Els Van Hoof: “Maak werk van uitdoofbeleid voor Leuvense gokkantoren”

Publicatiedatum

Auteur

Els Van Hoof

Deel dit artikel

CD&V Leuven heeft bij monde van gemeenteraadslid en federaal parlementslid Els Van Hoof in de Leuvense gemeenteraad aangegeven gokkantoren uit het straatbeeld van Leuven te willen bannen.

Van Hoof meent dat een duidelijk uitdovingsbeleid nodig is om te vermijden dat huidige en toekomstige gokverslaafden nog verder getriggerd worden. Haar standpunt lijkt steun te krijgen van burgemeester Mohamed Ridouani van Vooruit.

Recent besloot Genk dat de gokkantoren moeten verdwijnen en in Mechelen werden ze al eerder gesloten. Als het van gemeenteraadslid Els Van Hoof afhangt, gaat Leuven dezelfde weg op: 

Gokkantoren hebben geen enkele meerwaarde voor de stad. Het aantal mensen met gokverslaving neemt globaal toe en gokverslaving drijft mensen naar armoede en schuldbemiddeling. Wij staan dan ook achter een uitdovingsbeleid op het grondgebied van Leuven omdat wij alle triggers voor gokverslaafden willen wegnemen. Het is geen mirakeloplossing want er is ook nog online gokken en gokken in krantenwinkels maar het geeft wel een duidelijk signaal.

De vraag rijst natuurlijk of een stadsbestuur gokkantoren zomaar kan verbieden op haar grondgebied. Volgens Els Van Hoof bestaat er sinds 2021 een zogenaamde ‘convenant’, een soort overeenkomst tussen de uitbater van het wedkantoor en het gemeentebestuur, waarbij de gemeente bepaalde voorwaarden kan stellen voor het uitbaten van gokkantoren op het grondgebied. Men kan bijvoorbeeld laten vastleggen dat zij niet in de buurt van scholen, ziekenhuizen of plaatsen die jongeren aantrekken mogen liggen.

In Leuven zijn er zo twee convenanten gesloten,  één in 2023 met Ladbrokes uit 2023 en één met een gokkantoor in de Diestsestraat in 2022. Drie jaar na het sluiten van deze convenanten kan het Leuvense stadsbestuur in principe beslissen om deze niet te verlengen. Maar Van Hoof wijst er op dat ze ook eenzijdig kunnen worden opgezet, mits inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Voor CD&V Leuven is dit zeker bespreekbaar als er binnen het schepencollege medestanders kunnen gevonden worden.

Burgemeester Mohamed Ridouani van Vooruit lijkt alvast gewonnen te zijn voor het voorstel van Van Hoof en gaf aan geen nieuwe wedkantoren in Leuven toe te zullen staan. Wel benadrukte hij dat de twee bestaande Leuvense gokkantoren in de stad ‘een historische aanwezigheid hebben’ en geen problemen veroorzaken. Volgens Ridouani wordt de exploitatie wel nauwlettend in de gaten gehouden.

Nieuws

Kris Poelaert vraagt respect voor de zorgkundige

Op de “Dag van de verzorgende en zorgkundige”midden oktober werd het tekort aan zorgkundigen aangekaart. Ook het Pajottenland kampt met een gebrek aan belangstelling voor de job. Nochtans zijn zorgkundigen een noodzakelijke schakel in onze gezondheidszorg. 

Els Van Hoof (cd&v) pleit voor ‘toiletplan’ en toegankelijke toiletten in Leuven

Gemeenteraadslid en Kamerlid Els Van Hoof moest tijdens Het Groot Verlof hemel en aarde bewegen om een toegankelijk toilet te vinden voor bekende Leuvenaar Jan Heremans (Leive Vloms).

Tiensepoort te Leuven eindelijk omgevormd tot een conflictvrij kruispunt

Na een grondige heraanleg werd de Tiensepoort in Leuven op donderdagmiddag 13 juli 2023 opnieuw opengesteld voor verkeer. De nieuwe lichtenregeling en enkele aanpassingen in het voordeel van fietsers maken het drukke kruispunt veiliger en overzichtelijker voor alle weggebruikers. Evenwel blijkt na evaluatie een bijsturing van de lichtenregeling wenselijk gezien de grote files op de Tiensesteenweg.