiging! Plan generatie-ervaring door Katrien Schryvers in Lint

Cd&v Lint nodigt je uit... want oud is niet out! 

Katrien Schryvers, Vlaamse lijsttrekker voor cd&v, geeft toelichting bij het ouderenplan "Generatie Ervaring". Aansluitend gaan we in dialoog met u rond verschillende thema's. Wat vindt u belangrijk, als inwoner van Lint?

  • Woensdag 29 mei 2024 om 20 uur.
  • Zaal Roeland, Duffelsesteenweg 1, 2547 Lint 

Kom jij ook? Breng uw buur, vriend(in) gerust mee. Iedereen is welkom!

Kliminaraad Lint organiseert film- en discussieavond over de wolf

Op donderdag 23 mei werd een open KliMiNa-raad (Klimaat-, milieu- en natuurraad) gehouden en de leden van de raad kozen voor de film "Wolf" en een toelichting van Jan Loos van "Welkom Wolf". Heel wat geïnteresseerden zakten af en stelden hun vraag. Ook bevoegd schepen Caroline Van der Heyden stelde enkele kritische vragen aan Jan Loos.  

Subsidie voor buurt- en straatfeesten

Organiseert u ook binnenkort een buurtfeest in uw wijk? Vergeet dan niet je eenmalige jaarsubsidie van € 100 aan te vragen. Het Lintse bestuur zorgde voor een eenvoudige procedure zonder overdreven bewijslast.

Minder regeltjes, meer respect!