Wapenstilstand 2023

Publicatiedatum

Auteur

Van Tichelt Gaston

Deel dit artikel

Geachte aanwezigen,

In 1918, 105 jaar geleden, schreeuwde iedereen het uit, van de mensen in de dorpscafés tot in de sjieke Parijse salons: Nooit Meer Oorlog. De tol was te hoog geweest, de brutaliteiten te gortig, het gas te giftig!

Helaas… “Nooit Meer Oorlog” blijkt achteraf eerder verstaan te zijn als: “Steeds Méér Oorlog”…

De Eerste Wereldoorlog leidde tot 17 miljoen doden. De Tweede tot 55 miljoen (en voor het eerst maakte de mensheid kennis met de gruwelijkheden van een laat ons zeggen machinale en industriële genocide); de Koude Oorlog leidde her en der in de wereld tot conflicten met naar schatting 22 miljoen doden. En ook vandaag leven we in een wereld vol conflicten en oorlogen.

Het lijkt wel alsof de geschiedenis zich herhaalt. We voelen geopolitieke verschuivingen en spanningen die erg oncomfortabel aanvoelen. Het opkomende China eist zijn plaats op, net zoals Duitsland dat deed vanaf 1870. Dat leidde toen tot de Frans-Duitse Oorlog en tot de Eerste Wereldoorlog in 1914. Een tanend vertrouwen in de democratie, een populisme dat alom salonfähig wordt, de gekrenkte eer van een gekwetste wereldmacht als Rusland, de onmacht van de Verenigde Naties, fake news verspreid door nieuwe media…, dat alles gelijkt erg op de jaren ’30 van de vorige eeuw. Dat is griezelig…, want wie zijn geschiedenis kent, kent zijn toekomst!             

 

Dames en heren,

Zijn we dan op weg naar een Derde Wereldoorlog? Of is die al begonnen en zitten we er al middenin? 

Het misdadige regime in Rusland zet soldaten in als kanonnenvlees. Enkel en alleen om revanche te nemen op het Oekraïense volk dat zijn toekomst in eigen handen wil nemen. En de oorlog tussen Israël en de terroristen van Hamas leidt tot oorlogsmisdaden die elke verbeelding tarten. Is deze oorlog tussen Israël en Hamas misschien een tweede front om de druk op Rusland te verlichten?

De historicus Geert Mak schrijft erg interessante boeken over de hedendaagse geschiedenis, waarbij hij “de geschiedenis op heterdaad wil betrappen”. Immers, schrijft hij: “niets is moeilijker dan de geschiedenis te herkennen als je er middenin zit”. Wij weten immers niet hoe de conflicten die vandaag aan de gang zijn, gaan aflopen.

Hoe voelde een Essenaar zich in bv. maart 1940? Duitsland was Polen binnengevallen, Engeland en Frankrijk hadden Duitsland de oorlog verklaard, maar bij ons was er nog geen schot gelost… Pas later werd duidelijk dat de Tweede Wereldoorlog toen in feite al begonnen was. Had die Essenaar van maart 1940 misschien hetzelfde gevoel als wij, nu, hier?  

Geachte aanwezigen,

Ik ben er mij van bewust dat ik een eerder pessimistisch beeld breng. Het zij zo. Het negeren van de realiteit zou immers quasi misdadig zijn. De jaren ’30 hebben geleerd wat er gebeurt wanneer men de realiteit negeert. 

Is er nog een weg terug? Volgens mij wel, maar het minste dat er dan moet gebeuren, is dat we dan lessen moeten trekken uit het verleden!

Natuurlijk speelt het een en ander zich af boven onze hoofden. De wereldleiders op het geopolitieke niveau moeten de moed hebben om nieuwe evenwichten op te zoeken, die beantwoorden aan de realiteit van vandaag.    

Maar laat ons ook kijken naar onszelf. Deze morgen stond ik op en het eerste wat ik zag in HLN Online, was het artikel: “Wapenstilstand: welke winkels zijn open en welke gesloten”…. Hoe spijtig, maar eigenlijk ook: hoe ergerlijk… Laat ons al eens beginnen met het opwaarderen van de lessen geschiedenis. Zodat wij er meer bewust van zijn dat vrede geen evidentie is, maar dat de Vrede er maar gekomen is na een enorm wapengekletter. Vrede is een enorm kostbaar goed, dat we moeten omarmen en beschermen. Wapenstilstand is daarom veel meer dan een verlofdag om te gaan winkelen…    

Ten tweede moeten wij onze democratie en vrijheid koesteren en verdedigen. Want laat ons niet naïef zijn: ook onze democratie en vrijheid zijn héél kwetsbaar. We ervaren dat elke dag. Het vertrouwen van de burger in de overheid wordt steeds kleiner; en niet enkel in de overheid: ook in de media, in het gerecht, in het onderwijs, in de politie, enz. En tegelijk zitten vele mensen gevangen in populistische denkbeelden, geloven in complottheorieën en trappen in de valkuil van fake news. Daarom is het de plicht van alle beleidsmakers en gezagsdragers om ervoor te zorgen dat de overheid opnieuw vertrouwen verdient! Dat kan maar als politici besturen, knopen doorhakken, voor het algemeen belang gaan. Meer dan enkel bezig zijn met het imago van zichzelf of van hun eigen politieke partij.   

Ten derde: laat ons eindelijk eens beseffen dat elke mens uniek en evenwaardig is, welke huidskleur die ook heeft of welk geloof die ook aanhangt. Vriendschappen tussen mensen, tussen gemeenten onderling, tussen bevolkingsgroepen onderling, zorgen ervoor dat we begrip krijgen voor elkaar, dat we in andermans gedachten kunnen inkomen. Vriendschap is de voorbode van Vrede.   

Dit alles samengevat: Laat ons een dam opwerpen tegen extremistische en populistische denkbeelden, laat ons een dam opwerpen tegen haat en racisme, laat ons onze vrijheid en democratie verdedigen, en laat ons met open vizier de uitdagingen aangaan die er écht toe doen: laat ons vechten voor ons klimaat, tegen klimaatrampen en vluchtelingencrisissen als gevolg van de droogte en voedseltekort. Laat ons onze energie steken in het oplossen van armoede, in de strijd tegen vereenzaming, in het betaalbaar houden van onze ouderenzorg. Laat ons zeggen waarop het staat, niet op een populistische manier de mensen naar de mond pratend, maar wel eerlijk en vanuit een duidelijke ideologie.

 

Beste aanwezigen,

Laten we even denken aan de Israëlische soldaten en kinderen in de Gaza. Laten we ook denken aan de Oekraïense strijders die hic et nunc in modderige loopgraven liggen, net zoals onze voorouders in de Westhoek 105 jaar geleden. Onze voorouders hebben ons een geweldige erfenis nagelaten: vrede en vrijheid! Laat ons dat alstublieft niet bij het grof vuil zetten.

Ik dank u.

                   

Nieuws uit Essen

Gemeente Essen krijgt 40.000 euro subsidie voor onderzoek herbestemming kerk Statie

Provincie Antwerpen selecteerde Gemeente Essen als één van de vier nieuwe dossiers voor onderzoek naar herbestemming van kerken. De gemeente past zelf de extra kosten bij zodat onderzocht kan worden welke nieuwe functies in de Sint-Antonius van Paduakerk in Essen-Statie zouden passen.

Sportkampioenenhuldiging 2023-2024

Dit jaar mochten we 24 individuele sporters 8 sportploegen en 2 duo sportteams, in totaal 132 sportkampioenen huldigen. Er werd ook een speciale prijs uitgereikt, de Brozen Niké, dit is een prijs van sportverdienste en werd uitgereikt aan Tom Meeusen voor zijn fantastische sportcarrière.

Stralende gezichten op Dag van de Buitengewone Kanjer

Er moet niks en er kan vanalles, op de Dag van de Buitengewone Kanjer, bij de” Schamhoeve “ van Jan en Rien Uytdewilligen. De plek waar alle kanjers zich thuis voelen. Het doel van deze dag is alle Essense kinderen en jongeren met een beperking een supertoffe dag bezorgen en hun ouders die dag ontzorgen. Al 22 jaar organiseert de gemeente deze dag, dit jaar was het thema : “Regenboog”.