Zorgzame buurt belt aan om mee te 'zorgen'

Publicatiedatum

Auteur

Polien Willems

Deel dit artikel

Het project ‘zorgzame buurt’ Herentals Linkeroever loopt eind februari af, maar coördinator vzw Zewopa hoopt dat de zes wijken ten zuiden van het Albertkanaal ook nadien samen zorgverantwoordelijkheid opnemen. Daarvoor gaat het langs bij de 1.200 adressen.

Met het project Herentals Linkeroever startten het stadsbestuur en tal van zorg- en welzijnspartners twee jaar geleden een zorgzame buurt op. Het doel daarvan is dat mensen in de zes buitenwijken Sint-Janneke, Krakelaarsveld, de Molekens, Veldhoven, Heirenbroek en Viaduct ten zuiden van het Albertkanaal - goed voor 1.200 adressen - makkelijker de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of andere organisaties. Nu het project officieel op zijn laatste benen loopt, start vzw Zewopa met ‘Op mij kan je rekenen’ nog een grote actie.

“Het doel is tot een echt netwerk van zorgzaamheid in deze omgeving te komen”, zegt afgevaardigd bestuurder Joris Bracquené van Zewopa. “Want ook na het aflopen van het project zorgzame buurt eind februari blijven de uitdagingen groot. Het aantal 80-plussers verdubbelt de komende twintig jaar, terwijl die bij gebrek aan juiste opvang juist veel langer in de wijk gaan blijven wonen. Er bestaan heel wat zorgprofessionals die zich over kwetsbare mensen ontfermen, maar die kunnen dat vele werk niet alleen aan. Daarom nodigen we de buurt uit om zelf mee zorgverantwoordelijkheid op te nemen. We hopen tot een geïntegreerde samenwerking tussen professionele instanties en buurtbewoners te komen.”

In elkaars privé

Uit een grote buurtbevraging met 180 representatieve respondenten door Zewopa blijkt dat 120 ‘liever niet’ antwoordden op de vraag of ze af en toe kwetsbare buren willen helpen. 26 doen al vrijwilligerswerk, de overige 34 zeggen daar graag aan mee te willen werken. “Een op drie is in principe genoeg, maar dan moeten we hen ook echt geëngageerd krijgen. Als je vraagt wat mensen nu voor elkaar doen, gaat het om pakjes aannemen of een luisterend oor bieden aan je buur. Maar helpen bij de administratie, een huisdier tijdelijk opvangen of de planten water geven, doen we nooit. Zodra we in elkanders privé komen, houden we kennelijk de boot af.”

Zewopa wil nu bij alle 1.200 adressen gaan aanbellen om te vragen of de bewoners bereid zijn om af en toe een handje toe te steken voor kwetsbare buren. Wie zich daartoe wil engageren, kan een sticker met ‘Op mij kan je rekenen’ op het raam of brievenbus kleven. “Het is een uitnodiging, niets moét en er mogen duidelijk grenzen zijn over wat je wil of niet wil doen. We willen daar het gesprek over aangaan. Als je helemaal niets wil of kan doen, is dat ook goed. We willen absoluut niet polariserend werken.”

Scholen betrekken

Over het initiatief en de uitbouw van het buurtnetwerk houdt Zewopa van februari tot en met april vijf gespreksavonden in de wijk om over de precieze inhoud van zorgzaamheid te spreken. “Twee avonden vinden in ons wijkcentrum De Gagel plaats, drie in de twee wijkschooltjes op de Molekens. Op die manier betrekken we ook de scholen er bij. Wie na die gespreksavonden zijn sticker laat hangen, geeft zo aan de buren aan dat die bereid is om zorg te verlenen aan of te ontvangen van buren. Het doel blijft wel om al die vormen van individuele ondersteuning die er nu zijn een soort collectieve inbedding te geven. Met mensen één op één te blijven helpen, gaan we er niet komen om de toekomstige schaarste aan zorgmiddelen en -mensen op te vangen.”

Nieuws uit Hertals

Bart Michiels trekt de lijst in Herentals

De huidige Herentalse schepen van Sociale Zaken Bart Michiels (CD&V) wordt in oktober de lijsttrekker van CD&VPLUS. “We plaatsen een PLUS achter de naam van onze partij omdat het beleid een plus nodig heeft”, zegt Michiels. Uittredend burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) wordt straks lijstduwer en beslist later over haar politieke toekomst.

Wereldalsquiz levert 600 euro op

CD&V-Herentals organiseerde op 15 maart een succesvolle Wereldtals-quiz. De opbrengst van €600 schonk de partij  vanmiddag integraal aan vzw Opweg, een van de organisaties die dag in dag uit van Herentals een inclusievere stad maken. Opweg gaat het bedrag ook heel inclusief en diversiteitsgericht inzetten, en o.a. gebruiken voor spelletjes en activiteiten naar hun bijzondere doelgroepen.

cd&v nieuwjaarsreceptie 2024

Hotel Karmel liep vanmiddag gezellig vol voor de lokale CD&V nieuwjaarsreceptie.  Illusionist Kim Dèrvan gaf er een origineel optreden tussen en met het publiek.  'Gaat deze Illusionist het tij voor de CD&V doen keren bij de verkiezingen in juni en vooral die in oktober bij de lokale gemeenteraad?', klonk het in de wandelgangen.

De nationale peilingen blijven dieptepunten geven voor de eens zo populaire CVP - nu CD&V - met dramatische prognoses : 11%.

Gaat het in 2018 coalitie vormen van CD&V Herentals met de separatisten van N-VA en het als een blok laten vallen van Vooruit (ex-Sp.a) invloed hebben op de Herentalse resultaten in oktober 2024 ? Simpel : de kiezer beslist.  En gaat N-VA samen met extreem Vlaams Belang in de Kempen Neteland ?