RUP Waarloos OK, RUP Altena NOK

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De CD&V-fractie heeft op de gemeenteraad van 20 juni 2022 ingestemd met de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Waarloos. De CD&V-fractie stemde echter tegen het RUP voor Altena. Daarmee is eens te meer het bewijs geleverd dat CD&V stemt op basis van de inhoud van het dossier.

Voor CD&V is het RUP voor het centrum van Waarloos een goed dossier. Met dit RUP wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de verenigingen van Waarloos. Tegelijk wordt de klemtoon gelegd op meer groen en bos. Voldoende redenen om dit dossier goed te keuren, aldus CD&V-fractieleider Marc Van den Brande. 

Dit kan echter niet gezegd worden over het RUP van Altena. Dit dossier bevat zoveel onduidelijkheden dat het eigenlijk niet zeker is welke richting men uitgaat. Principieel kan CD&V zich akkoord verklaren met een versterking van de parkfunctie van dit gebied. Maar het dossier bevat zoveel onduidelijkheden dat een goedkeuring niet mogelijk is. Zo is er grote onduidelijkheid over de toegangsweg tot het park. Voorlopig wordt de huidige toegangsweg voor autoverkeer behouden maar het is mogelijk dat er een alternatieve route komt. De serviceflats blijven behouden maar het is mogelijk dat deze verdwijnen. In een deel van het gebied zou bijkomende woningbouw kunnen komen. Hoe of wat is niet bepaald. Om al deze redenen stemde de CD&V-fractieleider tegen het RUP voor Altena.

Nieuws

CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

Parkeerverbod op zondag bij lokalen chiro

Er komt een parkeerverbod op zondag tussen 14 en 17 uur voor de lokalen van de chiro in Kontich-Kazerne. Het voorstel terzake zal door schepen Willem Wevers op de agenda geplaatst worden van het komende schepencollege. De schepen zei dit als antwoord op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 21 mei.

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald.