Ontharding of verharding ?

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De Vlaamse regering wil dat de gemeenten een beleid voeren van ontharding om de impact van wateroverlast bij overvloedige regens te beperken. Onze gemeente lijkt eerder een beleid te voeren van verharding. Dat blijkt uit de vele bouwprojecten. Dit blijft niet enkel beperkt tot centrumgebieden. Zo wordt het gebied van de Meylweg volledig volgebouwd. Op dit ogenblik loopt een openbaar onderzoek voor de bouw van een feestzaal. 

Over dit project stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande enkele netelige vragen tijdens de gemeenteraad van 19 april 2022. Op dit ogenblik wordt reeds volop gebouwd in de Meylweg. 5 padelvelden in openlucht zijn zo goed als klaar en daarnaast wordt een reusachtige loods gebouwd die onderdak moeten bieden aan 5 overdekte padelvelden. Deze loods komt er op de plaats waar er eerst plannen waren voor een cinéma. 

Ondertussen loopt er reeds een nieuw openbaar onderzoek. Dit maal voor de bouw van een feestzaal. Deze komt er op de open ruimte naast de lokalen van het Dansateljee. Het onderzoek staat vermeld op de website van de gemeente. Vele buurtbewoners zijn echter niet op de hoogte. Een geel aankondigingsaffiche van het openbaar onderzoek is momenteel niet te zien op de plaats waar gebouwd gaat worden. En een infobrief hebben de buurtbewoners ook niet ontvangen. Volgens Marc Van den Brande kan dit niet. Het lijkt erop dat het bestuur liever niet heeft dat de bewoners zijn ingelicht zodat ze niet kunnen protesteren. 

Overigens is er reeds een feestzaal in de Meylweg. Het bedrijf Meadows, de opvolger van de vroegere Air-zone, stelt op zijn website dat ze naast de padelvelden ook richten op het organiseren van feesten. Er komen m.a.w. twee feestzalen naast elkaar.

Ondertussen klagen de buurtbewoners  nu reeds over verkeersoverlast. Het gebeurt dat er bij activiteiten op de Meylweg geparkeerd wordt in de Beeklaan. Hat aantrekken van nog nieuwe activiteiten die zich richten op veel mensen, zal dit probleem enkel vergroten. 

Tot slot vraagt Marc Van den Brande zich af wat de waarde is van het nieuwe ruimtelijke uitrustingsplan (RUP) dat de gemeente voor de Meylweg voorbereid. Alle beslissingen over de invulling van het gebied zijn immers reeds genomen. En op de website van de gemeente staat te lezen dat één van de doelstellingen van het plan is om de bestaande open ruimte te versterken.

Volgens de bevoegde schepen Karel Van Elshocht zijn de buurtbewoners correct geïnformeerd. Het gele aankondigingsbord heeft er wel degelijk gehangen. Overigens werd een eerste affiche vervangen omdat er verkeerde informatie opstond. Als de affiche er nu niet meer hangt, is ze verdwenen. Het verkeer zal steeds een probleem blijven, aldus de schepen. Wel hoopt de schepen dat er nog een trage weg kan gerealiseerd worden als alternatief voor de fietsers. Tot slot wenste de schepen zich niet uit te spreken over het feit of een feestzaal gewenst is. Hij moet de regels naleven. Voorlopig kan hij het project niet tegenhouden omdat er geen RUP is. Deze zal volgende week in commissie besproken worden. 

Nieuws

CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

Parkeerverbod op zondag bij lokalen chiro

Er komt een parkeerverbod op zondag tussen 14 en 17 uur voor de lokalen van de chiro in Kontich-Kazerne. Het voorstel terzake zal door schepen Willem Wevers op de agenda geplaatst worden van het komende schepencollege. De schepen zei dit als antwoord op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 21 mei.

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald.