Maak van het kerkdak een zonnedak

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De kerk van Kontich-Kazerne heeft een ideaal dak om een PV-installatie op te plaatsen. Aangezien het dak van de kerk in 2023 vernieuwd wordt, is dit een ideaal moment om dit te doen. De gemeente zou hier een coördinerende rol kunnen spelen. Dit stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 20 juni 2022.

Op de gemeenteraad stond de goedkeuring geagendeerd van de jaarrekeningen en het meerjarenplan. Daarin is ook een subsidie voorzien voor de vernieuwing van het dak van de kerk van Kontich-Kazerne. De vernieuwing van het dak vormt voor Marc Van den Brande een ideaal moment om een PV-installatie aan te leggen. De kerk heeft een groot dak met een ideale ligging met name zuid-west. Aangezien de kerk zelf met de opgewekte elektriciteit weinig kan doen, is het nuttig om te kijken naar andere gebruikers. Daarbij is het belangrijk dat de Vlaamse overheid nieuwe concepten promoot zoals energiedelen en energiegemeenschappen. In eerste instantie kan daarbij gedacht worden aan het gerenoveerde klooster. Dit wordt gerenoveerd en zal onderdak bieden aan de bibliotheek en een aantal flats. Eventueel kunnen ook burgers participeren in het project. Dit kan rechtstreeks of via een burgercoöperatieve. 

Schepen Wim Claes stelde dat het dossier voor de dakrenovatie ambtelijk wordt voorbereid. De teksten voor het bestek worden in het najaar opgemaakt. De schepen zal het idee voor de PV-installatie meegeven aan de administratie. 

Van de gelegenheid maakte CD&V-fractieleider Marc Van den Brande gebruik om te vragen naar de stand van zaken van de vernieuwing van het klooster. In de jaarrekeningen 2021 stond dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) het voorontwerp heeft afgekeurd omwille van "mogelijke financieringsproblemen en onduidelijkheden over mogelijkheid tot afwijken op het bouwreglement" .

Schepen Cindy Vanbaeden stelde dat het om een intern probleem van de VMSW gaat. Inmiddels zou dit zijn verholpen. Het project zit terug op planning en zal in het najaar worden aanbesteed. Energiedelen zal ook worden toegepast in de serviceflats. Er komen zonnepanelen op het dak. In eerste instantie dient de opgewekte energie voor het gemeenschappelijk verbruik. Indien er energie te veel  is, kan dit door de bewoners gebruikt worden. Hier zou concept van energiedelen worden toegepast.

Nieuws

CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

Parkeerverbod op zondag bij lokalen chiro

Er komt een parkeerverbod op zondag tussen 14 en 17 uur voor de lokalen van de chiro in Kontich-Kazerne. Het voorstel terzake zal door schepen Willem Wevers op de agenda geplaatst worden van het komende schepencollege. De schepen zei dit als antwoord op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 21 mei.

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald.