Karin Brouwers pleit als eerste voor een menopauzebeleid

Publicatiedatum

Auteur

karin brouwers

Deel dit artikel

De helft van de vrouwen ondervindt hinder op het werk omwille van de menopauze. Karin Brouwers zette als eerste de menopauze op de politieke agenda en diende in februari 2023 een senaatsresolutie in met de vraag om een menopauzebeleid uit te stippelen. In deze resolutie pleit ze onder andere voor meer wetenschappelijk onderzoek, educatie en sensibilisering.

Vlaams parlementslid en senator Karin Brouwers reageert niet verrast over de resultaten van de CM-studie. De helft van de vrouwen ondervindt hinder op het werk omwille van de menopauze. Dit bleek ook uit een recente enquête van de UGent en Securex. In februari diende Karin Brouwers samen met voormalig senator Maud Van Walleghem namens cd&v een resolutie in met de vraag om een menopauzebeleid uit te stippelen.

In de resolutie pleit Brouwers onder andere voor meer wetenschappelijk onderzoek, educatie en sensibilisering rond de menopauze. “Om vrouwen te beschermen tegen discriminatie en uitval op de werkvloer pleiten we voor meer bewustwording over menopauze bij werkgevers, bij zorgverleners én bij het brede publiek”, aldus Brouwers. “Veel werkgevers zijn zich niet bewust van de problematiek. Er moet over gepraat kunnen worden, de menopauze mag geen taboe zijn.”

In navolging van de resolutie organiseert de Senaat momenteel hoorzittingen over de impact van menopauze op de werkvloer, in de zorgsector en in de hele maatschappij. Brouwers wil dat er na die hoorzittingen ook concrete maatregelen komen. “Hoe beter de (peri)menopauze sociaal gewaardeerd wordt, hoe minder psychologische en fysieke symptomen vrouwen vermelden. Net omdat de impact en de gevolgen van de menopauze zo veelzijdig zijn, kan men door het ontwikkelen van een menopauzebeleid de problemen en de mogelijke oplossingen beter in kaart brengen. Als werkgevers meer weten over de menopauze, kunnen ze er ook meer rekening mee houden. Bedrijfsartsen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.”, zegt Brouwers.

Nieuws

Kris Poelaert vraagt respect voor de zorgkundige

Op de “Dag van de verzorgende en zorgkundige”midden oktober werd het tekort aan zorgkundigen aangekaart. Ook het Pajottenland kampt met een gebrek aan belangstelling voor de job. Nochtans zijn zorgkundigen een noodzakelijke schakel in onze gezondheidszorg. 

Els Van Hoof: “Maak werk van uitdoofbeleid voor Leuvense gokkantoren”

CD&V Leuven heeft bij monde van gemeenteraadslid en federaal parlementslid Els Van Hoof in de Leuvense gemeenteraad aangegeven gokkantoren uit het straatbeeld van Leuven te willen bannen.

Els Van Hoof (cd&v) pleit voor ‘toiletplan’ en toegankelijke toiletten in Leuven

Gemeenteraadslid en Kamerlid Els Van Hoof moest tijdens Het Groot Verlof hemel en aarde bewegen om een toegankelijk toilet te vinden voor bekende Leuvenaar Jan Heremans (Leive Vloms).