Verkeerscontrole moet prioritair binnen bebouwde kom

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De verkeerscontroles van de politie moeten meer gericht zijn op de bebouwde kom. Dat stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad. Hij stoelde zich daarbij op de statistieken van januari die recent in het infoblad van de gemeente werden gepubliceerd.

In januari van dit jaar controleerden de politiediensten 2.408 voertuigen.  De controles vonden overwegend plaats buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom werden slechts 93 voertuigen gecontroleerd. Van deze voertuigen reden er 10 bestuurders te snel. 12 bestuurders gebruikten de GSM achter het stuur. Dit betekent dat ongeveer een kwart van de voertuigen in overtreding was. Buiten de bebouwde kom bedroeg de overtredingsgraad slechts 4 procent. Er is dus een grote discrepantie tussen waar gecontroleerd wordt en waar de overtredingen worden begaan. Volgens Marc Van den Brande is het dan ook duidelijk dat er meer moet gecontroleerd worden binnen de bebouwde kom. 

In zijn antwoord stelde burgemeester Bart Seldeslachts dat er niet enkel naar de controles moet gekeken worden. In eerste instantie is er de inrichting van de omgeving. Hier heeft de gemeente reeds op ingezet. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van de sensibilisering, onder meer door de smiley-borden. De controle is het sluitpunt. De politie bepaalt waar er gecontroleerd wordt. Als er klachten toekomen bij de gemeente wordt dit overgemaakt aan de politie. De laatste tijd was er een capaciteitsprobleem onder meer door personeelsverloop. Dit probleem zou nu achter de rug zijn zodat er opnieuw meer controles kunnen komen. Naar de toekomst is er de bijkomende mogelijkheid om GAS-boetes te geven. De gemeente is nog steeds aan het bekijken of samengewerkt kan worden met een derde partij. Een gekende telecomprovider zou een offerte aan het opmaken zijn. De politie heeft de lead wel overgenomen en dit voor de hele zone, aldus de burgemeester. 

Volgens schepen Willem Wevers zijn de cijfers van januari een momentopname. Op jaarbasis zou er procenteel meer gecontroleerd worden in bebouwde kom. Tevens speelt niet alleen het aantal overtredingen een rol maar ook de ernst van de ongevallen. En de zwaarste ongevallen doen zich voor op de gewestwegen. 

Nieuws

CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

Parkeerverbod op zondag bij lokalen chiro

Er komt een parkeerverbod op zondag tussen 14 en 17 uur voor de lokalen van de chiro in Kontich-Kazerne. Het voorstel terzake zal door schepen Willem Wevers op de agenda geplaatst worden van het komende schepencollege. De schepen zei dit als antwoord op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 21 mei.

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald.