CD&V staat open voor gesprekken over fusie

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De Vlaamse overheid tracht de gemeenten aan te zetten om te fusioneren. Gemeenten die fusioneren ontvangen per inwoner een bedrag om de schuld af te bouwen. Hoe groter de fusiegemeente, hoe hoger het bedrag per inwoner. Ook Kontich-Waarloos zal dit gesprek moeten voeren met de buurgemeenten. CD&V staat alvast open om dit gesprek aan te gaan. De meest logische keuze daarbij is een fusie met de gemeente Lint. 

Het was Joost Filet van Dorpslijst Sander die tijdens de gemeenteraad van 17 januari 2022 de kat de bel aanbond. De agenda was een beetje mager en dus vond Joost het tijd om een debat te voeren over de fusies van de gemeenten. Hij wenste daarbij de mening te kennen van burgemeester Bart Seldeslachts. 

De burgemeester stelde dat hij al enige tijd bezig is met dit dossier. Maar tot nog toe blijft het beperkt tot voorbereidingen. Er zijn geen officiële gesprekken met de buurgemeenten, ook niet met Lint dat historisch gezien de logische keuze is. Maar een fusiegemeente Kontich-Lint zou wel juist onder de 30.000 inwoners blijven. Dit zou betekenen dat de fusiegemeente geen recht heeft op 400 euro per inwoner maar slechts op 300. Dit is een belangrijk bedrag maar mag niet de enige motivatie zijn. Er moet een voldoende maatschappelijk draagkracht zijn. Daarbij komt dat Kontich momenteel de laagste belastingsvoeten kent. Een fusie met een andere gemeente zou dan ook leiden tot ofwel hogere belastingen of een sanering in de andere gemeente. In ieder geval zal een fusie veel tijd vragen. Volgens Seldeslachts is te laat om tijdens deze legislatuur tot een fusie over te gaan. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande kon zich grotendeels in de visie van de burgemeester vinden. Geld mag niet het doorslaggevend element zijn. Dit leidt tot verkrampte situaties zoals de fusie van Ham en Tessenderlo waar de gemeenten er alles aan deden om toch de grens van 30.000 inwoners te bereiken. Het project moet in ieder geval door de burgers van beide gemeenten worden gedragen. Het moet ook leiden tot een betere dienstverlening. Bovendien moet men blijven inzetten op leefbare gemeenschappen binnen een nieuwe fusie. In zo'n scenario wil CD&V Kontich-Waarloos meestappen.

Nieuws

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald. 

Zebrapaden bijschilderen aub!

Bij de aansluiting van de IJzermaalberg met de Pronkenbergstraat is een nieuw zebrapad aangelegd. Dat zal de verkeersveiligheid voor voetgangers ten goede komen. Zo’n nieuw geschilderd zebrapad heeft het voordeel dat het goed opvalt, zowel voor voetgangers als voor automobilisten. 

Nieuwe randparking op site vredegerecht

Er komt een nieuwe randparking in het centrum van Kontich, met name op de site van het vredegerecht en het postkantoor op de hoek van de Duffelsesteenweg met de Mechelsesteenweg. Daartoe heeft de gemeenteraad op maandag 20 november een voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd. Ook CD&V heeft dit besluit mee goedgekeurd. Het moet immers bijdragen tot het weren van het autoverkeer uit de winkelstraten en het autovrij maken van het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Tegelijk gaf CD&V-fractieleider Marc Van den Brande ook een waarschuwing: Wij zijn akkoord met de aanleg van een parking maar zijn niet akkoord met een nieuwbouw op de site of een uitbreiding van de winkelzone.