Minister Verlinden maakt de verkiezingen toegankelijk

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

Op 9 juni worden in ons land de regionale, federale en Europese verkiezingen georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden stelde vandaag enkele maatregelen voor die deze stembusgang zo vlot én inclusief mogelijk moeten laten verlopen. “Binnen 32 dagen vieren we de hoogmis van onze democratie: de verkiezingen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo goed geïnformeerd mogelijk hun stem uitbrengen. Daarom willen het verkiezingsproces én onze stembureaus zo toegankelijk mogelijk maken voor al onze inwoners”, aldus minister Verlinden.

Informatiecampagne voor 16- en 17-jarigen

8 359 908 Belgische kiezers en 76 464 EU-burgers zullen door de FOD Binnenlandse Zaken worden opgeroepen om op 9 juni hun stem uit te brengen in één van de 11 026 stembureaus die in ons land zullen worden ingericht. Daarnaast zijn er ook nog 253 078 Belgen die in het buitenland wonen en die voor de Kamer zullen stemmen, en 101 530 Belgen in het buitenland die zullen stemmen op Belgische lijsten voor het Europese parlement; zij hebben immers voor het Europees Parlement de keuze tussen Belgische kandidatenlijsten, of kandidatenlijsten in hun land van verblijf. Onder alle kiezers in België zijn er maar liefst 830.865 Belgische “first time voters”; waarvan 244.957  16- en 17-jarigen die hun stem zullen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. 

Om deze minderjarigen te informeren over wat er hen op 9 juni te wachten staat en hoe ze precies hun stem kunnen uitbrengen, krijgen ze allemaal een persoonlijke brief in de bus. Daarnaast start de FOD Binnenlandse Zaken binnenkort met een informatiecampagne op sociale media om deze jongeren optimaal te bereiken en hen zo goed mogelijk te informeren en te motiveren om te gaan stemmen.

Toegankelijke verkiezingsprogramma’s
Het is belangrijk dat mensen zich zo goed mogelijk informeren voor ze hun stem uitbrengen. Daarom moeten politieke partijen en kandidaten hun informatie toegankelijk maken voor iedereen. Om hen hierbij te helpen werd door de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid, een informatiebrochure opgesteld die partijen en kandidaten tips geeft om zo veel mogelijk mensen te bereiken en campagnes zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle kiezers. Ook de focus op digitale inclusie is hierbij belangrijk.

Toegankelijke stembureaus

Daarnaast moeten ook de stembureaus zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt. De FOD Binnenlandse Zaken geeft hiervoor duidelijke richtlijnen aan de steden en gemeenten. Lokale besturen worden gesensibiliseerd om hindernissen voor rolstoelen weg te nemen tussen de parkings en de stembureaus en om signalisatie te voorzien die duidelijk is voor slechtzienden en begrijpelijk voor mensen met een verstandelijke handicap. Daarnaast worden de gemeenten ook aangemoedigd om personen met een handicap zo goed mogelijk te informeren over de verschillenden maatregelen die voor hen voorzien zijn, zoals gereserveerde parkeerplaatsen. Ook is het belangrijk dat de bijzitters in een stembureau de rechten kennen van personen met een handicap. Zo kunnen mensen met een beperking zich in het stemhokje laten begeleiden door een persoon naar keuze. Dit kan een familielid, buur, of ook een bijzitter van het stembureau zijn.

Gratis vervoer voor mensen met een fysieke beperking

Omdat het niet voor iedereen evident is om het stembureau te bereiken, heeft de FOD Binnenlandse Zaken een project opgezet om op verkiezingsdag gratis vervoer aan te bieden voor mensen met een fysieke beperking, meer bepaald voor rolstoelgebruikers. Mensen die hiervan gebruik wensen te maken, kunnen via hun gemeente een aanvraag indienen. De federale overheid financiert dit project, en trekt hiervoor meer dan 100 000 euro uit. Op die manier kunnen ook minder mobiele mensen toch zelf hun stem uitbrengen.

Vereenvoudigde procedure volmacht

Ten slotte werd de procedure om per volmacht te stemmen, vereenvoudigd. Zo is er voortaan voor kiezers die in aanmerking komen om een andere kiezer te machtigen om in hun naam te stemmen maar één document meer nodig om een volmacht te geven. Er moet dus geen attest meer aan de volmacht worden toegevoegd, maar de arts, werkgever of instelling moet rechtstreeks op het volmachtformulier de reden voor de volmacht attesteren. Deze maatregel moet ook fraude met volmachten bemoeilijken.

“Met al deze maatregelen willen we van de verkiezingen van 9 juni de meest toegankelijke en inclusieve verkiezingen ooit maken”, aldus minister Verlinden. “Want elke stem telt!”

Nieuws uit Laakdal

Sanering van de Grote Laak

In september 2023 startten de saneringswerken aan de Grote Laak op Laakdals grondgebied. Er gaat een hele geschiedenis aan deze sanering vooraf. De vervuiling van de Laak gaat immers terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw. We leggen je in dit artikel uit hoe het zo lang heeft kunnen duren vooraleer er iets aan de vervuiling gedaan werd. De meerderheid van de Laakdalse inwoners heeft de Grote Laak immers nooit gekend als zuivere rivier. We gingen op gesprek bij Ludo Helsen, die zich, vanuit zijn functie als eerste burgemeester van Laakdal en later vanuit zijn functie bij Pidpa, inzette om iets aan deze vervuiling te doen.

Verkiezingsuitslag

Als cd&v Laakdal kenden we enkele spannende maanden. Maar liefst twee van onze Laakdalse cd&v-ers kwam op tijdens de afgelopen verkiezing. Tine stond op de derde plaats voor de federale lijst voor de Kamer en Chiel was de zesde opvolger voor het Vlaams Parlement. Dat ze beide een sterke campagne gevoerd hebben, staat buiten kijf. De resultaten spreken dan ook voor zich.

Trouwen in Laakdal

Misschien ging je onlangs naar een trouwfeest en heb je er binnenkort een op de planning staan. De kans is groot, want het trouwseizoen is volop bezig. Ook in Laakdal wordt er nog volop getrouwd. Het gemeentebestuur is daar uiteraard heel blij mee en zorgt er dan ook voor dat trouwen in Laakdal in stijl gebeurt en met oog voor detail.