Zevenentwintig Poperingenaren minder dan vorig jaar

Publicatiedatum

Auteur

Isabel Lebbe

Deel dit artikel

Op 31 december 2023 woonden er 19.911 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met 2022 (nl. 19.938) is het bevolkingscijfer gedaald met 27 inwoners. De evolutie van het bevolkingscijfer is afhankelijk van twee variabelen: de natuurlijke bevolkingsaangroei of-afname en de migratie of verhuisbewegingen.

Natuurlijke bevolkingsaangroei of bevolkingsafname

Er werden in 2023 167 baby’s geboren. Dit zijn 33 geboorten minder dan in 2022. 216 inwoners zijn ons ontvallen. Dit zijn 31 overlijdens minder dan in 2022, maar er sterven dus meer Poperingenaren dat dat er geboortes zijn.

‘Wat betreft de zogenaamde natuurlijke bevolkingsgroei, merken we hier dus een negatief saldo op,’ weet schepen van burgerlijke stand Loes Vandromme. Sinds 2012 kent Poperinge een natuurlijke bevolkingsafname. In de laatste 10 jaar werden er jaarlijks gemiddeld 181 kindjes geboren, terwijl er gemiddeld 221 mensen stierven. ‘In dat opzicht is 2023 wel een atypisch jaar,’ zegt schepen Vandromme. ‘Er zijn in 2023 opvallend minder kinderen geboren maar ook minder mensen gestorven dan gemiddeld in de laatste 10 jaar. ‘

Migratie

In 2023 zijn er 22 personen meer aangekomen in Poperinge dan er vertrokken zijn. Dit is het 7de jaar op een rij dat het verschil tussen het aantal aankomsten en het aantal vertrekkers positief is. Hier zien we een belangrijk verschil met bijna 10 jaar geleden (in 20115) waar we in de migratiecijfers nog een verlies van 177 personen registreerden.

Schepen Loes Vandromme: ‘Als we de verdere analyse maken, merken we dat 83% van de vertrekkers uit Poperinge in West-Vlaanderen blijft wonen. 66% van het totaal aantal vertrekkers binnen België kiest een nieuwe woonplaats in de Westhoek. 85% van de nieuwe inwoners van Poperinge komt uit West-Vlaanderen. Uit de Westhoek verhuisden 67% van de nieuwe Poperingenaars. De regionale woningmarkt blijft dus een grote rol spelen.

‘Als besluit kunnen we dus stellend dat het verlies van het totaal aantal inwoners van Poperinge door de grote natuurlijke bevolkingsafname deels wordt goedgemaakt door een stijging van het aantal aangekomen personen ten opzichte van het aantal vertrekkers’, zegt schepen Vandromme.

En nog dit…

In 2023 werden er in Poperinge 60 huwelijken voltrokken (13 huwelijken minder in vergelijking met 2022). 56 maal werd een wettelijke samenwoning aangegaan (71 keer in 2022) en 11 keer werd die beëindigd (23 keer in 2022).

Nieuws

Laatste gemeenteraad voor de zomer

De zomer is in aantocht! Poperinge Kerremesse in opbouw en de hopperanken bereiken stilaan de top.

Traditioneel is er nog één gemeenteraad voor de zomer waarin de jaarrekening 2023 en een budgetwijziging voor 2024 aan bod komen. 

cd&v-lijst in Poperinge is klaar!

Op zondag 30 juni stelden we onze volledige lijst cd&v-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor.  " We bieden een mix aan leeftijden, beroepen, stad en deelgemeenten, maar steunend op een groot pak ervaring. We hopen uiteraard weer de grootste partij te worden in Poperinge," zegt voorzitter Jozef Delalleau.

Burgemeester Christof Dejaegher trekt zoals verwacht de cd&v-lijst in de Hoppestad. Schepen Ben Desmyter wordt lijstduwer. Schepenen Loes Vandromme en Klaas Verbeke krijgen respectievelijk plaats 2 en 3 op de lijst van 25 kandidaten.

'Wij ademen Poperinge'

Deze week valt onze nieuwste cd&v-folder in je brievenbus. 

We geven een overzicht van verschillende gerealiseerde projecten en lichten al een tipje van de sluier van ons verkiezingsprogramma.