Oefenen met een stemcomputer

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Oefenen met een stemcomputer

Op zondag 9 juni zijn er Europese, federale en regionale verkiezingen. Wie dat wil kan nu al oefenen met een stemcomputer. Dat kan op de volgende plaatsen, telkens tijdens de respectievelijke openingsuren:
 

  • Gemeentehuis, Gemeentepark 1
  • Sociaal Huis, Bredabaan 735
  • Lokaal dienstencentrum Ter Wezel, Achter d’Hoven 65
  • Lokaal dienstencentrum Wijkhuis, Brechtsweg 29
  • Café Coda, Bredabaan 743
  • Bibliotheek, Dorpsstraat 36
  • De Stek (Kattegat), Bredabaan 280

Er is steeds iemand aanwezig om je te begeleiden. Je kan er ook terecht met andere vragen over de verkiezingen, zoals: Wat moet ik doen bij ziekte? Hoe kan ik een volmacht geven? Over stemmen met een volmacht vind je op deze pagina meer informatie: https://www.wuustwezel.be/nieuwsberichten/stemmen-met-een-volmacht

Geldig stemmen

Op de dag van de verkiezingen, kan je vanaf 8 uur terecht in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. De stembureaus blijven open tot 16 uur. Neem de oproepingsbrief en je identiteitskaart mee en geef deze aan de voorzitter of de medewerk(st)ers van het stembureau.

Je krijgt dan een witte magneetkaart, waarmee je naar een stemhokje kan gaan. Je hebt dan de volgende mogelijkheden om geldig te stemmen:

  • Je kan een lijststem geven door het vak bovenaan een lijst aan te duiden.
  • Je kan een naamstem geven voor één of meerdere kandidaten en/of opvolgers binnen dezelfde lijst.
  • Je kan blanco aanduiden als je op geen enkele partij of kandidaat wil stemmen.


Je doorloopt dat proces drie keer en stemt achtereenvolgens voor het Europees parlement, voor de kamer van volksvertegenwoordigers (het federaal parlement) en tenslotte voor het Vlaams parlement.

Na elke stembeurt vraagt de computer om je stem te bevestigen. Als je dat hebt gedaan, is je stem definitief en kan je die niet meer veranderen. Voor deze verkiezingen is de stemplicht nog van toepassing.

Op zondag 13 oktober stemmen we voor de gemeente- en provincieraad. Daarvoor geldt vanaf nu stemrecht. Dat betekent dat je niet meer verplicht bent om te gaan stemmen.

Nieuws

Nieuwe Lourdesgrot in Gooreind

Nieuw ontwerp voor site Lourdesgrot in Gooreind

"Jef Van Campenhout van Studio Van Campenhout heeft de kunstwedstrijd voor het nieuwe ontwerp van de Lourdesgrot in Gooreind gewonnen. Zijn ontwerp Circulus Sanctus werd gekozen uit 48 inzendingen uit België en Nederland, door een jury bestaande uit afgevaardigden van de cultuurraad, erfgoedraad en de parochie."

"Met een geldprijs van 20.000 euro zal Studio Van Campenhout instaan voor de vervaardiging, levering en plaatsing van zijn ontwerp. Ook Eric Verhelst en Christiaan Billiet konden de jury bekoren met hun voorstel. Zij werden respectievelijk tweede en derde en ontvangen elk 300 euro voor hun ontwerp." Vertelt schepen van Cultuur Katrin Kempenaers (CD&V).

Lokale landbouwster mee op de Vlaamse lijst.

Een gedreven melkveehoudsters, Sabina Vandeweyer, die ijvert voor de bestaanszekerheid van alle land- en tuinbouwers. Sabina Komt op voor het Vlaams parlement.

Nationale parken, landschapsparken, sigmaplannen, natuurinrichtingsprojecten, natuurbeheersplannen, natuurherstel, mestdecreet, stikstof, gewasbescherming, waterbeheer, voorkooprechten door andere instanties … zorgen er voor dat land- en tuinbouwers hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen doen.
Wij staan met onze beide voeten in de praktijk en worden zoals jullie er dagelijks mee geconfronteerd.
Het moet stoppen dit werkt voor geen enkele land- en tuinbouwer. Er moet zekerheid zijn voor alle boeren en zeker onze jonge land- en tuinbouwers.

Wuustwezelse kandidaten kleuren bovenlokale verkiezingen

Als enige gemeente in onze regio beschikt Wuustwezel over drie kandidaten voor de komende Vlaamse en nationale verkiezingen. Alle drie komen ze op voor CD&V.