Riolering in WBK voor bijna 500 inwoners.

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Startschot voor nieuwe riolering in WBK-zone gegeven met grondboringen en -sonderingen

Momenteel voert een aannemer werkzaamheden uit in de Wuustwezelse woonzone met bosrijk karakter (WBK) die de aanleg van een nieuwe riolering in het gebied inluiden. Het gaat om voorbereidende werken in opdracht van Aquafin waarbij 61 grondsonderingen, 31 grondboringen, 11 peilbuizen en 11 infiltratieproeven worden uitgevoerd.

Liefst 14 straten in de WBK-zone komen aan bod in dit grootschalige rioleringsproject: Azaleadreef, Bleekvenweg, Duinenstraat, Egeldreef, Hertendreef, Heuveldreef, Lijsterdreef, Morellaan, Parkietdreef, Populierendreef, Rozendreef, Vijverdreef, Winkelhaakdreef en (een gedeelte van de) Witgoorsebaan. Andere straten in de omgeving hebben een lagere prioriteit gekregen van de Vlaamse overheid, waardoor deze niet mee opgenomen zijn in dit project. Het lokaal bestuur Wuustwezel blijft erop aandringen bij de Vlaamse Milieumaatschappij om ook de omliggende zones mee op te nemen in de plannen.

De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd in de genoemde straten zijn nodig voor de opmaak van het dossier en de subsidieaanvraag voor de aanleg van de riolering. Ze brengen onder andere de stabiliteit van de bodem in kaart en het draagvermogen van de grond. Aan de hand van grondsonderingen en grondboringen kan men afleiden welke soorten lagen er in de ondergrond zitten. Dat is belangrijk om te weten hoe de wegopbouw best ontworpen na worden.

Met peilbuizen wordt dan weer de grondwaterstand gemeten en vervolgens overgemaakt aan het studiebureau. Zo wordt zeker een jaar lang de grondwaterstand gemonitord. Aan de hand van infiltratieproeven toetst men dan weer de waterdoorlaatbaarheid of infiltratiecapaciteit van de grond.

 

Startschot

Er zal hier overigens enkel een riolering voorzien worden voor de afvoer van afvalwater van ruim 460 inwoners. Regenwater blijft ter plaatse, om op eigen terrein te infiltreren. Op de aanleg van de riolering is het wel nog een hele tijd wachten: de start van die werken wordt voorlopig verwacht in het jaar 2028.

Nadien worden de wegen met nieuwe riolering opnieuw afgewerkt met waterdoorlaatbare bestrating, zoals afgelopen zomer ook aangelegd in de Draversdreef, Staekboomseweg, Zandvenweg en Reebokdreef – eveneens in de WBK-zone.

Schepen van openbare werken Kris Van Looveren (CD&V) is opgetogen dat de inzet van het lokaal bestuur geleid heeft tot een snellere opstart van de werken. “De druk op de bewoners in de WBK-zone was immers zeer hoog”, verklaart de schepen. “We willen hen niet nog langer laten wachten op een nieuwe riolering en bestrating. Al kunnen we niet rond de lange doorlooptijd van start tot uitvoering. We zijn alleszins heel tevreden dat met de boringen nu wel het effectieve startschot van het project is gegeven.”

De straten waar riolering komt in de WBK-zone zijn gemarkeerd in het groen.

Nieuws

Nieuwe Lourdesgrot in Gooreind

Nieuw ontwerp voor site Lourdesgrot in Gooreind

"Jef Van Campenhout van Studio Van Campenhout heeft de kunstwedstrijd voor het nieuwe ontwerp van de Lourdesgrot in Gooreind gewonnen. Zijn ontwerp Circulus Sanctus werd gekozen uit 48 inzendingen uit België en Nederland, door een jury bestaande uit afgevaardigden van de cultuurraad, erfgoedraad en de parochie."

"Met een geldprijs van 20.000 euro zal Studio Van Campenhout instaan voor de vervaardiging, levering en plaatsing van zijn ontwerp. Ook Eric Verhelst en Christiaan Billiet konden de jury bekoren met hun voorstel. Zij werden respectievelijk tweede en derde en ontvangen elk 300 euro voor hun ontwerp." Vertelt schepen van Cultuur Katrin Kempenaers (CD&V).

Lokale landbouwster mee op de Vlaamse lijst.

Een gedreven melkveehoudsters, Sabina Vandeweyer, die ijvert voor de bestaanszekerheid van alle land- en tuinbouwers. Sabina Komt op voor het Vlaams parlement.

Nationale parken, landschapsparken, sigmaplannen, natuurinrichtingsprojecten, natuurbeheersplannen, natuurherstel, mestdecreet, stikstof, gewasbescherming, waterbeheer, voorkooprechten door andere instanties … zorgen er voor dat land- en tuinbouwers hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen doen.
Wij staan met onze beide voeten in de praktijk en worden zoals jullie er dagelijks mee geconfronteerd.
Het moet stoppen dit werkt voor geen enkele land- en tuinbouwer. Er moet zekerheid zijn voor alle boeren en zeker onze jonge land- en tuinbouwers.

Wuustwezelse kandidaten kleuren bovenlokale verkiezingen

Als enige gemeente in onze regio beschikt Wuustwezel over drie kandidaten voor de komende Vlaamse en nationale verkiezingen. Alle drie komen ze op voor CD&V.