Trajectcontrole is geen doel maar een middel

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

Trajectcontrole voor het bewaken van de snelheid van auto's is een middel om de verkeersveiligheid te verhogen; Het mag geen middel zijn om zoveel mogelijk boetes te innen. Dat stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande in de gemeenteraad. Hij waarschuwde tegen mogelijke privatisering waarbij de privé-partner eist dat elke snelheidsremmende maatregel moet verwijderd worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat Kontich nog met een ander bedrijf contacten heeft. Hij verzekerde dat het doel zeker is om de verkeersveiligheid te verhogen en dat de voorbeelden die de CD&V aanhaalt, ook voor hem niet kunnen.

Burgemeester Seldeslachts had tijdens de gemeenteraad van juni 2021 voorgesteld trajectcontrole binnen de gemeente toe te passen. Hij stelde voor om dit door een privébedrijf te laten uitvoeren. Hij noemde daarbij expliciet Trajectcontrole As A Service. Voor elke GAS-boete zou het bedrijf dan een vergoeding ontvangen.

Op de gemeenteraad van 20 december 2021 wees de fractieleider van CD&V Marc Van den Brande op de recente persberichten en de bespreking in het Vlaams Parlement waarbij aan het licht kwam dat dit privébedrijf de gemeenten niet enkel stringente financiële condities oplegt, maar ook de beperking van snelheidsremmende maatregelen, het wegnemen van verkeersdrempels, het rechttrekken van chicanes, het schrappen van de voorrang voor fietsers. Op die wijze wil het bedrijf vooral het aantal boetes, en dus haar inkomsten vergroten. Dat komt de verkeersveiligheid absoluut niet ten goede.

De fractieleider vroeg hoe de burgemeester staat tegenover de aanpak van het bedrijf en in hoeverre er alternatieve pistes bekeken waarbij vooral de verkeersveiligheid primeert.

De burgemeester stelde dat de verkeersveiligheid inderdaad het belangrijkste is. Er wordt met de aangehaalde firma gesproken maar er wordt ook gekeken naar andere modellen. Zo is er gesproken met een andere bedrijf dat nu al software levert aan de gemeente. De diensten zouden hetzelfde zijn maar de investeringen zouden in deze twee optie door de gemeente gedaan worden, dus conform het decreet. Het onderzoek is klaar en wordt momenteel afgerond. Daarbij worden de twee projecten met elkaar vergeleken. Het zal op een volgende gemeenteraad aan bod komen.

De burgemeester stelde verder dat Vlaams minister Peeters op 8 oktober beslist heeft om een evaluatie te doen van de bestaande wetgeving en de tekortkomingen weg te werken. Kontich wil hier echter niet op wachten. Ook Aartselaar wilt snel gaan. De andere gemeenten willen wachten op de wettelijke evaluatie. Maar men zal wel rekening houden met de reeds aangehaalde tekorten. 

Eén van de vragen is bijvoorbeeld op de gemeente zelf een sanctionerend ambtenaar moet aanwerven. Daarbij zou het dus de gemeente zijn die de boete uitschrijft en niet het betrokken bedrijf. Deze zou de informatie doorgeven. De burgemeester gaf verder toe dat de eerste aangehaalde firma in hun eerste voorstellen daadwerkelijk vroeg om snelheidswerende maatregelen te weren. Hier kan de gemeente niet mee akkoord gaan. Ander probleem waren de wegwerken die niet mochten zonder toestemming van het bedrijf.

In zijn repliek vroeg Marc Van den Brande toch enige voorzichtigheid aangezien minister Bart Somers aan de gemeenten gevraagd heeft om op korte tijd geen beslissingen te nemen. 

Nieuws

CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

Parkeerverbod op zondag bij lokalen chiro

Er komt een parkeerverbod op zondag tussen 14 en 17 uur voor de lokalen van de chiro in Kontich-Kazerne. Het voorstel terzake zal door schepen Willem Wevers op de agenda geplaatst worden van het komende schepencollege. De schepen zei dit als antwoord op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 21 mei.

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald.