Ereburgemeester André Peeters neemt na 40 jaar afscheid van Aarschotse gemeentepolitiek

Publicatiedatum

Auteur

Nele Pelgrims

Deel dit artikel

André Peeters neemt met ingang van 01/01/2023 ontslag uit de Aarschotse gemeenteraad. Met hem verdwijnt een monument uit de Aarschotse gemeentepolitiek. André zetelde vanaf 1983 40 jaar lang in de Aarschotse gemeenteraad. 

In 1989 werd hij schepen van Onderwijs en Ruimtelijke Ordening en vanaf 1995 schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 en 2012 behaalde hij telkens het hoogste aantal voorkeurstemmen. Hij was burgemeester van 01/10/2007 tot 03/02/2019. André zat dus 30 jaar onafgebroken in het Aarschotse schepencollege. Dat is een record. De voorbije 100 jaar deed niemand in de Aarschotse politiek hem dat na. Op 11 juni 2019 kreeg hij de titel van ereburgemeester van de stad Aarschot uitgereikt door toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

n zijn lange politieke loopbaan kon André Peeters vele projecten realiseren die een belangrijke stempel drukten op het beeld van onze stad. Een van de blikvangers uit zijn carrière is ongetwijfeld de grote stadsvernieuwingsoperatie die hij tijdens zijn burgemeesterschap (2007-2018) doorvoerde. In 2004 liet hij in samenwerking met het internationaal vermaarde Gentse architectenduo Robbrecht & Daem 3 stedenbouwkundige masterplannen (Amerstraat – ’s Hertogenmolens / Aarschot op Sporen / De Torens) opmaken, die zouden zorgen voor een grondige vernieuwing van het hele stadscentrum. Met de masterplannen Amerstraat – ’s Hertogenmolens en Aarschot op Sporen werd de stad telkens zelfs laureaat van de Wedstrijd Stedenbeleid van de Vlaamse Overheid, waardoor zij voor de uitvoering van elk van beide plannen 2.000.000 euro subsidie verkreeg. Met de realisatie van deze plannen verwierf de stad ook verscheidene belangrijke internationale en nationale prijzen die Aarschot op de kaart zetten: de Vlaamse Monumentenprijs in 2010, de Europa Nostra Award (2011), de Provinciale Architectuurprijs (2011), de Prijs van de Vlaamse Bouwmeester (2011) en de Belgische Prijs voor Architectuur en Energie (2012).


Masterplan

Het stedenbouwkundige masterplan Amer –’s Hertogenmolens (2007-2011) werd volledig uitgevoerd. De Amerstraat werd vernieuwd, er kwamen een prachtige wandelkade en voetgangersbrug (Drossaerdebrug) langs en over de Demer en ‘s Hertogenmolens werden volledig gerestaureerd na decennialange verkommering.

Het masterplan Aarschot op Sporen (2012-2018) zorgde onder meer voor de realisatie van de mooie fiets- en voetgangersbrug over de sporen (2012) en, in samenwerking met de NMBS, de aanleg van een nieuwe parking van 1300 parkeerplaatsen aan de achterkant van het station met ook een nieuwe verbindingsweg naar de Nieuwlandlaan (2017).

 

De uitvoering van het derde masterplan De Torens (vanaf 2017) wil vooral de omgeving van de Bonewijk nieuw leven inblazen en is momenteel in volle uitvoering. Het plan voorziet in de realisatie van een 200-tal residentiële appartementen en serviceflats, gekoppeld aan een commerciële uitbating op het gelijkvloers. Ook de Orleanstoren en de groene verbinding met het aanpalende landschap worden aangepakt. Voor de realisatie van dit laatste dossier verkreeg André in 2018 de nodige extra subsidies.

Wachtbekkens

Naast de stadsvernieuwing liet hij zich ook opmerken door de aanpak van de wateroverlastproblemen die op geregelde tijdstippen onze stad teisterden. Zo zette hij als schepen van Openbare Werken na de overstromingen van 1996 in Gelrode een samenwerking met de KU Leuven op het getouw, die resulteerde in een reeks erosiebestrijdende maatregelen (met onder meer de aanleg van 11 wachtbekkens) op de zuidelijke hellingen van het dorp. Deze innovatieve aanpak was toen een primeur en zou later door vele gemeenten worden nagevolgd.

Na de grote overstromingen in Rillaar in 1998 werkte hij in samenwerking met diverse overheden een 10-puntenactieprogramma uit, dat in de 5 volgende jaren volledig werd uitgevoerd met onder andere de aanleg van 3 wachtbekkens (Marktweg,Wolfseikloop en Ossebeek), nieuwe rioleringen en een waterzuiveringsrietveld in de Kortakker. De totale kostprijs van deze 10 werken bedroeg ca. 20 miljoen euro  en vrijwaarde Rillaar gedurende vele jaren van waterproblemen. 

 

 

 

 

 

Veel aandacht besteedde hij ook aan de vernieuwing van de dorpskernen in onze stad, met o.m. de aanleg van het Boeckxplein in Wolfsdonk, het vernieuwde dorpscentrum in Langdorp-Centrum en de aanleg van het Lambert Verlindenplein in Gelrode. 

Molenstad

 

Belangrijk ten slotte was ook de restauratie van de Witte Molen in Ourodenberg, het afscheidsproject van André als burgemeester. Bij zijn aantreden als burgemeester in 2007 werd hij geconfronteerd met het feit dat dit vervallen monument op de officiële lijst van de Kansspelcommissie stond om er een casino in onder te brengen. Hij stelde onmiddellijk na zijn aantreden tot grote ergernis van de eigenaar hiertegen zijn veto. Langdurige onderhandelingen met de eigenaar en een projectontwikkelaar die de omliggende gronden had aangekocht, leidden uiteindelijk tot een erfpachtovereenkomst die zou zorgen voor de restauratie van de molen volgens de regels van de kunst onder het toezicht van het Agentschap Onroerend Erfgoed, gekoppeld aan de aanleg van een lokaal bedrijventerrein. De hele (zeer geslaagde) restauratie van de molen gebeurde op kosten van de eigenaar, waarbij de stad via een erfpacht de uitbating ervan gedurende 27 jaar in handen kreeg. De Witte Molen was de laatste molen die nog moest gerestaureerd worden in onze stad. André pleit er al jarenlang voor om van Aarschot de molenstad van Vlaanderen te maken, als toeristisch uithangsbord en trekpleister voor onze stad.

 

Een laatste vermeldenswaardige punt is ten slotte nog het feit dat Aarschot in 2013 met een team onder leiding van burgemeester Peeters tot de Slimste Gemeente van Vlaanderen werd uitgeroepen na een spannende finale met de stad Leuven o.l.v. burgemeester Louis Tobback. Deze overwinning zorgde voor een opstoot van fierheid bij de hele Aarschotse bevolking.

André Peeters gaat nu genieten van een welverdiende rust maar blijft uiteraard actief binnen de Aarschotse cd&v. In de Aarschotse gemeenteraad wordt hij vervangen door Gerda Vandegaer.

Afscheidsinterviews

De Zondag  (4/12/2022) (p. 14)

ROB TV (12/12/2022)

Het Nieuwsblad (12/12/2022)

Het Laatste Nieuws (13/12/2022)

Hageland Actueel (16/12/2022)

Nieuws

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.

Cd&v verwelkomt nieuw raadslid en nieuw lid bijzonder comité sociale dienst in Aarschot.

cd&v Aarschot duidt Nele Pelgrims aan als lijsttrekker voor de lokale verkiezingen.

cd&v Aarschot kondigt met trots aan dat Nele Pelgrims (39) is aangesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Nele Pelgrims, Aarschottenaar in hart en nieren, is momenteel fractieleider in de Aarschotse gemeenteraad voor cd&v.