Aankoop noodwoning voor Wuustwezelse mensen in nood.

Publicatiedatum

Auteur

Kris Van Looveren

Deel dit artikel

Afgelopen OCMW raad werd beslist om een nieuwe duurzame woning aan te kopen. 

De woning zal gebruikt worden om Wuustwezelse mensen in nood tijdelijk (voor een half jaar) huisvestiging te geven.
Dit kan gaan om mensen die dakloos zijn geworden door bv: een brand, uithuiszetting,... Dit zal de derde woning zijn waarover het lokaal bestuur beschikt om mensen in een noodsituatie een tijdelijk verblijf aan te bieden. Vertelde schepen @katrin_kempenaers (CD&V) tijdens de OCMW-raad.
#iedereenmee

Nieuws

Stemmen met volmacht

Op 9 juni zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen. Dat betekent dat je kan bepalen wie jou mag vertegenwoordigen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement. 

Alle meerderjarige Belgen hebben stemplicht. Dit betekent dat je moet gaan stemmen. Alle 16- en 17-jarige Belgen moeten ook voor het eerst gaan stemmen, maar enkel voor het Europees Parlement. Zij krijgen daar allemaal nog een uitnodiging voor.

Een volmacht geven

Als je een geldige reden hebt om niet te gaan stemmen, kan je een volmacht geven. Dit is ook niet verplicht. Geldige redenen hiervoor zijn: 

  • als je in het buitenland zit 
  • als je moet werken (als werknemer of zelfstandige) 
  • wegens ziekte of handicap 
  • als student 
  • als je wegens vrijheidsberoving niet naar het stembureau kan komen 

als je wegens (geloofs)overtuiging niet naar het stembureau kan komen

Verkeersveiligheidsproject Vlaanderenstraat - Rijsvenenstraat i.s.m. Provincie Antwerpen

Elektrische deelauto's te huur aan het gemeentehuis

Voortaan kan je gebruik maken van twee elektrische deelauto’s. Je kan kiezen uit een klein stadsautootje of een grotere bestelwagen. De auto’s hebben een vaste parkeerplaats met laadpaal aan het gemeentehuis. De reservatie en registratie van de ritten verlopen via de Share Mobility app.