Els Van Hoof (cd&v) pleit voor ‘toiletplan’ en toegankelijke toiletten in Leuven

Publicatiedatum

Auteur

Els Van Hoof

Deel dit artikel

Gemeenteraadslid en Kamerlid Els Van Hoof moest tijdens Het Groot Verlof hemel en aarde bewegen om een toegankelijk toilet te vinden voor bekende Leuvenaar Jan Heremans (Leive Vloms).

Van Hoof zal ook Minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) bevragen over de toegankelijkheid (of het gebrek eraan) van de toiletten in het station van Leuven.

Het jaarlijkse zomerevenement ‘Het Groot Verlof’ in Leuven, heeft zojuist zijn deuren gesloten met het succesvolle Half Oogst-festival, waardoor het totale aantal bezoekers op meer dan 175.000 komt. Ongetwijfeld een groot succes dus. Maar ondanks de mooie ervaringen van de overgrote meerderheid van de bezoekers  waren er helaas voor een minderheid een aantal prangende uitdagingen. Dit is de conclusie van federaal parlementslid Els Van Hoof (CD&V), die persoonlijk heeft ervaren dat het vinden van toegankelijke toiletten in Leuven verre van eenvoudig is, vooral na de zogenaamde ‘kantooruren’.

“De zomerse stadsanimatie in Leuven zet duidelijk in op toegankelijkheid voor mensen met een beperking of rolstoelgebruikers. Dat is een goede zaak en ook tijdens de normale openingsuren stelt de stad Leuven de toiletten in openbare gebouwen ter beschikking, zelfs heel het jaar door. En toch is er nog werk aan de winkel na de openingsuren is een toegankelijk toilet vinden niet altijd even gemakkelijk. Dat kon ik zelf vaststellen toen ik tijdens de Meyboomplanting samen met Jan Heremans – die zich door zijn ziekte MS verplaatst met een rolstoel – vruchteloos probeerde om de toiletten van het stadhuis en de ondergrondse fietsenstalling op het Rector De Somerplein te bereiken. Heel wat horecazaken in de omgeving bleken ook niet te beschikken over toegankelijke toiletten. Jan heeft toch evenveel recht om deel te nemen aan activiteiten in de stad met een toegankelijk openbaar toilet in de onmiddellijke omgeving? We hebben uiteindelijk een noodoplossing gevonden maar het is duidelijk dat Leuven nood heeft aan een echt doordacht toiletplan. Jan zei heel terecht: ‘Wat met alle andere rolstoelgebruikers die niemand kennen? Gewoon thuisblijven zeker…’ Een uitgekiend toiletplan dat dag en nacht toelaat om in primaire behoeften te voldoen voor iedereen zou Leuven tot een respectabele pionier maken!”

Toch komt het probleem niet voor het eerst aan het licht. Leuven heeft als historische stad veel horecazaken in oude gebouwen, en de toiletten bevinden zich hier vaak niet op het gelijkvloers. “Ik schiet niet op uitbaters van horecazaken. Ik ben zelf uitbater geweest van een horecazaak en je kan je café of restaurant nu eenmaal niet in de kelder of op de zolder steken om op het gelijkvloers toegankelijke toiletten te voorzien. Als de stad Leuven nu gewoon een aantal toegankelijke openbare toiletten zou plaatsen die je kan betreden met je mindervalidenpas dan is het probleem al grotendeels opgelost. Technisch moet dat toch mogelijk zijn in deze moderne slimme stad?”, aldus Jan Heremans die al jaren voor een meer toegankelijk Leuven pleit.

Toch vindt federaal parlementslid Els Van Hoof dat naast het Leuvense stadsbestuur ook federaal Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zijn verantwoordelijkheid neemt. Ze diende in de Kamer een parlementaire vraag in over de toegankelijkheid van de toiletten in het station van Leuven: “In april werd aangekondigd dat de NMBS de handen in elkaar slaat met het Nederlandse bedrijf 2theloo dat de komende acht jaar de sanitaire voorzieningen zal uitbaten in veertien stations, waaronder het station van Leuven. Er zou worden voorzien in ruimere openingsuren en in de installatie van nachttoiletten…Ondertussen werden de werkzaamheden uitgevoerd maar toch blijft de overlast aanhouden. Ik wil van minister Gilkinet horen of de toiletten in het Leuvense station in de avond en de nacht toegankelijk zijn en zo niet, waarom dan wel? Ik pleit er ook voor dat minister Gilkinet in overleg gaat met de NMBS en met de stad Leuven om werk te maken van een betere bewegwijzering en betere verlichting zodat iedereen de weg kan vinden naar de toegankelijke toiletten.” Het antwoord van Minister Gilkinet volgt later.

Nieuws

Kris Poelaert vraagt respect voor de zorgkundige

Op de “Dag van de verzorgende en zorgkundige”midden oktober werd het tekort aan zorgkundigen aangekaart. Ook het Pajottenland kampt met een gebrek aan belangstelling voor de job. Nochtans zijn zorgkundigen een noodzakelijke schakel in onze gezondheidszorg. 

Els Van Hoof: “Maak werk van uitdoofbeleid voor Leuvense gokkantoren”

CD&V Leuven heeft bij monde van gemeenteraadslid en federaal parlementslid Els Van Hoof in de Leuvense gemeenteraad aangegeven gokkantoren uit het straatbeeld van Leuven te willen bannen.

Tiensepoort te Leuven eindelijk omgevormd tot een conflictvrij kruispunt

Na een grondige heraanleg werd de Tiensepoort in Leuven op donderdagmiddag 13 juli 2023 opnieuw opengesteld voor verkeer. De nieuwe lichtenregeling en enkele aanpassingen in het voordeel van fietsers maken het drukke kruispunt veiliger en overzichtelijker voor alle weggebruikers. Evenwel blijkt na evaluatie een bijsturing van de lichtenregeling wenselijk gezien de grote files op de Tiensesteenweg.