Cd&v vraagt garanties bij invoering basisbereikbaarheid

Publicatiedatum

Auteur

Karin Brouwers

Deel dit artikel

Om vervoersarmoede te vermijden vraagt cd&v dat het vervoer op maat gegarandeerd wordt bij de uitrol van basisbereikbaarheid. Vooral in landelijke regio’s dreigen bushaltes te verdwijnen en veel 65-plussers hebben geen alternatief. Zonder een goed draaiend vervoer op maat zullen heel wat mensen geïsoleerd geraken.

Vandaag bespreekt de Commissie Mobiliteit in het Vlaams parlement een stand van zaken rond de invoering van de ‘basisbereikbaarheid’: het openbaar vervoer in Vlaanderen switcht van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd model. Die basisbereikbaarheid had al heel wat voeten in de aarde en werd de voorbije jaren verschillende keren uitgesteld. Ondertussen is de uitrol volop bezig met een ‘opstartfase, fase 0’ op 1 januari van dit jaar en fase 1, die vorige zaterdag in werking trad.

Als bushaltes wegvallen en het vervoer op maat staat niet op punt, dan zullen heel wat mensen in meer landelijke gebieden geïsoleerd geraken.
Karin Brouwers en Kris Poelaert

Volgens recente berichten in de media verloopt dit echter niet overal van een leien dakje. Zo zijn bepaalde bedrijventerreinen niet meer vlot bereikbaar. Terwijl basisbereikbaarheid net beoogde om attractiepolen prioritair bereikbaar te maken. . Zo zijn bepaalde bedrijventerreinen niet meer vlot bereikbaar. “Het vervoer op maat vormt de onderste vervoerslaag. Niet alleen (bel)bussen, maar ook deelfietsen, deelauto’s, collectieve taxi’s en het flexplusvervoer moeten ervoor zorgen dat mensen die geen bushalte in de buurt hebben, toch geraken waar ze moeten zijn. “Vooral ouderen en mensen met een verminderde mobiliteit dreigen het slachtoffer te worden. Toch lijkt net aan die groep het minste aandacht besteed te zijn”, zegt Brouwers.

“Op den buiten woont men sowieso al wat geïsoleerder. Voor wie geen auto bezit wordt de stap naar openbaar vervoer en bijgevolg naar contact moeilijker. Vervoersarmoede en sociale armoede gaan hand in hand. Het vervoer op maat zou een oplossing moeten bieden maar er is nog zeer veel onduidelijkheid”, vult cd&v-senator en burgemeester van Herne Kris Poelaert aan.

Ouderen in landelijke gebieden

Nochtans is heel duidelijk opgenomen in het beheerscontract van De Lijn dat ‘het kernnet en aanvullend net slechts kunnen uitgerold worden als het vervoer op maat op punt staat’. “Die invulling is nog volop bezig in overleg met de vervoerregio’s. De onzekerheid is dus groot. Daarnaast zal alles ook verlopen via een mobiliteitscentrale maar eigenlijk weet de reiziger nog te weinig hoe dat dan concreet zal werken”, zegt Karin Brouwers. “Zich kunnen verplaatsen is een onmisbaar onderdeel van het participeren aan een leefgemeenschap, een zinvolle dagbesteding kunnen hebben of kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod”, zegt Brouwers. “Veel 65-plussers in onze gemeente hebben gewoon geen alternatief: ze beschikken niet over een eigen voertuig, met de fiets zijn ze niet meer zo behendig, hun netwerk is beperkt en modernere toepassingen zoals autodelen zijn vaak minder evident. Als bushaltes wegvallen en het vervoer op maat staat niet op punt, dan zullen heel wat mensen in meer landelijke gebieden geïsoleerd geraken”, voegt Kris Poelaert aan.

“Net daarom vraagt cd&v heel duidelijke garanties dat er geen sprake zal zijn van blinde vlekken bij de verdere uitrol”, besluiten Brouwers en Poelaert. Karin Brouwers bevraagt De Lijn vandaag naar de aanpak: zijn er voldoende alternatieven voor de weggevallen haltes en buslijnen én werd hierover voldoende gecommuniceerd?

Volg of herbekijk hier de commissie: www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1754592

Nieuws

Kris Poelaert vraagt respect voor de zorgkundige

Op de “Dag van de verzorgende en zorgkundige”midden oktober werd het tekort aan zorgkundigen aangekaart. Ook het Pajottenland kampt met een gebrek aan belangstelling voor de job. Nochtans zijn zorgkundigen een noodzakelijke schakel in onze gezondheidszorg. 

Els Van Hoof: “Maak werk van uitdoofbeleid voor Leuvense gokkantoren”

CD&V Leuven heeft bij monde van gemeenteraadslid en federaal parlementslid Els Van Hoof in de Leuvense gemeenteraad aangegeven gokkantoren uit het straatbeeld van Leuven te willen bannen.

Els Van Hoof (cd&v) pleit voor ‘toiletplan’ en toegankelijke toiletten in Leuven

Gemeenteraadslid en Kamerlid Els Van Hoof moest tijdens Het Groot Verlof hemel en aarde bewegen om een toegankelijk toilet te vinden voor bekende Leuvenaar Jan Heremans (Leive Vloms).