Wuustwezel financieel gezond

Publicatiedatum

Auteur

Kris Van Looveren

Deel dit artikel

Wuustwezel is financieel gezond en investeert volop in fietsveiligheid, ontharding, sportaanbod en aantrekkelijkheid van een plattelandsgemeente.

In het investeringsplan 2024 stelt het lokaal bestuur van Wuustwezel duidelijke doelen op het vlak van verkeersveiligheid en welbevinden door te kiezen voor een aanbod om zich te ontspannen en om van Wuustwezel een aantrekkelijke gemeente te maken.

“De afgelopen jaren werd Wuustwezel regelmatig vereerd met een titel”, stelt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “Zo zijn we door Vlaanderen erkend als kindvriendelijke gemeente, kregen we de titel van ‘Baanbrekende werkgever’ en zijn we nog volop in de running om Fietsgemeente van het jaar te worden. Prioriteiten die je ook terug kan vinden in het investeringsplan voor 2024. We staan voor heel boeiende tijden waarin we verder willen investeren in de fietsveiligheid, ontharding, sportaanbod en de aantrekkelijkheid van onze plattelandsgemeente. We zijn financieel gezond dus kunnen dus investeringen aan.”

Qua wegenwerken kijkt het gemeentebestuur vooral naar de herinrichting van de Dorpsstraat waar in 2024 de voorbereidende werken van start gaan. Voor de echte werken in 2025 van start gaan wil het bestuur dat de Biest heringericht is als leefbare fietsstraat en dat er een alternatieve fietsverbinding is tussen Kampweg en Gasthuisdreef. “Twee werven die bijdragen aan de veiligheid van de fietser tijdens en na de werken aan de Dorpsstraat.”

Nieuwbouw voor De Wissel

Op vlak van onderwijs plant het bestuur een nieuwbouw voor gemeenteschool De Wissel. De realisatie is voorzien in 2025 en 2026. Dit met vooral Vlaamse subsidies maar ook een aanzienlijk deel eigen middelen. Dat eigen aandeel is ook de enige lening die de komende jaren wordt ingeschreven. Op die manier blijft de leninglast erg laag. In gemeenteschool Klimop te Gooreind wordt werk gemaakt van het ontharden en vergroenen van de speelplaats. Een dossier dat nog sterk afhankelijk is van het al dan niet verkrijgen van Vlaamse steun hiervoor.

Kunstgrasvelden

In het sportpark van Loenhout wordt de komende jaren geïnvesteerd in een kunstgrasveld. Na Gooreind en Wuustwezel zal binnen enkele jaren ook Loenhout het eerste kunstgrasveld in gebruik kunnen nemen. Ook op de planning staat het vernieuwen van de sanitaire faciliteiten van het sportpark. Hoognodig voor zowel de recreatieve sporters als zij die aangesloten zijn bij Loenhout SK. Samen wordt bekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk kan uitgewerkt worden.

De uitkijktoren De Klot is na net geen tien jaar aan vernieuwing toe. Weer en wind hebben de stabiliteit toegetakeld en moet er dus geïnvesteerd worden in een nieuwe versie van deze toeristische voltreffer. Begin 2024 zal hij herrijzen. Verder zijn er nog heel wat wegenwerken, herstellingen aan voet- en fietspaden voorzien. Uitschieters zijn de plannen om het Burgemeester Van Looverenplein rond 2027 te vernieuwen en in Rijsvennen en Vlaanderenstraat het parkeeraanbod te verbeteren. Tot slot zijn er ook middelen voorzien om de eigen werking te garanderen. Investeringen in het wagenpark, nodige machines en ook het vernieuwen van een dak zijn opgenomen in de begroting.

Nieuws

Stemmen met volmacht

Op 9 juni zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen. Dat betekent dat je kan bepalen wie jou mag vertegenwoordigen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement. 

Alle meerderjarige Belgen hebben stemplicht. Dit betekent dat je moet gaan stemmen. Alle 16- en 17-jarige Belgen moeten ook voor het eerst gaan stemmen, maar enkel voor het Europees Parlement. Zij krijgen daar allemaal nog een uitnodiging voor.

Een volmacht geven

Als je een geldige reden hebt om niet te gaan stemmen, kan je een volmacht geven. Dit is ook niet verplicht. Geldige redenen hiervoor zijn: 

  • als je in het buitenland zit 
  • als je moet werken (als werknemer of zelfstandige) 
  • wegens ziekte of handicap 
  • als student 
  • als je wegens vrijheidsberoving niet naar het stembureau kan komen 

als je wegens (geloofs)overtuiging niet naar het stembureau kan komen

Verkeersveiligheidsproject Vlaanderenstraat - Rijsvenenstraat i.s.m. Provincie Antwerpen

Elektrische deelauto's te huur aan het gemeentehuis

Voortaan kan je gebruik maken van twee elektrische deelauto’s. Je kan kiezen uit een klein stadsautootje of een grotere bestelwagen. De auto’s hebben een vaste parkeerplaats met laadpaal aan het gemeentehuis. De reservatie en registratie van de ritten verlopen via de Share Mobility app.