CD&V-minister Beke geeft 76.000 euro aan De Hazelaar

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

Vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Welzijn Beke (CD&V) het idee van Zorgzame Buurten als toekomstmodel. Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Op 1 februari maakte de minister bekend aan welke projecten steun wordt toegekend. Daarbij ook De Hazelaar uit Kontich. Het project van De Hazelaar ontvangt 76.000 euro. 

Zorgcampus De Hazelaar is gelegen in het centrum van Kontich en maakt deel uit van de VZW GZA Zorg en Wonen. Deze VZW is ontstaan uit de werking van de Gasthuiszusters in Antwerpen. Met het lokaal dienstencentrum De Wilg maakt De Hazelaar reeds langere tijd een verbinding met de wijk rondom De Hazelaar.  De Hazelaar wenst op deze wijze een buurtgerichte zorg te ontwikkelen in één ‘multidosis’ om te komen tot een ‘Zorgzame buurt’. Het project draagt dan ook niet toevallig de naam "multidoses". Het project focust in de eerste plaats op de senioren, maar neemt tegelijk de noden van heel de buurt mee via bevragingen en buurtbabbels. 

CD&V Kontich-Waarloos is blij dat een project uit Kontich-Waarloos steun ontvangt en feliciteert de initiatiefnemers. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande: "Zorgzame buurten behoort tot het DNA van de CD&V, met name aandacht hebben voor de noden van de mensen rondom ons. Een zorgzame buurt wordt zo ook een aangename buurt waar het goed is om leven."

Nieuws

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald. 

Zebrapaden bijschilderen aub!

Bij de aansluiting van de IJzermaalberg met de Pronkenbergstraat is een nieuw zebrapad aangelegd. Dat zal de verkeersveiligheid voor voetgangers ten goede komen. Zo’n nieuw geschilderd zebrapad heeft het voordeel dat het goed opvalt, zowel voor voetgangers als voor automobilisten. 

Nieuwe randparking op site vredegerecht

Er komt een nieuwe randparking in het centrum van Kontich, met name op de site van het vredegerecht en het postkantoor op de hoek van de Duffelsesteenweg met de Mechelsesteenweg. Daartoe heeft de gemeenteraad op maandag 20 november een voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd. Ook CD&V heeft dit besluit mee goedgekeurd. Het moet immers bijdragen tot het weren van het autoverkeer uit de winkelstraten en het autovrij maken van het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Tegelijk gaf CD&V-fractieleider Marc Van den Brande ook een waarschuwing: Wij zijn akkoord met de aanleg van een parking maar zijn niet akkoord met een nieuwbouw op de site of een uitbreiding van de winkelzone.