Stijgende energieprijzen treffen ook Kontich

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De stijgende prijzen voor gas en elektriciteit hebben ook een impact op de financiële toestand van de gemeente Kontich. Dat bleek uit een antwoord van de bevoegde schepen op een vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande. Deze impact was reeds merkbaar in 2021 omdat de gemeente Kontich een variabel tarief heeft. Voor dit jaar zal de impact nog groter zijn.  Voor dit jaar houdt de gemeente rekening met een stijging van 50 procent van de kosten voor gas en elektriciteit. 

Iedereen wordt getroffen door de stijgende energieprijzen. U als burger, maar ook de gemeente. En de gemeente is een belangrijke energieverbruiker. Zij beschikt niet enkel over heel wat gebouwen maar ook over een aantal technische installaties die heel wat energie opslorpen. Denken we maar aan het zwembad. Voldoende reden voor CD&V-fractieleider Marc Van den Brande om hierover een vraag te stellen in de gemeenteraad van 17 januari 2022.

Schepen van omgeving Karel Van Elshocht bevestigde de vrees. Net zoals een hele reeks andere overheidsinstellingen koopt de gemeente Kontich haar elektriciteit aan via het Vlaamse Energiebedrijf. Deze fungeert als een aankoopcentrale en vermindert dus de administratieve last voor de gemeente. Het Vlaamse Energiebedrijf werkt echter met een variabel tarief. Dit betekent dat de stijgende energieprijzen onmiddellijk voelbaar zijn. Het contract is overigens juist verlengd. Volgens de schepen is er ook weinig alternatief. Een andere leverancier zal in de huidige omstandigheden ook geen vaste tarief meer aanbieden. De gemeente zal dus de gevolgen van de hogere energieprijzen moeten dragen. Wel zal worden ingezet om energiebesparende maatregelen om het verbruik te doen dalen en aldus de budgettaire impact te beperken. 

Schepen van financiën Wim Claes gaf meer toelichting over de budgettaire impact. Bij de aanpassing van het meerjarenplan heeft de gemeente rekening gehouden met een stijging van de kosten voor gas en elektriciteit van 20 procent voor 2021. Voor dit en volgend jaar wordt rekening gehouden met een stijging van 50 procent. Of dit voldoende is, is maar de vraag. Voor de eerste maanden van het nieuwe jaar voorziet de markt een gasprijs van 75 €/MWh, zijnde het drievoudige van de normale prijs. Voor elektriciteit wordt voor het eerste trimester een prijs verwacht van rond de 200 €/MWh. Dit is het viervoudige van een normale prijs. En zo zien we dat ook Kontich de speelbal wordt van de conflicten met Rusland rond Oekraïne en Wit-Rusland. 

Nieuws

CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

Parkeerverbod op zondag bij lokalen chiro

Er komt een parkeerverbod op zondag tussen 14 en 17 uur voor de lokalen van de chiro in Kontich-Kazerne. Het voorstel terzake zal door schepen Willem Wevers op de agenda geplaatst worden van het komende schepencollege. De schepen zei dit als antwoord op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 21 mei.

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald.