Lokale landbouwster mee op de Vlaamse lijst.

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Een gedreven melkveehoudsters, Sabina Vandeweyer, die ijvert voor de bestaanszekerheid van alle land- en tuinbouwers. Sabina Komt op voor het Vlaams parlement.

Nationale parken, landschapsparken, sigmaplannen, natuurinrichtingsprojecten, natuurbeheersplannen, natuurherstel, mestdecreet, stikstof, gewasbescherming, waterbeheer, voorkooprechten door andere instanties … zorgen er voor dat land- en tuinbouwers hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen doen.
Wij staan met onze beide voeten in de praktijk en worden zoals jullie er dagelijks mee geconfronteerd.
Het moet stoppen dit werkt voor geen enkele land- en tuinbouwer. Er moet zekerheid zijn voor alle boeren en zeker onze jonge land- en tuinbouwers.

Onze inzet is erop gericht dat boeren kunnen boeren:

  • door alle agrarische bedrijven en ondernemers een zekere juridische basis voor hun vergunningen te geven en rechtszekerheid te bieden op grond waarvan ze hun activiteiten kunnen uitoefenen.
  • door een economische langjarige zekerheid.
  • door beschikbare en betaalbare grond, een stop en teruggave op het ontvreemden van landbouwgronden.
  • door keuze vrijheid te garanderen inzake schaal en teelt.
  • door de administratieve rompslomp dringend te verminderen.
  • door haalbare duurzaamheidsvoorwaarden inzake milieu, natuur, klimaat en energie.
  • door import aan dezelfde normen en het aan banden leggen van invoer.
  • door afschaffing van de kalenderlandbouw door meer vertrouwen en respect van de overheid voor onze sector.
  • Wij zijn fier op het werk van elke ondernemer, land- en tuinbouwer. Het werk dat jullie doen voor iedereen is van levensbelang.
  • Kortom laat een land- en tuinbouwer een land- en tuinbouwer zijn!!!

Landbouw is een essentiële sector.

 

Afdrukbare kieslijsten:

     

Nieuws

Nieuwe Lourdesgrot in Gooreind

Nieuw ontwerp voor site Lourdesgrot in Gooreind

"Jef Van Campenhout van Studio Van Campenhout heeft de kunstwedstrijd voor het nieuwe ontwerp van de Lourdesgrot in Gooreind gewonnen. Zijn ontwerp Circulus Sanctus werd gekozen uit 48 inzendingen uit België en Nederland, door een jury bestaande uit afgevaardigden van de cultuurraad, erfgoedraad en de parochie."

"Met een geldprijs van 20.000 euro zal Studio Van Campenhout instaan voor de vervaardiging, levering en plaatsing van zijn ontwerp. Ook Eric Verhelst en Christiaan Billiet konden de jury bekoren met hun voorstel. Zij werden respectievelijk tweede en derde en ontvangen elk 300 euro voor hun ontwerp." Vertelt schepen van Cultuur Katrin Kempenaers (CD&V).

Wuustwezelse kandidaten kleuren bovenlokale verkiezingen

Als enige gemeente in onze regio beschikt Wuustwezel over drie kandidaten voor de komende Vlaamse en nationale verkiezingen. Alle drie komen ze op voor CD&V.

Riolering in WBK voor bijna 500 inwoners.

Startschot voor nieuwe riolering in WBK-zone gegeven met grondboringen en -sonderingen

Momenteel voert een aannemer werkzaamheden uit in de Wuustwezelse woonzone met bosrijk karakter (WBK) die de aanleg van een nieuwe riolering in het gebied inluiden. Het gaat om voorbereidende werken in opdracht van Aquafin waarbij 61 grondsonderingen, 31 grondboringen, 11 peilbuizen en 11 infiltratieproeven worden uitgevoerd.

Liefst 14 straten in de WBK-zone komen aan bod in dit grootschalige rioleringsproject: Azaleadreef, Bleekvenweg, Duinenstraat, Egeldreef, Hertendreef, Heuveldreef, Lijsterdreef, Morellaan, Parkietdreef, Populierendreef, Rozendreef, Vijverdreef, Winkelhaakdreef en (een gedeelte van de) Witgoorsebaan. Andere straten in de omgeving hebben een lagere prioriteit gekregen van de Vlaamse overheid, waardoor deze niet mee opgenomen zijn in dit project. Het lokaal bestuur Wuustwezel blijft erop aandringen bij de Vlaamse Milieumaatschappij om ook de omliggende zones mee op te nemen in de plannen.